Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Rozliczalność

Wykonywanie zadań nadzorczych w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego (SSM) należy do głównych obowiązków EBC. Z tym związany jest wymóg rozliczania się z tych zadań.

Więcej o rozliczalności w EBC

Ma to decydujące znaczenie dla przejrzystości, legalności i niezależności decyzji nadzorczych.

Parlament Europejski, Rada UE i Europejski Trybunał Obrachunkowy

Rozporządzenie w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego zawiera obszerne i spójne przepisy dotyczące rozliczania się przez EBC ze swoich zadań. Praktyczne zasady wykonywania tych przepisów są podane w:

Główne formy rozliczania się z zadań
Wysłuchania i wymiana poglądów Przewodniczący Rady ds. Nadzoru bierze udział w regularnych wysłuchaniach i wymianach poglądów w Parlamencie Europejskim, a także w Eurogrupie z udziałem przedstawicieli wszystkich państw uczestniczących w jednolitym mechanizmie nadzorczym.
Pytania pisemne Posłowie do Parlamentu Europejskiego i członkowie Eurogrupy mogą kierować pisemne pytania do przewodniczącego Rady ds. Nadzoru.
Raporty roczne EBC składa przed Parlamentem Europejskim, Radą UE, Eurogrupą, Komisją Europejską i parlamentami państw uczestniczących w SSM roczne sprawozdania z realizacji zadań nadzorczych.

Sprawozdania z kontroli

Europejski Trybunał Obrachunkowy może przeprowadzać kontrole dotyczące skuteczności zarządzania zadaniami nadzorczymi EBC. Odpowiedzi EBC na uwagi zawarte w sprawozdaniu z kontroli są publikowane w załączniku do sprawozdania.

Oświadczenia członków Rady ds. Nadzoru

POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje

Dokumenty prawne

Otoczenie regulacyjne

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości