Asumarea răspunderii

Preluarea atribuțiilor în materie de supraveghere reprezintă o responsabilitate nouă importantă a BCE și implică cerințe adecvate în materie de asumare a răspunderii.

Asumarea răspunderii este esențială pentru asigurarea transparenței, legitimității și independenței deciziilor în materie de supraveghere.

Parlamentul European și Consiliul UE

Regulamentul privind MUS instituie un cadru cuprinzător și robust în materie de asumare a răspunderii. Modul în care trebuie respectate, în practică, cerințele în materie de asumare a răspunderii este detaliat în:

  • Acordul interinstituțional între Parlamentul European și BCE;
  • Memorandumul de înțelegere între Consiliul UE și BCE.
Principalele canale de asumare a răspunderii
Audieri și schimburi de opinii Președintele Consiliului de supraveghere participă periodic la audieri și schimburi de opinii în cadrul Parlamentului European și al Eurogrupului, în prezența tuturor statelor membre participante la MUS.
Întrebări cu solicitare de răspuns scris Membrii Parlamentului European și ai Eurogrupului pot adresa întrebări cu solicitare de răspuns scris președintelui Consiliului de supraveghere.
Rapoarte anuale BCE prezintă Parlamentului European, Consiliului UE, Eurogrupului, Comisiei Europene și parlamentelor naționale ale statelor membre participante rapoarte anuale privind modul în care și-a îndeplinit atribuțiile în materie de supraveghere.