Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Asumarea responsabilității

Îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere în cadrul Mecanismului unic de supraveghere (MUS) reprezintă una dintre responsabilitățile principale ale BCE și implică cerințe adecvate în materie de asumare a responsabilității.

Află mai multe despre asumarea responsabilității în cadrul BCE

Asumarea responsabilității este esențială pentru asigurarea transparenței, legitimității și independenței deciziilor de supraveghere.

Parlamentul European, Consiliul UE și Curtea de Conturi Europeană

Regulamentul privind MUS instituie un cadru cuprinzător și robust în materie de asumare a responsabilității. Modul în care trebuie respectate, în practică, cerințele în materie de asumare a responsabilității este detaliat în:

Principalele canale de asumare a responsabilității
Audieri și schimburi de opinii Președintele Consiliului de supraveghere participă periodic la audieri și schimburi de opinii în cadrul Parlamentului European și al Eurogrupului, în prezența tuturor statelor membre participante la MUS.
Întrebări cu solicitare de răspuns scris Deputații în Parlamentul European și membrii Eurogrupului pot adresa întrebări cu solicitare de răspuns scris președintelui Consiliului de supraveghere.
Rapoarte anuale BCE prezintă Parlamentului European, Consiliului UE, Eurogrupului, Comisiei Europene și parlamentelor naționale ale statelor membre participante la MUS rapoarte anuale privind modul în care și-a îndeplinit atribuțiile de supraveghere.

Rapoarte de audit

Curtea de Conturi Europeană poate efectua audituri privind eficiența operațională a gestionării atribuțiilor de supraveghere ale BCE. Răspunsurile BCE la observațiile formulate în raportul de audit sunt publicate într-o anexă la raportul de audit.

Declarații ale membrilor Consiliului de supraveghere

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Mai mult pe aceeași temă

Documente juridice

Cadru de reglementare

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate