Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Asumarea responsabilității

Preluarea atribuțiilor de supraveghere reprezintă o responsabilitate nouă importantă a BCE, care implică cerințe adecvate în materie de asumare a responsabilității.

Asumarea responsabilității este esențială pentru asigurarea transparenței, legitimității și independenței deciziilor de supraveghere.

Parlamentul European și Consiliul UE

Regulamentul privind MUS instituie un cadru cuprinzător și robust în materie de asumare a responsabilității. Modul în care trebuie respectate, în practică, cerințele în materie de asumare a responsabilității este detaliat în:

Principalele canale de asumare a responsabilității
Audieri și schimburi de opinii Președintele Consiliului de supraveghere participă periodic la audieri și schimburi de opinii în cadrul Parlamentului European și al Eurogrupului, în prezența tuturor statelor membre participante la MUS.
Întrebări cu solicitare de răspuns scris Membrii Parlamentului European și ai Eurogrupului pot adresa întrebări cu solicitare de răspuns scris președintelui Consiliului de supraveghere.
Rapoarte anuale BCE prezintă Parlamentului European, Consiliului UE, Eurogrupului, Comisiei Europene și parlamentelor naționale ale statelor membre participante rapoarte anuale privind modul în care și-a îndeplinit atribuțiile de supraveghere.

Declarații ale membrilor Consiliului de supraveghere

Declarații de conformitate Declarații de interese
SEE ALSO

Find out more about related content

Legal documents

Regulatory environment

Toate paginile din această secțiune

Whistleblowing