Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Tilivelvollisuus

EKP:n valvontatehtäviin liittyy asianmukaiset vastuu- ja raportointivelvoitteet.

Tilivelvollisuus on valvontapäätösten avoimuuden, legitimiteetin ja riippumattomuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto

YVM-asetuksessa säädetään tilivelvollisuudesta kattavasti ja selkeästi. Tilivelvollisuuden täyttämisen käytännön järjestelyt on kirjattu

  • Euroopan parlamentin ja EKP:n väliseen toimielinten sopimukseen
  • EU:n neuvoston ja EKP:n yhteisymmärryspöytäkirjaan.
Näin tilivelvollisuus täytetään
Kuulemiset ja keskustelut Valvontaelimen puheenjohtaja käy säännöllisesti kuultavana Euroopan parlamentissa, jossa hän osallistuu myös keskusteluihin. Niin ikään euroryhmä kuulee säännöllisesti puheenjohtajaa – tällöin läsnä ovat kaikkien pankkivalvontamekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden edustajat.
Kirjalliset kysymykset Euroopan parlamentin ja euroryhmän jäsenet voivat esittää valvontaelimen puheenjohtajalle kirjallisia kysymyksiä.
Vuosikertomukset EKP raportoi valvontatehtävien hoidosta vuosittain Euroopan parlamentille, EU:n neuvostolle, euroryhmälle, Euroopan komissiolle ja valvontamekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille parlamenteille.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Whistleblowing