Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Tilivelvollisuus

EKP:n valvontatehtäviin liittyy asianmukaiset vastuu- ja raportointivelvoitteet.

Tilivelvollisuus on valvontapäätösten avoimuuden, legitimiteetin ja riippumattomuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto

YVM-asetuksessa säädetään tilivelvollisuudesta kattavasti ja selkeästi. Tilivelvollisuuden täyttämisen käytännön järjestelyt on kirjattu

Näin tilivelvollisuus täytetään
Kuulemiset ja keskustelut Valvontaelimen puheenjohtaja käy säännöllisesti kuultavana Euroopan parlamentissa, jossa hän osallistuu myös keskusteluihin. Niin ikään euroryhmä kuulee säännöllisesti puheenjohtajaa – tällöin läsnä ovat kaikkien pankkivalvontamekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden edustajat.
Kirjalliset kysymykset Euroopan parlamentin ja euroryhmän jäsenet voivat esittää valvontaelimen puheenjohtajalle kirjallisia kysymyksiä.
Vuosikertomukset EKP raportoi valvontatehtävien hoidosta vuosittain Euroopan parlamentille, EU:n neuvostolle, euroryhmälle, Euroopan komissiolle ja valvontamekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille parlamenteille.
SEE ALSO

Find out more about related content

Legal documents

Regulatory environment

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Whistleblowing