Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Tilivelvollisuus

EKP on toiminnastaan tilivelvollinen eurooppalaisille. Pankkivalvonta on yksi EKP:n tärkeimmistä tehtävistä, ja on tärkeää, että siitä on saatavilla tietoa.

Lue lisää EKP:n tilivelvollisuudesta

EKP tekee yhteistyötä lainsäätäjien kanssa, ja tilivelvollisuuden vastapainoksi se pystyy tekemään valvontapäätöksensä riippumattomasti.

Euroopan parlamentti ja neuvosto sekä tilintarkastus­tuomioistuin

Yhteistyöstä ja tilivelvollisuudesta säädetään valvontatehtäviä koskevassa YVM-asetuksessa. Lisäksi EKP:llä on muun muassa EU:n lainsäätäjien kanssa erilaisia sopimuksia, joissa käydään läpi käytännön järjestelyjä.

Näin tilivelvollisuus täytetään
Kuulemisia ja keskusteluja Valvontaelimen puheenjohtaja käy säännöllisesti Euroopan parlamentin kuultavana ja vastaa pankkivalvontaa koskeviin kysymyksiin. Hän kertoo toiminnasta myös euroryhmän kokouksissa, kun läsnä ovat yhteisen pankkivalvonnan piirissä olevien maiden edustajat.
Vastauksia kysymyksiin Euroopan parlamentin ja euroryhmän jäsenet saavat valvontaelimen puheenjohtajalta vastauksia kysymyksiinsä kirjallisesti.
Toimintakertomukset EKP:n pankkivalvonta lähettää vuosittain toimintakertomuksensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle, euroryhmälle, Euroopan komissiolle ja yhteisen pankkivalvonnan piirissä olevien maiden kansanedustuslaitoksille.

Tarkastuksia

Euroopan tilintarkastustuomioistuin voi tehdä tarkastuksia, joissa selvitetään, miten tehokkaasti valvontatehtäviä hoidetaan. EKP käy läpi suositukset ja perustelee käytäntöjään vastauksessa, joka julkaistaan tarkastuskertomuksen liitteenä.

Valvontaelimen jäsenten ilmoitukset mahdollisista eturistiriidoista

Lisätietoa

Lainsäädäntöä

Pankkilainsäädäntö

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä