Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Atskaitomybė

Priežiūros uždavinių vykdymas Bendrame priežiūros mechanizme (BPM) yra viena iš ECB pareigų, kuriai taikomi atitinkami atskaitomybės reikalavimai.

Daugiau apie ECB atskaitomybę

Atskaitomybė būtina norint užtikrinti priežiūros sprendimų skaidrumą, teisėtumą ir nepriklausomumą.

Europos Parlamentas, ES Taryba ir Europos Audito Rūmai

BPM reglamente nustatyta išsami ir griežta atskaitomybės sistema. Kaip atskaitomybės reikalavimai bus įvykdomi praktiškai, išdėstyta:

Pagrindiniai atskaitomybės būdai
Klausymai ir pasikeitimai nuomonėmis Priežiūros valdybos pirmininkas dalyvauja Europos Parlamente reguliariai rengiamuose klausymuose ir pasikeitimuose nuomonėmis, taip pat Euro grupės posėdžiuose, kuriuose dalyvauja visų BPM dalyvaujančių valstybių narių atstovai.
Klausimai raštu Europos Parlamento ir Euro grupės nariai Priežiūros valdybos pirmininkui gali teikti klausimus raštu.
Metų ataskaitos ECB teikia metų ataskaitas Europos Parlamentui, ES Tarybai, Euro grupei, Europos Komisijai ir BPM dalyvaujančių valstybių narių parlamentams apie tai, kaip vykdė jam pavestus priežiūros uždavinius.

Audito ataskaitos

Europos Audito Rūmai gali atlikti ECB vykdomų priežiūros uždavinių valdymo efektyvumo auditą. ECB atsakymai į audito ataskaitoje pateiktas pastabas skelbiami kaip audito ataskaitos priedas.

Priežiūros valdybos narių deklaracijos

TAIP PAT SKAITYKITE

Sužinokite daugiau panašiomis temomis

Teisiniai dokumentai

Reglamentavimo aplinka

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus