Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Отчетност

Поемането на надзорните задачи е важна нова отговорност за ЕЦБ и тя е свързана с подобаващи изисквания за отчетност.

Отчетността е от решаващо значение за прозрачността, легитимността и независимостта на надзорните решения.

Европейски парламент и Съвет на ЕС

Регламентът за ЕНМ определя всеобхватна и солидна рамка за отчетността. Практическото изпълнение на изискванията за отчетност е регламентирано в:

Основни канали за отчетност
Изслушвания и обмен на мнения Председателят на Надзорния съвет участва в редовни изслушвания и обмен на мнения в Европейския парламент и в Еврогрупата в присъствието на представители на всички държави членки, участващи в ЕНМ.
Писмени въпроси Членовете на Европейския парламент и на Еврогрупата могат да отправят писмени въпроси към председателя на Надзорния съвет.
Годишни доклади ЕЦБ представя годишни доклади относно изпълнението на възложените ѝ надзорни задачи пред Европейския парламент, Съвета на ЕС, Еврогрупата, Европейската комисия и националните парламенти на участващите държави членки.

Декларации на членовете на Надзорния съвет

Декларации за съответствие Декларации за интереси
SEE ALSO

Find out more about related content

Legal documents

Regulatory environment

Всички страници в този раздел

Whistleblowing