Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Отчетност

Поемането на надзорните задачи е важна нова отговорност за ЕЦБ и тя е свързана с подобаващи изисквания за отчетност.

Отчетността е от решаващо значение за прозрачността, легитимността и независимостта на надзорните решения.

Европейски парламент и Съвет на ЕС

Регламентът за ЕНМ определя всеобхватна и солидна рамка за отчетността. Практическото изпълнение на изискванията за отчетност е регламентирано в:

  • Междуинституционално споразумение между Европейския парламент и ЕЦБ
  • Меморандум за разбирателство между Съвета на ЕС и ЕЦБ
Основни канали за отчетност
Изслушвания и обмен на мнения Председателят на Надзорния съвет участва в редовни изслушвания и обмен на мнения в Европейския парламент и в Еврогрупата в присъствието на представители на всички държави членки, участващи в ЕНМ.
Писмени въпроси Членовете на Европейския парламент и на Еврогрупата могат да отправят писмени въпроси към председателя на Надзорния съвет.
Годишни доклади ЕЦБ представя годишни доклади относно изпълнението на възложените ѝ надзорни задачи пред Европейския парламент, Съвета на ЕС, Еврогрупата, Европейската комисия и националните парламенти на участващите държави членки.

Декларации на членовете на Надзорния съвет

Декларации за съответствие Декларации за интереси

Всички страници в този раздел

Whistleblowing