Odgovornost

Nove nadzorniške naloge in pristojnosti ECB spremljajo ustrezne zahteve glede odgovornosti.

To je bistveno za preglednost, legitimnost in neodvisnost nadzorniških odločitev.

Evropski parlament in Svet EU

Uredba o EMN določa celovit in zanesljiv okvir odgovornosti. Kako naj se zahteve glede odgovornosti uresničujejo v praksi, podrobno določata:

  • medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom in ECB
  • memorandum o soglasju med Svetom EU in ECB
Glavni kanali odgovornosti
Zaslišanje in izmenjava mnenj Predsednica Nadzornega odbora se udeležuje rednih zaslišanj in izmenjav mnenj v Evropskem parlamentu in v Euroskupini, v slednji ob navzočnosti vseh držav članic, ki sodelujejo v EMN.
Pisna vprašanja Člani Evropskega parlamenta in Euroskupine lahko predsednici Nadzornega odbora vprašanja postavijo tudi pisno.
Letna poročila ECB predloži letna poročila o izvajanju nadzornih nalog Evropskemu parlamentu, Svetu EU, Euroskupini, Evropski komisiji in nacionalnim parlamentom sodelujočih držav članic.