Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Demokratična odgovornost

Izvajanje nadzornih nalog v okviru enotnega mehanizma nadzora (EMN) je ena od glavnih pristojnosti ECB. To prinaša tudi obveznosti glede demokratične odgovornosti.

Več o demokratični odgovornosti v ECB

Odgovornost je bistvena za transparentnost, legitimnost in neodvisnost nadzorniških odločitev.

Evropski parlament, Svet EU in Evropsko računsko sodišče

Uredba o EMN določa celovit in zanesljiv okvir odgovornosti. Kako naj se zahteve glede odgovornosti uresničujejo v praksi, podrobno določajo:

Glavni kanali odgovornosti
Predstavitve in izmenjava mnenj Predsednik Nadzornega odbora se udeležuje rednih predstavitev in izmenjav mnenj v Evropskem parlamentu in v Euroskupini, v slednji ob navzočnosti vseh držav članic, ki sodelujejo v enotnem mehanizmu nadzora.
Pisna vprašanja Člani Evropskega parlamenta in Euroskupine lahko predsedniku Nadzornega odbora zastavijo pisna vprašanja.
Letna poročila ECB predloži letno poročilo o izvajanju nadzornih nalog Evropskemu parlamentu, Svetu EU, Euroskupini, Evropski komisiji in nacionalnim parlamentom držav članic, ki sodelujejo v enotnem mehanizmu nadzora.

Revizijska poročila

Evropsko računsko sodišče lahko izvede revizijo operativne učinkovitosti upravljanja nadzornih nalog, ki jih izvaja ECB. Odgovori ECB na ugotovitve v revizijskem poročilu so objavljeni v prilogi k revizijskemu poročilu.

Izjave članov in članic Nadzornega odbora

GLEJTE TUDI

Več o tej temi

Pravni dokumenti

Regulativno okolje

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo