Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Demokratična odgovornost

Nove nadzorniške naloge ECB spremljajo tudi ustrezne zahteve glede odgovornosti.

Odgovornost je bistvena za transparentnost, legitimnost in neodvisnost nadzorniških odločitev.

Evropski parlament in Svet EU

Uredba o EMN določa celovit in zanesljiv okvir odgovornosti. Kako naj se zahteve glede odgovornosti uresničujejo v praksi, podrobno določata:

Glavni kanali odgovornosti
Zaslišanja in izmenjava mnenj Predsednik Nadzornega odbora se udeležuje rednih zaslišanj in izmenjav mnenj v Evropskem parlamentu in v Euroskupini, v slednji ob navzočnosti vseh držav članic, ki sodelujejo v EMN.
Pisna vprašanja Člani Evropskega parlamenta in Euroskupine lahko predsedniku Nadzornega odbora vprašanja postavijo tudi pisno.
Letna poročila ECB predloži Evropskemu parlamentu, Svetu EU, Euroskupini, Evropski komisiji in nacionalnim parlamentom sodelujočih držav članic letna poročila o svojem izvajanju nadzorniških nalog.

Izjave članov Nadzornega odbora

Izjave o skladnosti Izjave o interesih
SEE ALSO

Find out more about related content

Legal documents

Regulatory environment

Vse strani v tem razdelku

Whistleblowing