Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Λογοδοσία

Η ανάληψη εποπτικών καθηκόντων αποτελεί μια νέα σημαντική αρμοδιότητα της ΕΚΤ, η οποία συνοδεύεται από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις λογοδοσίας.

Η λογοδοσία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της νομιμότητας και της ανεξαρτησίας των εποπτικών αποφάσεων.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της ΕΕ

Ο κανονισμός για τον ΕΕΜ καθορίζει ένα περιεκτικό και ισχυρό πλαίσιο λογοδοσίας. Ο τρόπος με τον οποίο οι υποχρεώσεις λογοδοσίας εκπληρώνονται στην πράξη παρουσιάζεται λεπτομερώς στα παρακάτω έγγραφα:

Βασικοί δίαυλοι λογοδοσίας
Ακροάσεις και ανταλλαγή απόψεων Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου συμμετέχει τακτικά σε ακροάσεις και συναντήσεις για την ανταλλαγή απόψεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωομάδα (Eurogroup) παρουσία όλων των κρατών μελών που συμμετέχουν στον ΕΕΜ.
Γραπτές ερωτήσεις Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωομάδας μπορούν να υποβάλλουν γραπτές ερωτήσεις στον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου.
Ετήσιες εκθέσεις Η ΕΚΤ υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ, την Ευρωομάδα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια των συμμετεχόντων κρατών μελών.

Δηλώσεις των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου

Δηλώσεις συμμόρφωσης Δηλώσεις συμφερόντων
SEE ALSO

Find out more about related content

Legal documents

Regulatory environment

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Whistleblowing