Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Λογοδοσία

Η άσκηση εποπτικών καθηκόντων στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) είναι μια από τις βασικές αρμοδιότητες της ΕΚΤ και συνοδεύεται από αντίστοιχες απαιτήσεις λογοδοσίας.

Μάθετε περισσότερα για τη λογοδοσία στην ΕΚΤ

Η λογοδοσία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της νομιμότητας και της ανεξαρτησίας των εποπτικών αποφάσεων.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο της ΕΕ και Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Ο κανονισμός για τον ΕΕΜ καθορίζει ένα περιεκτικό και ισχυρό πλαίσιο λογοδοσίας. Ο τρόπος με τον οποίο οι υποχρεώσεις λογοδοσίας εκπληρώνονται στην πράξη παρουσιάζεται λεπτομερώς στα παρακάτω έγγραφα:

Βασικοί δίαυλοι λογοδοσίας
Ακροάσεις και ανταλλαγή απόψεων Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου συμμετέχει τακτικά σε ακροάσεις και συναντήσεις για την ανταλλαγή απόψεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωομάδα (Eurogroup) παρουσία όλων των κρατών μελών που συμμετέχουν στον ΕΕΜ.
Γραπτές ερωτήσεις Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωομάδας μπορούν να υποβάλλουν γραπτές ερωτήσεις στον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου.
Ετήσιες εκθέσεις Η ΕΚΤ υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ, την Ευρωομάδα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών που συμμετέχουν στον ΕΕΜ.

Εκθέσεις Ελέγχου

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να διενεργεί ελέγχους για την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των εποπτικών καθηκόντων της ΕΚΤ. Οι απαντήσεις της ΕΚΤ στις παρατηρήσεις της έκθεσης ελέγχου δημοσιεύονται σε παράρτημα στην έκθεση ελέγχου.

Δηλώσεις των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάθετε περισσότερα για σχετικά θέματα

Νομικά έγγραφα

Κανονιστικό πλαίσιο

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων