Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Aruandekohustus

Järelevalveülesannete täitmine ühtse järelevalvemehhanismi raames on EKP üks peamisi kohustusi, millega kaasnevad aruandlusnõuded.

EKP aruandekohustusest lähemalt

Aruandekohustus on äärmiselt tähtis järelevalveotsuste läbipaistvuse, seaduslikkuse ja sõltumatuse seisukohalt.

Euroopa Parlament, ELi nõukogu ja Euroopa Kontrollikoda

Ühtse järelevalvemehhanismi määrusega sätestatakse põhjaliku ja kindla aruandlusraamistiku loomine. Aruandekohustuse rakendamist selgitatakse:

Peamised aruandluskanalid
Kuulamised ja mõttevahetused Järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu esimees osaleb korralistel kuulamistel ja mõttevahetustel Euroopa Parlamendis ja eurorühmas kõigi ühtses järelevalvemehhanismis osalevate liikmesriikide esindajate juuresolekul.
Kirjalikud küsimused Euroopa Parlamendi ja eurorühma liikmed võivad esitada järelevalvenõukogu esimehele kirjalikke küsimusi.
Aastaaruanded EKP esitab Euroopa Parlamendile, ELi nõukogule, eurorühmale, Euroopa Komisjonile ja osalevate liikmesriikide parlamentidele aastaaruande järelevalveülesannete täitmise kohta.

Auditiaruanded

Euroopa Kontrollikoda võib auditeerida EKP järelevalveülesannete juhtimise tõhusust. EKP vastused kontrollikoja auditiaruandes esitatud tähelepanekutele avaldatakse auditiaruande lisas.

Järelevalvenõukogu liikmete deklaratsioonid

VAATA LISAKS

Seonduv teave

Õigusdokumendid

Regulatiivne keskkond

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine