SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Ansvarlighed

Tilsynsopgaverne er et stort nyt ansvarsområde for ECB, som kommer med behørige krav om ansvarlighed.

Ansvarlighed er afgørende for tilsynsafgørelsernes gennemsigtighed, legitimitet og uafhængighed.

Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union

SSM-forordningen opstiller en samlet, solid ramme for ansvarlighed. En nærmere definition af, hvordan kravene om ansvarlighed skal opfyldes i praksis, findes i:

De primære kanaler for ansvarlighed
Høringer og udvekslinger af synspunkter Formanden for Tilsynsrådet deltager i regelmæssige høringer og udvekslinger af synspunkter i Europa-Parlamentet og i Eurogruppen med tilstedeværelse fra alle medlemsstater, der deltager i SSM.
Skriftlige spørgsmål Medlemmerne af Europa-Parlamentet og Eurogruppen kan stille skriftlige spørgsmål til formanden for Tilsynsrådet.
Årsrapporter ECB forelægger hvert år en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet, Eurogruppen, Europa-Kommissionen og deltagerlandenes nationale parlamenter om udførelsen af tilsynsopgaverne.

Erklæringer fra medlemmerne af Tilsynsrådet

Erklæringer om overholdelse Interesseerklæringer
SEE ALSO

Find out more about related content

Legal documents

Regulatory environment

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing