SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Ansvarlighed

Udførelsen af tilsynsopgaver under Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM) er et af ECB's primære ansvarsområder, hvor der stilles behørige krav om ansvarlighed.

Læs mere om ansvarlighed i ECB

Ansvarlighed er afgørende for tilsynsafgørelsernes gennemsigtighed, legitimitet og uafhængighed.

Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Revisionsretten

SSM-forordningen opstiller en samlet, solid ramme for ansvarlighed. En nærmere definition af, hvordan kravene om ansvarlighed skal opfyldes i praksis, findes i:

De primære kanaler for ansvarlighed
Høringer og udvekslinger af synspunkter Formanden for Tilsynsrådet deltager i regelmæssige høringer og udvekslinger af synspunkter i Europa-Parlamentet og i Eurogruppen med tilstedeværelse fra alle medlemsstater, der deltager i SSM.
Skriftlige spørgsmål Medlemmerne af Europa-Parlamentet og Eurogruppen kan stille skriftlige spørgsmål til formanden for Tilsynsrådet.
Årsrapporter ECB forelægger årlige rapporter for Europa-Parlamentet, Rådet, Eurogruppen, Europa-Kommissionen og de nationale parlamenter i de medlemsstater, der deltager i SSM, om udførelsen af tilsynsopgaverne.

Revisionsberetninger

Den Europæiske Revisionsret kan foretage revision af den operationelle effektivitet af forvaltningen af ECB's tilsynsopgaver. ECB's svar på bemærkningerne i revisionsberetningen offentliggøres i et bilag til revisionsberetningen.

Erklæringer fra medlemmerne af Tilsynsrådet

SE OGSÅ

Relaterede emner

Retlige dokumenter

Lovgivning

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing