SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Ansvarlighed

Tilsynsopgaverne er et stort nyt ansvarsområde for ECB, som kommer med behørige krav om ansvarlighed.

Ansvarlighed er afgørende for tilsynsafgørelsernes gennemsigtighed, legitimitet og uafhængighed.

Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union

SSM-forordningen opstiller en samlet, solid ramme for ansvarlighed. En nærmere definition af, hvordan kravene om ansvarlighed skal opfyldes i praksis, findes i:

  • en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og ECB
  • et aftalememorandum mellem Rådet og ECB.
De primære kanaler for ansvarlighed
Høringer og udvekslinger af synspunkter Formanden for Tilsynsrådet deltager i regelmæssige høringer og udvekslinger af synspunkter i Europa-Parlamentet og i Eurogruppen med tilstedeværelse fra alle medlemsstater, der deltager i SSM.
Skriftlige spørgsmål Medlemmerne af Europa-Parlamentet og Eurogruppen kan stille skriftlige spørgsmål til formanden for Tilsynsrådet.
Årsrapporter ECB forelægger hvert år en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet, Eurogruppen, Europa-Kommissionen og deltagerlandenes nationale parlamenter om udførelsen af tilsynsopgaverne.

Erklæringer fra medlemmerne af Tilsynsrådet

Erklæringer om overholdelse Interesseerklæringer

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing