Ansvarlighed

Tilsynsopgaverne er et stort nyt ansvarsområde for ECB, som kommer med behørige krav om ansvarlighed.

Ansvarlighed er afgørende for tilsynsafgørelsernes gennemsigtighed, legitimitet og uafhængighed.

Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union

SSM-forordningen opstiller en samlet, solid ramme for ansvarlighed. En nærmere definition af, hvordan kravene om ansvarlighed skal opfyldes i praksis, findes i:

  • en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og ECB
  • et aftalememorandum mellem Rådet og ECB
De primære kanaler for ansvarlighed
Høringer og udvekslinger af synspunkter Formanden for Tilsynsrådet deltager i regelmæssige høringer og udvekslinger af synspunkter i Europa-Parlamentet samt i Eurogruppen i tilstedeværelse af repræsentanter fra alle EU-lande, som deltager i SSM.
Skriftlige spørgsmål Medlemmer af Europa-Parlamentet og Eurogruppen kan skriftligt stille spørgsmål til formanden for Tilsynsrådet.
Årsrapporter ECB forelægger hvert år en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet, Eurogruppen, Europa-Kommissionen og deltagerlandenes nationale parlamenter om udførelsen af tilsynsopgaverne.