Verantwoording

Het op zich nemen van toezichtstaken is een belangrijke nieuwe verantwoordelijkheid voor de ECB, en dit brengt uiteraard passende verantwoordingsverplichtingen met zich mee.

Het afleggen van verantwoording is van essentieel belang voor de transparantie, legitimiteit en onafhankelijkheid van toezichtsbeslissingen.

Europees Parlement en EU-Raad

In de GTM-Verordening wordt een alomvattend en robuust verantwoordingskader uiteengezet. Hoe in de praktijk moet worden voldaan aan de verantwoordingsvereisten, staat omschreven in

  • een Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement en de ECB, en
  • een Memorandum of Understanding tussen de EU-Raad en de ECB.
Belangrijkste methoden van verantwoording
Hoorzittingen en gedachtewisselingen De Voorzitter van de Raad van Toezicht neemt deel aan vaste hoorzittingen en gedachtewisselingen in het Europees Parlement, en in de Eurogroep in aanwezigheid van alle lidstaten die deelnemen aan het SSM.
Schriftelijke vragen De leden van het Europees Parlement en van de Eurogroep kunnen schriftelijke vragen stellen aan de Voorzitter van de Raad van Toezicht.
Jaarverslagen De ECB verstrekt jaarverslagen over de tenuitvoerlegging van haar toezichtstaken aan het Europees Parlement, de EU-Raad, de Eurogroep, de Europese Commissie en de nationale parlementen van de deelnemende lidstaten.