Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Verantwoording

De uitvoering van toezichtstaken in het kader van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism – SSM) is een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van de ECB en is gekoppeld aan een verplichting tot het afleggen van verantwoording.

Meer informatie over verantwoording bij de ECB

Het afleggen van verantwoording is noodzakelijk met het oog op de transparantie, legitimiteit en onafhankelijkheid van de toezichtsbeslissingen.

Het Europees parlement, de EU-Raad en de Europese Rekenkamer

De GTM-verordening bevat een uitgebreid en robuust kader voor het afleggen van verantwoording. Hoe in de praktijk moet worden voldaan aan de verantwoordingsvereisten is geregeld in:

Belangrijkste kanalen voor het afleggen van verantwoording
Hoorzittingen en gedachtewisselingen De voorzitter van de Raad van Toezicht neemt deel aan de vaste hoorzittingen en gedachtewisselingen in het Europees Parlement, en in de Eurogroep in aanwezigheid van alle lidstaten die deelnemen aan het SSM.
Schriftelijke vragen De leden van het Europees Parlement en van de Eurogroep kunnen schriftelijke vragen stellen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
Jaarverslagen De ECB legt het Europees Parlement, de EU-Raad, de Eurogroep, de Europese Commissie en de nationale parlementen van de deelnemende lidstaten jaarlijks een verslag voor over de uitvoering van haar toezichtstaken.

Controleverslagen

De Europese Rekenkamer kan audits uitvoeren naar de operationele doelmatigheid van het bestuur van de ECB bij haar toezichtstaken. De antwoorden van de ECB op de opmerkingen in het controleverslag worden als bijlage gepubliceerd bij dit verslag.

Verklaringen van de leden van de Raad van Toezicht

ZIE OOK

Meer informatie over verwante onderwerpen

Juridische documenten

Regelgevend kader

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders