Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Verantwoording

De nieuwe toezichtstaken vormen een belangrijke verantwoordelijkheid van de ECB en zijn gekoppeld aan een verplichting tot het afleggen van verantwoording.

Het afleggen van verantwoording is noodzakelijk met het oog op de transparantie, legitimiteit en onafhankelijkheid van de toezichtsbeslissingen.

Europees Parlement en EU-Raad

De GTM-verordening bevat een uitgebreid en robuust kader voor het afleggen van verantwoording. Hoe in de praktijk moet worden voldaan aan de verantwoordingsvereisten is geregeld in:

Belangrijkste kanalen voor het afleggen van verantwoording
Hoorzittingen en gedachtewisselingen De voorzitter van de Raad van Toezicht neemt deel aan de vaste hoorzittingen en gedachtewisselingen in het Europees Parlement en in de Eurogroep in aanwezigheid van alle lidstaten die deelnemen aan het SSM.
Schriftelijke vragen De leden van het Europees Parlement en van de Eurogroep kunnen schriftelijke vragen stellen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
Jaarverslagen De ECB legt het Europees Parlement, de EU-Raad, de Eurogroep, de Europese Commissie en de nationale parlementen van de deelnemende lidstaten jaarlijks een verslag voor over de uitvoering van de haar toegewezen toezichtstaken.

Verklaringen van de leden van de Raad van Toezicht

Verklaringen van naleving Verklaringen betreffende belangen
SEE ALSO

Find out more about related content

Legal documents

Regulatory environment

Alle pagina's in dit deel

Whistleblowing