Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Dokumenti dwar il-politika superviżorja

L-awtoritajiet ta’ sorveljanza għandhom jikkomunikaw b’mod sistematiku l-aspettattivi, l-assunzjonijiet analitiċi u l-metodoloġiji tagħhom. Dan jiżgura li dawn huma prevedibbli u l-awtoritajiet huma responsabbli, jgħin lill-banek taħt superviżjoni biex jikkonformaw, u jissalvagwardja kundizzjonijiet ekwi. Dokumenti ta’ politika użati mill-BĊE għal dan il-għan jistgħu jinqasmu b’mod ġenerali f’żewġ kategoriji: dokumenti ta’ gwida superviżorja u rapporti superviżorji.

Dokumenti ta’ gwida superviżorja

Id-dokumenti ta’ gwida superviżorji tal-BĊE jipprovdu trasparenza dwar kif il-BĊE jwettaq ix-xogħol superviżorju tiegħu u jispjega l-aspettattivi superviżorji tiegħu lejn banek taħt superviżjoni.

Gwidi superviżorji

Gwidi superviżorji jispeċifikaw il-kriterji u l-proċeduri applikati fl-oqsma differenti tax-xogħol superviżorju, eż. meta jingħataw liċenzji bankarji jew meta tiġi vvalutata l-adegwatezza tal-membri tal-bord proposti. Jistgħu jiddeskrivu wkoll l-approċċ tal-BĊE għal suġġetti ewlenin fis-suq kollu, bħat-trattament ta’ self improduttiv jew riskji relatati mal-klima u ambjentali.

Gwidi superviżorji

Ittri superviżorji

Ittri superviżorji huma indirizzati lill-maniġers ta’ banek taħt superviżjoni u jagħtu gwida mhux vinkolanti dwar kwistjonijiet u riskji prudenti kurrenti.

Ittri superviżorji

Rapporti superviżorji

Dokumenti li jipprovdu gwida huma kkumplimentati bir-rapporti superviżorji tal-BĊE li jħarsu aktar lejn l-attivitajiet tal-passat. Huma jagħtu rendikont tal-attivitajiet superviżorji ewlenin imwettqa fis-superviżjoni bankarja Ewropea u jiġbru fil-qosor il-konstatazzjonijiet tagħhom:

Rapporti fuq il-Proċess Superviżorju ta’ Rieżami u Evalwazzjoni

Ir-rapporti SREP jippreżentaw ir-riżultati aggregati tal-eżamijiet komprensivi annwali ta’ banek taħt superviżjoni.

Proċess Superviżorju ta’ Rieżami u Evalwazzjoni

Rapporti tematiċi

Ir-rapporti tematiċi huma pubblikazzjonijiet ta’ darba li jippreżentaw ir-riżultati ta’ reviżjonijiet superviżorji mmirati, bħal rapporti dwar il-prattiki tar-rappurtar tar-riskju tal-banek jew il-pjanijiet ta’ rkupru.

Rapporti tematiċi

Rapporti annwali fuq attivitajiet superviżorji

Rapporti annwali dwar attivitajiet superviżorji jistabbilixxu ħarsa ġenerali tal-operazzjonijiet tas-superviżjoni bankarja Ewropea u jenfasizzaw xejriet ewlenin fis-settur bankarju li jaffettwaw il-konformità mar-rekwiżiti prudenzjali. Il-BĊE għandu jippubblika rapport annwali bħala parti mill-obbligi ta’ responsabbiltà tiegħu. Ir-rapporti annwali jiġu sottomessi lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Eurogroup, u huma kondiviżi mal-parlamenti nazzjonali.

Rapporti annwali fuq attivitajiet superviżorji

Fl-2014 il-BĊE ressaq erba’ rapporti ta’ kull tliet xhur lill-Parlament Ewropew dwar il-progress tal-implimentazzjoni operattiva tas-superviżjoni bankarja Ewropea, skont il-Ftehim Interistituzzjonali bejn iż-żewġ istituzzjonijiet.

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)