Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Dokumenty v oblasti politiky dohledu

Orgány dohledu by měly systematicky sdělovat svá očekávání, analytické předpoklady a metodiky. Tak je zajištěna jejich předvídatelnost a zodpovědnost těchto orgánů, dohlíženým bankám to usnadňuje plnění požadavků a jsou tak zabezpečeny rovné tržní podmínky. Politické dokumenty, které pro tento účel ECB používá, lze zhruba rozdělit do dvou kategorií: dohledové pokyny a dohledové zprávy.

Dohledové pokyny

Dohledové pokyny ECB poskytují transparentnost, pokud jde o způsob provádění její dohledové činnosti, a vysvětlují její dohledová očekávání vůči dohlíženým bankám.

Dohledové pokyny

Dohledové pokyny vymezují kritéria a postupy používané v různých oblastech dohledové činnosti, např. při udělování bankovních licencí nebo hodnocení vhodnosti navrhovaných členů řídicích orgánů. Dále mohou popisovat přístup ECB k hlavním tématům vztahujícím se na celý trh, jako je nakládání s úvěry se selháním nebo klimatická a environmentální rizika.

Dohledové pokyny

Dohledové dopisy

Dohledové dopisy jsou určeny vedoucím pracovníkům dohlížených bank a obsahují nezávazné pokyny k aktuálním obezřetnostním otázkám a rizikům.

Dohledové dopisy

Dohledové zprávy

Dokumenty obsahující pokyny jsou doplněny dohledovými zprávami ECB, které se více zaměřují na minulé aktivity. Popisují hlavní dohledové aktivity dokončené v rámci evropského bankovního dohledu a shrnují jejich zjištění:

Zprávy o procesu dohledu a hodnocení orgány dohledu (SREP)

Ve zprávách SREP jsou předkládány souhrnné výsledky ročních kontrolních šetření v dohlížených bankách.

Proces dohledu a hodnocení orgány dohledu

Tematické zprávy

Tematické zprávy jsou jednorázové publikace předkládající výsledky cílených dohledových přezkumů, jako jsou zprávy o postupech bank při podávání zpráv o rizicích nebo ozdravné plány.

Tematické zprávy

Výroční zprávy o činnosti dohledu

Výroční zprávy o činnosti dohledu poskytují obecný přehled o operacích evropského bankovního dohledu a poukazují na hlavní trendy v bankovním sektoru, které mají dopad na dodržování obezřetnostních požadavků. ECB musí výroční zprávu zveřejňovat v rámci svých povinností v oblasti odpovědnosti. Výroční zprávy předkládá Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Euroskupině a poskytuje je rovněž národním parlamentům.

Výroční zprávy o činnosti dohledu

V roce 2014 předložila ECB čtyři čtvrtletní zprávy Evropskému parlamentu o pokroku při operačním provádění evropského bankovního dohledu, a to v souladu s interinstitucionální dohodou mezi těmito dvěma institucemi.

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)