Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Dokumenti o politikah bančnega nadzora

Nadzorni organi morajo sistematično objavljati svoja pričakovanja, analitične predpostavke in metodologije. S tem skrbijo, da so ta pričakovanja, predpostavke in metodologije predvidljive in da nadzorni organi ravnajo odgovorno, banke pa lažje izpolnjujejo zahteve nadzornikov, kar vsem udeleženim zagotavlja enake pogoje delovanja. Dokumenti, ki jih ECB uporablja v te namene, je mogoče grobo razdeliti v dve kategoriji: dokumenti z nadzorniškimi napotki in nadzorniška poročila.

Dokumenti z nadzorniškimi napotki

Dokumenti z nadzorniškimi napotki zagotavljajo transparentnost o tem, kako ECB izvaja svoje nadzorniško delo, ter pojasnjujejo nadzorniška pričakovanja ECB do nadzorovanih bank.

Nadzorniški vodniki

V vodnikih so določena merila in postopki, ki se uporabljajo na različnih področjih nadzorniškega dela, npr. pri izdajanju dovoljenj za opravljanje bančnih storitev ali pri ocenjevanju kandidatov za člane uprave bank. Opisujejo lahko tudi pristop ECB k temam, ki zadevajo celoten trg, na primer obravnava nedonosnih posojil ali podnebna in okoljska tveganja.

Nadzorniški vodniki

Nadzorniška pisma

Nadzorniška pisma so naslovljena na vodstva nadzorovanih bank in vsebujejo nezavezujoče napotke o aktualnih bonitetnih vprašanjih in tveganjih.

Nadzorniška pisma

Nadzorniška poročila

Dokumente, ki vsebujejo napotke, dopolnjujejo nadzorniška poročila ECB, ki večinoma obravnavajo pretekle dejavnosti. V poročilih so opisane glavne nadzorne dejavnosti, ki so bile dokončane v okviru evropskega bančnega nadzora. Vključeni so tudi povzetki ugotovitev teh dejavnosti.

Poročila o procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP)

V poročilih o procesu SREP so predstavljeni zbirni rezultati celovitih vsakoletnih pregledov nadzorovanih bank.

Proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja

Tematska poročila

Tematska poročila so enkratne publikacije, v katerih so predstavljeni rezultati nadzorniških pregledov določenega področja, na primer poročanja tveganj v bankah ali sanacijskih načrtov bank.

Tematska poročila

Letna poročila o nadzornih dejavnostih

Letna poročila o nadzornih dejavnostih opisujejo dejavnosti evropskega bančnega nadzora in izpostavljajo glavne trende v bančnem sektorju, ki vplivajo na spoštovanje bonitetnih zahtev. ECB mora objavljati letna poročila kot del svojih obveznosti na področju demokratične odgovornosti. Letna poročila se predložijo Evropskemu parlamentu, Svetu EU, Evropski komisiji in Euroskupini ter pošljejo v vednost nacionalnim parlamentom.

Letna poročila o nadzornih dejavnostih

Leta 2014 je ECB Evropskemu parlamentu v skladu z medinstitucionalnim sporazumom med tema dvema institucijama predložila štiri četrtletna poročila o napredku pri operativnem izvajanju evropskega bančnega nadzora.

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo