Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Uzraudzības politikas dokumenti

Uzraudzības iestādēm sistemātiski jāziņo par savām gaidām, analītiskajiem pieņēmumiem un metodoloģiju, tādējādi nodrošinot prognozējamību un uzraudzības iestāžu pārskatatbildību, palīdzot uzraudzītajām bankām ievērot visas prasības un gādājot par vienlīdzīgiem darbības nosacījumiem. Politikas dokumentus, ko ECB izmanto šim mērķim, pamatā var iedalīt divās kategorijās – uzraudzības norāžu dokumentos un uzraudzības ziņojumos.

Uzraudzības norāžu dokumenti

ECB uzraudzības norāžu dokumenti nodrošina caurredzamību attiecībā uz to, kā ECB veic savu uzraudzības darbu, un skaidro, ko tā uzraudzības jomā sagaida no uzraudzītajām bankām.

Uzraudzības norādījumi

Uzraudzības norādījumos izklāstīti kritēriji un procedūras, ko izmanto dažādās uzraudzības darba jomās, piemēram, piešķirot bankām licences vai novērtējot valdes locekļu kandidātu atbilstību un piemērotību. Tajos var būt aprakstīta arī ECB pieeja svarīgākajiem tirgus mēroga jautājumiem, piemēram, pieeja ienākumus nenesošajiem kredītiem un klimata pārmaiņu un vides riskiem.

Uzraudzības norādījumi

Uzraudzības vēstules

Uzraudzības vēstules adresētas uzraudzīto banku vadītājiem, un tajās izklāstītas nesaistošas norādes par aktuāliem prudenciāliem jautājumiem un riskiem.

Uzraudzības vēstules

Uzraudzības ziņojumi

Dokumentus, kuros sniegtas norādes, papildina ECB uzraudzības ziņojumi, kas vairāk atskatās uz pagātnē veikto darbu. Tajos sniegts pārskats par svarīgākajām Eiropas banku uzraudzības ietvaros veiktajām uzraudzības darbībām un dots kopsavilkums par to laikā konstatētajiem faktiem.

Ziņojumi par uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesu (SREP)

SREP ziņojumos sniegti gada laikā veikto uzraudzīto banku visaptverošo pārbaužu apkopotie rezultāti.

Uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas process

Tematiskie ziņojumi

Tematiskie ziņojumi ir atsevišķas publikācijas, kuros sniegti uzraudzības mērķpārbaužu rezultāti, piemēram, ziņojumi par banku risku pārskatu sniegšanas praksi vai atveseļošanas plāniem.

Tematiskie ziņojumi

Gada pārskati par uzraudzības darbību

Gada pārskatos par uzraudzības darbību sniegts vispārējs pārskats par Eiropas banku uzraudzības darbību un aplūkotas galvenās tendences banku sektorā, kas ietekmē atbilstību prudenciālajām prasībām. ECB jāpublicē gada pārskati tās pārskatatbildības pienākumu ietvaros. Gada pārskati tiek iesniegti Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Eurogrupai, un ar tiem tiek iepazīstināti valstu parlamenti.

Gada pārskati par uzraudzības darbību

2014. gadā ECB iesniedza Eiropas Parlamentam četrus ceturkšņa pārskatus par Eiropas banku uzraudzības opreacionālajā īstenošanā sasniegto progresu atbilstoši Iestāžu nolīgumam starp abām iestādēm.

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana