Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Dokumenti o nadzornim politikama

Nadzorna tijela trebala bi, radi predvidljivosti, sustavno obavještavati o svojim očekivanjima, analitičkim pretpostavkama i metodologijama u skladu s načelima odgovornosti. Time pridonose usklađenosti nadziranih banaka i postižu primjenu jednakih pravila za sve. Dokumenti o politikama kojima se ESB služi u te svrhe mogu se podijeliti u dvije glavne kategorije: nadzorne upute i nadzorna izvješća.

Nadzorne upute

Nadzornim uputama ESB‑a pridonosi se transparentnosti nadzornog rada ESB‑a i objašnjavaju se nadzorna očekivanja u odnosu na nadzirane banke.

Nadzorni vodiči

U nadzornim vodičima određuju se kriteriji i postupci na različitim područjima nadzora, npr. u davanju odobrenja za pružanje bankovnih usluga ili u procjeni prikladnosti predloženih članova upravljačkih tijela. U njima se može naći i opis ESB‑ova pristupa ključnim tržišnim temama, primjerice tretmanu neprihodonosnih kredita ili rizicima povezanim s klimatskim promjenama i rizicima za okoliš.

Nadzorni vodiči

Nadzorna pisma

Nadzorna pisma šalju se rukovoditeljima nadziranih banaka i sadržavaju neobvezujuće upute povezane s trenutačnim bonitetnim pitanjima i rizicima.

Nadzorna pisma

Nadzorna izvješća

Osim dokumenata koji sadržavaju upute, ESB sastavlja i nadzorna izvješća o prošlim aktivnostima. U njima se izvješćuje o glavnim nadzornim aktivnostima u sklopu europskog nadzora banaka i ukratko prikazuju zaključci:

Izvješća o postupku nadzorne provjere i ocjene (SREP)

Izvješća o SREP-u sadržavaju ukupne rezultate godišnjih sveobuhvatnih provjera nadziranih banaka.

Postupak nadzorne provjere i ocjene

Tematska izvješća

Tematska izvješća jednokratne su publikacije u kojima se iznose rezultati ciljanih nadzornih provjera, primjerice izvješća o praksi izvješćivanja o rizicima ili izvješća o planovima oporavka banaka.

Tematska izvješća

Godišnja izvješća o nadzornim aktivnostima

Godišnja izvješća o nadzornim aktivnostima opći su pregled aktivnosti europskog nadzora banaka. U njima se ističu ključni trendovi u bankarskom sektoru koji utječu na usklađenost s bonitetnim zahtjevima. Objavljivanjem godišnjih izvješća ESB ispunjava dio obveza povezanih s odgovornošću. Godišnja izvješća dostavljaju se Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Euroskupini te nacionalnim parlamentima.

Godišnja izvješća o nadzornim aktivnostima

U 2014. ESB je Europskom parlamentu dostavio četiri tromjesečna izvješća o tijeku operativne uspostave europskog nadzora banaka u skladu s međuinstitucijskim sporazumom tih dviju institucija.

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje