Menu

Felügyeleti irányelvi dokumentumok

A felügyeletek feladata, hogy szisztematikusan közvetítsék elvárásaikat, analitikai feltevéseiket és módszertanaikat. Ezzel lehetővé válik ezek előrejelezhetősége és a felügyeletek elszámoltathatósága, segíti a felügyelt bankokat a szabályok követésében, valamint garantálja az egyenlő versenyfeltételeket. Az EKB irányelvi dokumentumai nagyjából két kategóriába sorolhatók: felügyeleti útmutatók és felügyeleti jelentések.

Felügyeleti útmutatók

A felügyeleti útmutatók révén átlátható, ahogy az EKB a felügyeletet végzi, és segítségükkel a felügyelt bankokkal tisztában vannak a felügyeleti elvárásokkal.

Az SSM felügyeleti szabályzata

Az SSM felügyeleti szabályzata

Az SSM felügyeleti szabályzatában leírjuk az európai bankfelügyelet szervezeti felépítését, és felvázoljuk a felügyeleti feladatok ellátásához kapcsolódó módszertanokat és feladatokat. Emellett ebben mutatjuk be az EU-n belüli és kívüli más felügyeletekkel való együttműködést.

Az SSM felügyeleti szabályzata


Felügyeleti útmutatók

Felügyeleti útmutatók

A felügyeleti útmutatókban mutatjuk be a felügyeleti munka különféle területein – például a banki működési engedélyek kiadásánál vagy a javasolt igazgatósági tagok alkalmasságának felmérésénél – alkalmazott kritériumokat és eljárásokat. Tartalmazhatják továbbá annak leírását, hogy hogyan közelíti meg az EKB a teljes piacra vonatkozó olyan fontos témaköröket, mint a nemteljesítő hitelek vagy az éghajlati és környezeti kockázatok kezelése.

Felügyeleti útmutatók


Felügyeleti levelek

Felügyeleti levelek

A felügyeleti levelek a felügyelt bankoknak szólnak, és az aktuális prudenciális kérdésekről és kockázatokról nyújtanak nem kötelező érvényű útmutatást.

Felügyeleti levelek

Felügyeleti adatszolgáltatás

Az útmutatókat az EKB régebbi tevékenységeit vizsgáló felügyeleti jelentésekkel egészítjük ki. Ezekben beszámolunk az európai bankfelügyeletben lezárult legfontosabb felügyeleti munkákról, és összefoglaljuk az eredményeiket.

Jelentés a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárásról (SREP).

Jelentés a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárásról (SREP).

A SREP-jelentések a felügyelt bankok éves átfogó vizsgálatának aggregált eredményeit mutatják be.

Felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás


Tematikus jelentések

Tematikus jelentések

A tematikus jelentések olyan eseti kiadványok, amelyekben olyan célzott felügyeleti felülvizsgálatok eredményeit prezentálják, mint a bankok kockázatjelentési gyakorlata és helyreállítási tervei.

Tematikus jelentések


Éves jelentések a felügyeleti tevékenységről

Éves jelentések a felügyeleti tevékenységről

A felügyeleti tevékenységről szóló éves jelentések az európai bankfelügyeleti műveletek általános összefoglalóját adják, megvilágítva a prudenciális követelményeknek való megfelelést befolyásoló legfontosabb, bankszektorbeli trendeket. Az EKB-nak elszámoltathatósági kötelezettsége részeként éves jelentést kell kiadnia, amelyet az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és az Eurocsoport elé terjeszt, és megoszt az egyes országok parlamentjeivel.

Éves jelentések a felügyeleti tevékenységről

Az EKB 2014-ben négy negyedéves jelentést nyújtott be az Európai Parlamentnek, amelyben – a két intézmény közötti intézményközi megállapodásnak megfelelően – beszámolt az európai bankfelügyelet operatív bevezetéséről.