Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Documente de politică în materie de supraveghere

Autoritățile de supraveghere ar trebui să își comunice în mod sistematic așteptările, ipotezele analitice și metodologiile. Aceasta garantează predictibilitatea acestora, precum și asumarea responsabilității de către autorități și contribuie la asigurarea conformității băncilor și a unui tratament egal. Documentele de politică utilizate de BCE în acest scop pot fi, în linii mari, împărțite în două categorii: documente orientative de supraveghere și rapoarte de supraveghere.

Documente orientative de supraveghere

Documentele orientative de supraveghere ale BCE oferă transparență cu privire la modul în care BCE își desfășoară activitatea de supraveghere și explică așteptările în materie de supraveghere față de băncile supravegheate.

Ghiduri de supraveghere

Ghidurile de supraveghere precizează criteriile și procedurile aplicate în diferite domenii ale activității de supraveghere, de exemplu la acordarea autorizațiilor bancare sau la evaluarea adecvării membrilor propuși ai consiliilor de administrație. Acestea pot, de asemenea, să descrie abordarea BCE cu privire la principalele teme la nivelul pieței, precum tratamentul aplicat creditelor neperformante sau riscurile legate de schimbările climatice și cele de mediu.

Ghiduri de supraveghere

Scrisori de supraveghere

Scrisorile de supraveghere sunt adresate administratorilor băncilor supravegheate și transmit orientări fără caracter obligatoriu cu privire la probleme și riscuri prudențiale de actualitate.

Scrisori de supraveghere

Rapoarte de supraveghere

Documentele care oferă orientări sunt completate de rapoartele de supraveghere ale BCE, care analizează, cu precădere, activitățile anterioare. Acestea prezintă principalele activități de supraveghere finalizate în cadrul supravegherii bancare europene și sintetizează rezultatele acestora.

Rapoarte privind procesul de supraveghere și evaluare (SREP)

Rapoartele privind SREP prezintă rezultatele agregate ale examinărilor cuprinzătoare anuale ale băncilor supravegheate.

Procesul de supraveghere și evaluare

Rapoarte tematice

Rapoartele tematice reprezintă publicații punctuale, care prezintă rezultatele controalelor țintite de supraveghere, precum rapoarte privind practicile de raportare a riscurilor sau planurile de redresare ale băncilor.

Rapoarte tematice

Rapoarte anuale privind activitățile de supraveghere

Rapoartele anuale privind activitățile de supraveghere oferă o perspectivă generală asupra activităților desfășurate de supravegherea bancară europeană și evidențiază principalele trenduri din sectorul bancar care afectează conformitatea cu cerințele prudențiale. BCE trebuie să publice un raport anual ca parte a obligațiilor sale de asumare a responsabilității. Rapoartele anuale sunt prezentate Parlamentului European, Consiliului, Comisiei Europene și Eurogrupului și sunt transmise parlamentelor naționale.

Rapoarte anuale privind activitățile de supraveghere

În anul 2014, BCE a transmis Parlamentului European patru rapoarte trimestriale privind progresele înregistrate în implementarea operațională a supravegherii bancare europene, în conformitate cu dispozițiile acordului interinstituțional încheiat între cele două instituții.

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate