SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Dokumenter vedrørende tilsynspolitikken

Tilsynsmyndighederne bør udarbejde systematisk kommunikation om deres forventninger, analyseantagelser og -metoder. Det sikrer, at de er forudsigelige, og at myndighederne er ansvarlige, og det hjælper igen bankerne under tilsyn til at efterleve dem og sikrer lige vilkår. De dokumenter vedrørende tilsynspolitikken, som ECB bruger til dette formål, kan stort set inddeles i to kategorier: tilsynsvejledninger og tilsynsrapporter.

Tilsynsvejledninger

ECB's tilsynsvejledninger giver gennemsigtighed med hensyn til gennemførelsen af tilsynet. De indeholder også en forklaring af de tilsynsforventninger, som ECB har til bankerne under tilsyn.

Tilsynsvejledninger

I tilsynsvejledningerne fastsættes de kriterier og procedurer, som anvendes inden for de forskellige områder af tilsynsarbejdet, fx ved udstedelsen af banklicenser og vurderingen af bestyrelsesmedlemmers egnethed. De kan også beskrive ECB's tilgang til centrale markedsdækkende emner, som fx behandlingen af misligholdte lån eller klima- og miljørelaterede risici.

Tilsynsvejledninger

Tilsynsbreve

Tilsynsbreve adresseres til direktører i banker under tilsyn. De indeholder ikke-bindende vejledning om aktuelle tilsynsspørgsmål og risici.

Tilsynsbreve

Tilsynsrapporter

Vejledningerne suppleres af ECB's tilsynsrapporter, som indeholder en nærmere gennemgang af tidligere aktiviteter. De redegør for de vigtigste tilsynsaktiviteter, som er gennemført inden for det europæiske banktilsyn, og sammenfatter resultaterne:

Rapporter om tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP).

I SREP-rapporterne præsenteres de samlede resultater af de årlige dybdegående undersøgelser af bankerne under tilsyn.

Tilsynskontrol- og vurderingsprocessen

Tematiske rapporter

Tematiske rapporter er enkeltstående publikationer med resultaterne af det målrettede tilsyn, som fx rapporter om bankernes praksis vedrørende risikorapportering eller genopretningsplaner.

Tematiske rapporter

Årsrapport om ECB's tilsynsvirksomhed

Årsrapporterne om tilsynsvirksomheden giver et overblik over det arbejde, der foregår inden for det europæiske banktilsyn, og fremhæver de vigtigste tendenser i banksektoren, som påvirker efterlevelsen af de tilsynsmæssige krav. ECB er forpligtet til at offentliggøre en årsrapport som led i den ansvarlighed, der er forbundet med tilsynsopgaverne. Årsrapporterne forelægges Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Eurogruppen og fremsendes til de nationale parlamenter.

Årsrapport om ECB's tilsynsvirksomhed

I overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale mellem de to institutioner udarbejdede ECB i 2014 fire kvartalsrapporter til Europa-Parlamentet om fremskridt i den operationelle gennemførelse af det europæiske banktilsyn.

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing