Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Valvontalinjaukset

Valvontaviranomaisten tulisi kertoa järjestelmällisesti odotuksistaan, analyysiensa pohjaoletuksista ja menetelmistään, jotta valvottavien pankkien on helpompi varautua niihin ja toimia niiden mukaisesti. Näin viranomaiset myös osoittavat toimivansa vastuullisesti ja pankkivalvonta pysyy tasapuolisena. EKP:n valvontalinjaukset voidaan jakaa karkeasti kahteen luokkaan: valvontaohjeistukseen ja valvontaraportteihin.

Valvontaohjeistus

EKP:n valvontaohjeistuksessa kerrotaan avoimesti, miten EKP:n toimii pankkivalvojana ja kerrotaan, mitä valvottavilta pankeilta odotetaan.

Valvontaoppaat

Valvontaoppaissa kerrotaan tarkemmin kriteereistä ja menettelyistä valvonnan eri osa-alueilla, kuten myönnettäessä pankkitoimilupia tai arvioitaessa pankkien ylimpien hallintoelinten jäsenehdokkaiden sopivuutta tehtävään. EKP on julkaissut myös oppaita järjestämättömien lainojen käsittelyyn, ilmasto- ja ympäristöriskien hallintaan sekä moniin muihin koko alaa koskettaviin kysymyksiin.

Valvontaoppaat

Valvontakirjeet

Valvontakirjeet osoitetaan valvottavien pankkien johtajille. Niissä pankkeja opastetaan vakavaraisuuteen ja riskeihin liittyvissä ajankohtaisaiheissa.

Valvontakirjeet

Valvontaraportit

Lisäksi EKP julkaisee valvontaraportteja, joissa luodaan yleensä katsaus menneeseen. Raporteissa tarkastellaan yhteisen pankkivalvonnan tärkeimpiä toimintoja ja kerrotaan niiden tuloksista.

Valvojan arviointiprosessia (SREP) koskevat raportit

SREP-raporteissa esitetään valvottavien pankkien vuotuisen kattavan arvioinnin kokonaistulokset.

Valvojan arviointiprosessi

Teemaraportit

Teemaraportteja on julkaistu esimerkiksi elvytyssuunnitelmien ja pankkien riskiraportointikäytäntöjen erityisarviointien tuloksista.

Teemaraportit

Pankkivalvonnan toimintakertomukset

Toimintakertomukset ovat katsauksia yhteisen pankkivalvonnan menneen vuoden toimintaan. Niissä käsitellään myös tärkeimpiä kehityssuuntia, jotka vaikuttavat vakavaraisuusvaatimusten noudattamiseen pankkisektorilla. Tilivelvollisuutensa täyttämiseksi EKP:n on julkaistava vuotuinen toimintakertomus, joka toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja euroryhmälle ja annetaan tiedoksi kansallisille parlamenteille.

Pankkivalvonnan toimintakertomukset

EKP:n ja Euroopan parlamentin välisen toimielinten sopimuksen mukaisesti EKP antoi vuonna 2014 Euroopan parlamentille neljä neljännesvuosikatsausta, joissa käsiteltiin etenemistä yhteisen pankkivalvonnan käynnistämisessä.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä