Menu

Visszaélés bejelentése

Mit értünk visszaélés bejelentése alatt?

A visszaélés bejelentése vagy közérdekű bejelentés (angol nyelvű kifejezéssel whistleblowing) az Európai Központi Bank vonatkozásában az a folyamat, amelynek keretén belül bejelentés tehető, ha egy felügyelt bank, nemzeti felügyelet vagy maga az EKB hatályos uniós jogszabályt sért.

Az ilyen jellegű jogsértés gyanúját biztonságos, külső felületen jelentheti be az EKB-nak.

Mielőtt a visszaélés-bejelentő lapot használná, érdemes alább tájékozódnia a benyújtható információfajtákról és a bejelentés módjáról. Szíveskedjék elolvasni az Adatvédelmi nyilatkozatot és a Fontos jogi információkat is.

Mikor fordulhat az EKB-hoz a visszaélés-bejelentő oldalon?

Akkor vegye fel a kapcsolatot az EKB-val a visszaélés-bejelentő oldalon, ha:

 • valamely felügyelt bank (jogi szakkifejezéssel felügyelt szervezet) hatályos uniós jogszabályt sért;

vagy

 • valamely nemzeti felügyelet vagy maga az EKB (jogi szakkifejezéssel illetékes hatóság) hatályos uniós jogszabályt sért;

vagy

 • valamely bank, amely közvetlen nemzeti felügyelet alatt áll, olyan EKB-rendeletet vagy -határozatot sért meg, amely kötelezettséget ró a bankra az EKB irányába.

A következő esetekben forduljon a nemzeti felügyelethez:

vagy

 • a visszaélés fogyasztóvédelemmel vagy a felügyelt bankok által alkalmazott, pénzmosás elleni szabályok végrehajtásával áll összefüggésben. Az ilyen típusú szabályszegés kivizsgálása nem tartozik az EKB hatáskörébe, ezzel kapcsolatban jogi tanácsot sem ad.

Jogi fogalommeghatározások: felügyelt szervezet és illetékes hatóság

A felügyelt szervezet kifejezés az SSM-keretrendelet értelmében a következőkre vonatkozik:

 • a mechanizmusban részt vevő tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézet;
 • a mechanizmusban részt vevő tagállamban székhellyel rendelkező pénzügyi holdingtársaság;
 • a mechanizmusban részt vevő tagállamban székhellyel rendelkező vegyes pénzügyi holdingtársaság;
 • olyan hitelintézeteknek a mechanizmusban részt vevő tagállamban bejegyzett fióktelepe, amelyeknek a székhelye a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban van.

Illetékes hatóságok a nemzeti felügyeletek (más néven illetékes nemzeti hatóságok) és az EKB.

Ha meg szeretné tudni, mely szervezeteket felügyelik a nemzeti felügyeletek, és melyeket az EKB, kérjük, tekintse meg a felügyelt szervezetek rendszeresen frissített jegyzékét, amely további információkat tartalmaz.

Melyek a hatályos uniós jogszabályok?

A jogsértés- vagy visszaélés-bejelentési mechanizmus szempontjából hatályos európai uniós jogszabályok körébe a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó szabályok tartoznak. Az EKB akkor alkalmazza ezeket a szabályokat, amikor az egységes felügyeleti mechanizmusról (SSM) szóló rendeletben ráruházott feladatokat látja el.

Az említett szabályok közé tartoznak a közvetlenül alkalmazandó rendeletek – például a tőkekövetelményekről szóló rendelet (CRR).

Ha irányelv minősül hatályos uniós jogszabálynak, annak nemzeti jogba átültetett megfelelője szintén hatályos uniós jogszabálynak tekintendő – ilyen például a tőkekövetelményekről szóló IV. irányelv (CRD IV) nemzeti megvalósítása.

Amennyiben a közvetlenül alkalmazandó rendeletek a tagállamok számára választási lehetőséget biztosítanak, a választási lehetőség gyakorlását biztosító nemzeti jogszabály szintén hatályos uniós jogszabálynak minősül.

Az EKB rendeletei, úgymint az SSM-keretrendelet, továbbá az EKB határozatai szintén a hatályos uniós jogszabályokhoz tartoznak.

Az EKB döntései és a döntéshozatali eljárás

Hogyan kell bejelenteni a szabálysértést?

A jogsértést a visszaélés-bejelentő felületen kell bejelenteni. A bejelentést minden esetben jóhiszeműen, kizárólag alapos indok fennállása esetén szabad megtenni. A visszaélés-bejelentő felület rossz célra való felhasználása bűncselekménynek minősülhet. Nem jóhiszeműen tett bejelentés esetén az EKB az összes érintett fél jó hírének és jogainak védelme érdekében nemzeti szinten kezdeményezheti büntető eljárás indítását.

Jogsértés bejelentése a visszaélés-bejelentő felületen

A visszaélés-bejelentő oldalon benyújtott információkat az EKB megbízásából egy biztonságos külső szolgáltató, az EQS Group AG dolgozza fel, az intézményen kívül. Az EQS Group nem nyerhet betekintést a beadványok tartalmába. További információkért kérjük, olvassa el a teljes adatvédelmi nyilatkozatot.

1. lépés: Az online űrlap kitöltése

 • Az információk az EU bármelyik hivatalos nyelvén benyújthatók.
 • Névtelen bejelentést is befogadunk.
 • Az információkat a lehető legpontosabban és legrészletesebben kell megadni.

2. lépés: A bejelentést igazoló dokumentumok benyújtása (lásd alább)

Hogyan lehet bejelentést igazoló dokumentumot benyújtani?

Az EKB azt ajánlja, hogy a bejelentéskor nyújtsa be az állításokat alátámasztó dokumentumokat. A megalapozatlan állításokat tartalmazó bejelentést nem feltétlenül követi intézkedés.

Dokumentumait a visszaélés-bejelentő oldalon található feltöltés funkcióval nyújthatja be. Jelölje ki a megfelelő fájlokat, és amikor a rendszer arra kéri, nyomja meg a feltöltés gombot.

Kérjük, amennyiben névtelen bejelentést tesz, győződjön meg róla, hogy eltávolított minden olyan információt, amely alapján azonosítható. A fájltulajdonságoknál például megjelenhet a dokumentum szerzőjének a neve.

Milyen dokumentumot lehet feltölteni?

A rendszer PDF, Word, Excel, PowerPoint, GIF és JPEG formátumú fájlok fogadására képes (legnagyobb méret: 10 MB).

Mi az a postafiók?

A postafiók biztonságos kommunikációs csatorna, amelyhez azután kap hozzáférést, miután információkat nyújtott be a visszaélés-bejelentő oldalon. Névtelen bejelentés esetén is rendelkezésre áll.

A bejelentés benyújtása után egyedi bejelentésazonosító számot kap, és jelszót kell megadnia.

A postafiókban megtekintheti a bejelentése állapotát.

Emellett ezen keresztül vesszük fel önnel a kapcsolatot, ha a bejelentésével kapcsolatban további információra van szükségünk.

Fontos: Elfelejtett jelszó vagy bejelentésazonosító szám esetén nincs lehetőség a hozzáférés helyreállítására.

Hogyan tudja megtekinteni a postafiókját?

Kérjük, lépjen be postafiókjába, ahol megtekintheti bejelentése állapotát és azt, hogy igényel-e az EKB további információt.

A bejelentkezéshez használja a visszaélés-bejelentő oldalon kapott, egyedi bejelentésazonosító számát, valamint a jelszavát.

Fontos: Elfelejtett jelszó vagy bejelentésazonosító szám esetén nincs lehetőség a hozzáférés helyreállítására.

Hogyan zajlik a jogsértésről szóló bejelentés feldolgozása?

Szakértői csoport méri fel, hogy a bejelentés tárgya az EKB vagy a nemzeti bankfelügyelet hatáskörébe tartozik-e. Amennyiben a csoport relevánsnak találja a bejelentést, továbbítja az EKB-n belüli illetékes részlegnek vagy a nemzeti bankfelügyeletnek.

A helytálló bejelentés információbekéréshez, helyszíni ellenőrzéshez, felügyeleti intézkedéshez, szankcionálási eljáráshoz és hasonló felügyeleti lépésekhez vezethet.

A szakmai titoktartási szabályok értelmében nem megengedett a bejelentő tájékoztatása a bejelentés eredményéről, azonban a felügyeleti tevékenységéről szóló éves beszámolóban az EKB összevont és anonimizált összefoglalót tesz közzé a bejelentett visszaélésekről és az azok fényében tett intézkedésekről.

Titoktartás

Minden bejelentést bizalmasan, az uniós adatvédelmi keretrendszernek megfelelően kezelünk. Az EKB védi a személyi adatokat; a jogsértést bejelentő és a jogsértéssel vádolt személyek számára egyaránt megfelelő védelmet biztosít.

Adatvédelmi nyilatkozat