Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Visszaélés bejelentése

Mit értünk visszaélés bejelentése alatt?

Azt gyanítja, hogy egy felügyelt szervezet, a nemzeti bankfelügyelet vagy maga az Európai Központi Bank megsértette vagy megsérti a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó európai uniós jogszabályokat? Ha igen, bejelentést tehet az illetékes hatóságnál. Ezt nevezzük visszaélés-bejelentésnek vagy közérdekű bejelentésnek (angol nyelvű kifejezéssel „whistleblowing”).

A jogsértésekről a biztonságos visszaélés-bejelentő oldalunkon számolhat be.

A bejelentés előtt érdemes alább tájékozódnia az oldalon benyújtható információfajtákról és az oldal működéséről. Szíveskedjék elolvasni az Adatvédelmi nyilatkozatot és a Fontos jogi információkat is.

Mikor forduljak az EKB-hoz a visszaélés-bejelentő oldalon?

Akkor vegye fel velünk a kapcsolatot az oldalon, ha azt gyanítja, hogy a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó uniós jogszabályt sért:

vagy

Mikor lépjek kapcsolatba a nemzeti felügyelettel?

Akkor forduljon az illetékes nemzeti hatósághoz, ha:

  • a jogsértéssel gyanúsított pénzintézet nem az EKB, hanem közvetlenül az illetékes nemzeti hatóság felügyelete alatt áll;
  • a jogsértést az EKB által az európai bankfelügyelet keretében nem felügyelt bármely más jogalany, például biztosítótársaság követte el.

Használhatom-e a visszaélés-bejelentő oldalt a fogyasztóvédelemmel vagy a pénzmosás elleni szabályok végrehajtásával összefüggő jogsértések bejelentésére? 

Nem, mivel ezek a területek kizárólag a nemzeti hatóságok vagy az Európai Bankhatóság hatáskörébe tartoznak. Kérjük, a szükséges lépésekről az alábbi hivatkozásokon tájékozódjon.

További kérdések esetén kérjük, forduljon hozzánk az általános elérhetőségeinken.

Mit értünk a „hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó uniós jogszabályok” alatt?

Az európai bankfelügyelettel összefüggésben a releváns európai uniós jogszabályok körébe a bankok prudenciális felügyeletéhez kapcsolódó szabályok tartoznak, amelyek célja, hogy biztosítsák mind a bankoknak, mind a pénzügyi rendszer egészének a biztonságát és szilárdságát. Az EKB ezeket alkalmazza az egységes felügyeleti mechanizmusról (SSM) szóló rendeletben ráruházott feladatok ellátása során.

Az említett szabályok közé tartoznak többek között:

  • közvetlenül alkalmazandó rendeletek, például a tőkekövetelményekről szóló rendelet (CRR), amely a szavatolótőkére, a tőkekövetelményekre, a nagykockázat-vállalások határértékeire, a likviditásra, a tőkeáttételre és az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket, valamint a felsorolt területekre vonatkozó információk nyilvános közzétételét foglalja magában;
  • az olyan irányelvek nemzeti jogba átültetett megfelelője, mint a tőkekövetelményekről szóló irányelv (CRD), amely a szervezetirányítás területére vonatkozó követelményeket foglal magában, beleértve a szakmai alkalmasságra és megbízhatóságra vonatkozó kritériumokat, a kockázatkezelést, a belső ellenőrzést, valamint a javadalmazási szabályokat és gyakorlatot;
  • az EKB rendeletei, úgymint az SSM-keretrendelet, továbbá az EKB bankfelügyeletről szóló határozatai.
Az EKB határozataival és döntéshozatali folyamataival kapcsolatos információkról a következő hivatkozáson tájékozódhat: 
Az EKB döntései és a döntéshozatali eljárás

Hogyan jelenthetek be jogsértést?

A jogsértések a visszaélés-bejelentő oldalon jelenthetők be. A bejelentést minden esetben jóhiszeműen, kizárólag alapos indok fennállása esetén szabad megtenni. Javasoljuk, hogy nyújtson be dokumentumokat állításai alátámasztására, mert a megalapozatlan állításokat tartalmazó bejelentést nem feltétlenül követi intézkedés.

Jogsértés bejelentése a visszaélés-bejelentő felületen

1. lépés: Az online űrlap kitöltése

  • Az információk az EU bármelyik hivatalos nyelvén benyújthatók.
  • Névtelen bejelentést is befogadunk.
  • Az információkat a lehető legpontosabban és legrészletesebben kell megadni.

2. lépés: A bejelentést alátámasztó dokumentumok benyújtása (lásd alább)

A visszaélés-bejelentő oldalon benyújtott információkat az EKB megbízásából egy biztonságos külső szolgáltató, az EQS Group AG dolgozza fel, az intézményen kívül. Az EQS Group nem nyerhet betekintést a beadványok tartalmába. További információkért kérjük, olvassa el a teljes adatvédelmi nyilatkozatot.

Hogyan nyújthatok be alátámasztó dokumentumot?

Dokumentumait a visszaélés-bejelentő oldalon található feltöltés funkcióval nyújthatja be. Jelölje ki a megfelelő fájlokat, és amikor a rendszer arra kéri, nyomja meg a Feltöltés gombot.

Kérjük, amennyiben névtelen bejelentést tesz, feltétlenül távolítsa el azokat az adatokat, amelyek alapján megállapítható a kiléte – például a nevét a dokumentum szerzőjeként feltüntető fájltulajdonságokat.

Milyen fájltípusokat tölthetek fel?

A rendszer PDF, Word, Excel, PowerPoint, GIF és JPEG formátumú fájlok fogadására képes (legnagyobb méret: 10 MB).

Hogyan juthatok hozzá postafiókhoz a visszaélés-bejelentő oldalon?

A postafiók biztonságos kommunikációs csatorna, amelyhez azután kap hozzáférést, miután információkat nyújtott be a visszaélés-bejelentő oldalon. A postafiókban megtekintheti bejelentése állapotát, valamint itt értesítjük, ha további információra van szükségünk. Névtelen bejelentés esetén is rendelkezésre áll.

A bejelentés benyújtása után egyedi bejelentésazonosító számot kap, és jelszót kell létrehoznia.

Fontos: Elfelejtett jelszó vagy bejelentésazonosító szám esetén nincs lehetőség a hozzáférés helyreállítására.

Mi történik a jogsértés bejelentése után?

Szakértői csoport méri fel, hogy a bejelentett jogsértés az EKB vagy a nemzeti bankfelügyelet hatáskörébe tartozik-e. Amennyiben a csoport relevánsnak találja a bejelentést, továbbítja az EKB megfelelő részlegének vagy a nemzeti bankfelügyeletnek. Előfordulhat, hogy a visszaélésről szóló bejelentésekben szereplő információkat más érintett hatóságokkal is közölni kell, amennyiben indokoltnak ítéljük, vagy jogszabály írja elő.

A helytálló bejelentés információbekéréshez, helyszíni ellenőrzéshez, felügyeleti intézkedéshez, szankcionálási eljáráshoz és hasonló felügyeleti lépésekhez vezethet.

A szakmai titoktartási szabályok értelmében nem megengedett a bejelentő tájékoztatása a bejelentés eredményéről, azonban a felügyeleti tevékenységéről szóló éves beszámolóban az EKB összevont és anonimizált összefoglalót tesz közzé a bejelentett visszaélésekről és az azok fényében tett intézkedésekről.

Titoktartás

Minden bejelentést bizalmasan, az uniós adatvédelmi keretrendszernek megfelelően kezelünk. Óvjuk a személyes adatokat, és megfelelő védelmet biztosítunk mind a bejelentő fél (a visszaélést bejelentő személy), mind a megvádolt fél számára.

Adatvédelmi nyilatkozat

Ebben a szekcióban található oldalak

Visszaélés bejelentése