Toezichtsprioriteiten

De toezichtsprioriteiten betreffen de onderwerpen waarop het bankentoezicht van de ECB het komende jaar de nadruk legt. Ze zijn gebaseerd op een beoordeling van de belangrijkste uitdagingen voor onder toezicht staande banken bij de huidige stand van de economie, de wet- en regelgeving en het toezicht. De prioriteiten moeten ervoor zorgen dat de banken hun belangrijkste risico's op effectieve wijze aanpakken.

Als onmiddellijke reactie op de economische gevolgen van het coronavirus (Covid-19) heeft ECB-Bankentoezicht verschillende ad-hocmaatregelen genomen ter versterking van het vermogen van banken om in de huidige omstandigheden te opereren. Naast tijdelijk kapitaal en operationele ruimte verschaffen de maatregelen flexibiliteit aan banken, die worden aangemoedigd om gebruik te maken van hun kapitaal- en liquiditeitsbuffers. Tegelijk wordt de banken gevraagd tot 1 januari 2021 geen dividenden uit te keren of eigen aandelen in te kopen. De belangrijkste doelstelling van al onze maatregelen is ervoor te zorgen dat banken verliezen kunnen blijven dragen en de kredietverlening aan huishoudens en bedrijven kunnen voortzetten.

ECB-Bankentoezicht analyseert de kwetsbaarheid van banken voor verschillende hypothetische scenario's en schokken. Op basis van de resultaten van deze kwetsbaarheidanalyse kunnen zo nodig verschillende beleidsopties verder worden onderzocht. ECB-Bankentoezicht zal dit jaar een pragmatische aanpak hanteren voor de jaarlijkse procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Het doel is te zorgen voor een efficiënte en gerichte beoordeling van de belangrijke instellingen die rechtstreeks onder toezicht van de ECB staan, en tegelijk de lasten te verminderen ten opzichte van normale SREP-cycli. In het proces van dit jaar wordt gekeken naar het vermogen van banken om te reageren op de huidige uitdagingen en de meest materiële risico’s en kwetsbaarheden in verband met de coronasituatie. De toezichtsprioriteiten voor 2021 worden in een later stadium gepubliceerd, wanneer we een beter zicht hebben op het effect van de actuele crisis op de banken.


Toezichtsprioriteiten 2020
2020
Toezichtsprioriteiten
Ons antwoord op de coronapandemie

Alle publicaties

7 oktober 2019
toezichtsprioriteiten van het SSM voor 2020
30 oktober 2018
toezichtsprioriteiten van het SSM voor 2019
18 december 2017
toezichtsprioriteiten van het SSM voor 2018
15 december 2016
toezichtsprioriteiten van het SSM voor 2017
6 januari 2016
prioriteiten van het SSM voor 2016