Toezichtsprioriteiten

De toezichtsprioriteiten betreffen de onderwerpen waarop het bankentoezicht van de ECB het komende jaar de nadruk legt. Ze zijn gebaseerd op een beoordeling van de belangrijkste uitdagingen voor onder toezicht staande banken bij de huidige stand van de economie, de wet- en regelgeving en het toezicht. De prioriteiten moeten ervoor zorgen dat de banken hun belangrijkste risico's op effectieve wijze aanpakken.


Toezichtsprioriteiten 2020
2020
Toezichtsprioriteiten

Alle publicaties

7 oktober 2019
toezichtsprioriteiten van het SSM voor 2020
30 oktober 2018
toezichtsprioriteiten van het SSM voor 2019
18 december 2017
toezichtsprioriteiten van het SSM voor 2018
15 december 2016
toezichtsprioriteiten van het SSM voor 2017
6 januari 2016
prioriteiten van het SSM voor 2016