Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Toezichtsprioriteiten en beoordeling van risico's en kwetsbaarheden

Onze toezichtsprioriteiten zijn de onderwerpen waarop we de komende jaren bij onze werkzaamheden de nadruk leggen. Deze prioriteiten worden jaarlijks vastgesteld, maar kunnen elk moment herzien worden als de risico-ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

We bepalen onze prioriteiten voor het toezicht op basis van wat we als de belangrijkste risico’s en kwetsbaarheden voor onder toezicht staande instellingen beschouwen bij de huidige stand van de economie, de regelgeving en het toezicht.

Toezichtsprioriteiten voor 2022-2024

Wat zijn de toezichtsprioriteiten?

Prioriteit 1

Ervoor zorgen dat banken gezond uit de pandemie komen

De aanpak van de effecten van de pandemie en de zorg voor een blijvend weerbare banksector is een cruciale doelstelling voor ons.

Impact van de pandemie

Belangrijkste kwetsbaarheden

Tekortkomingen in kaders voor kredietrisicobeheer

Banken moeten tekortkomingen in hun kaders voor kredietrisicobeheer aanpakken om hun weerbaarheid tegen een mogelijke verslechtering van de activakwaliteit te versterken.

Beheer kredietrisico
Blootstellingen aan kwetsbare sectoren

Sommige sectoren werden harder door de pandemie getroffen dan andere. De blootstellingen van banken aan deze sectoren moeten adequaat worden bewaakt en beheerd.

Kwetsbare sectoren
Blootstellingen aan hefboomfinanciering (leveraged finance)

De zoektocht naar rendement heeft bijgedragen tot een verdere toename van risico’s op de markt voor hefboomfinanciering. De toezichthouders zullen hun inspanningen opvoeren om ervoor te zorgen dat banken risico’s in deze segmenten goed beheren.

Hefboomfinanciering
Gevoeligheden voor schokken in rentetarieven en credit spreads

Banken moeten in staat zijn met een potentiële herwaardering op de financiële markten om te gaan. Daarbij horen ook potentiële schokken in de middellange rente en credit spreads.

Schokken in de rente en credit spreads

Prioriteit 2

Ervoor zorgen dat banken structurele zwakke punten aanpakken

Banken moeten aanhoudende tekortkomingen in hun strategieën voor digitale transformatie en in hun governance aanpakken. Dit moet ertoe bijdragen dat hun bedrijfsmodellen veerkrachtiger en houdbaarder worden.

Structurele zwakke punten

Belangrijkste kwetsbaarheden

Tekortkomingen in de strategieën voor digitale transformatie van banken

De digitalisering van het bankwezen is in een stroomversnelling gekomen. Als toezichthouders willen we ervoor zorgen dat banken hiervoor de juiste strategieën hebben en goed toegerust zijn.

Strategieën voor digitale transformatie
Tekortkomingen in het sturingsvermogen van leidinggevende organen

Banken moeten de doeltreffendheid van hun leidinggevende organen en hun strategisch sturingsvermogen versterken om met de risico’s en uitdagingen van een voortdurend evoluerend banklandschap om te gaan.

Het sturingsvermogen van leidinggevende organen

Prioriteit 3

Ervoor zorgen dat banken opkomende risico's aanpakken

Banken staan voor een aantal nieuwe uitdagingen. We richten ons op kwetsbaarheden in verband met drie thema’s: klimaat- en milieurisico, tegenpartijkredietrisico en weerbaarheid van IT-systemen.

Opkomende risico’s

Belangrijkste kwetsbaarheden

Blootstelling aan klimaat- en milieurisico's

Het aanpakken van klimaat- en milieurisico's wordt een van de belangrijkste uitdagingen voor banken en toezichthouders in de komende jaren.

Klimaat- en milieurisico’s
Blootstellingen aan tegenpartijkredietrisico

Banken moeten over solide governance- en risicobeheerkaders beschikken teneinde risico’s als gevolg van de toegenomen blootstelling aan risicovollere en minder transparante tegenpartijen doeltreffend aan te pakken.

Tegenpartijkredietrisico (counterparty credit risk)
Tekortkomingen bij IT-uitbesteding en cyberweerbaarheid

Door de snelle digitalisering is het van essentieel belang dat banken beter bestand zijn tegen cyberdreigingen en dat IT-uitbesteding adequaat wordt beheerd.

IT-uitbesteding en cyberweerbaarheid

Hoe gebruiken we de toezichtsprioriteiten en de risicobeoordeling?

De belangrijkste aandachtsgebieden voor de toezichthouders in de komende jaren worden vastgesteld op grond van de toezichtsprioriteiten en de risicobeoordeling, die eveneens belangrijke input leveren voor de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).


Procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (SREP)
Laatste publicaties
7 December 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
SUPERVISORY PRIORITIES
30 October 2018
RISK ASSESSMENT
30 October 2018
SUPERVISORY PRIORITIES
18 December 2017
SUPERVISORY PRIORITIES
15 December 2016
SUPERVISORY PRIORITIES
6 January 2016
SUPERVISORY PRIORITIES

Alle pagina's in dit deel

Whistleblowing