Toezichtsprioriteiten

De toezichtsprioriteiten betreffen de onderwerpen waarop het bankentoezicht van de ECB het komende jaar de nadruk legt. Ze zijn gebaseerd op een beoordeling van de belangrijkste uitdagingen voor onder toezicht staande banken bij de huidige stand van de economie, de wet- en regelgeving en het toezicht. De prioriteiten moeten ervoor zorgen dat de banken hun belangrijkste risico's op effectieve wijze aanpakken.

2019
Toezichtsprioriteiten
2019
Toezichtsprioriteiten