Uzraudzības prioritātes

Uzraudzības prioritātes iezīmē ECB banku uzraudzības jomas, kam nākamajā gadā jāpievērš īpaša uzmanība. Tās balstītas uz novērtējumu par galvenajiem izaicinājumiem, ar kuriem sastopas uzraudzītās bankas pašreizējā tautsaimniecības, regulējošajā un uzraudzības vidē, un to mērķis ir nodrošināt, lai bankas efektīvi strādātu pie galveno risku novēršanas.

Nekavējoties reaģējot uz koronavīrusa (Covid-19) ekonomiskajām sekām, ECB banku uzraudzības jomā īstenojusi vairākus ad hoc pasākumus, kuru mērķis ir stiprināt banku spēju darboties pašreizējos apstākļos. Šie pasākumi nodrošina pagaidu kapitāla un operacionālo atbalstu, kā arī elastīgumu bankām, kuras tiek mudinātas izmantot savas kapitāla un likviditātes drošības rezerves. Vienlaikus bankas tiek aicinātas neizmaksāt dividendes un atlikt akciju atpirkšanu līdz 2021. gada 1. janvārim. Visu mūsu pasākumu galvenais mērķis ir nodrošināt, lai bankas saglabātu spēju absorbēt zaudējumus un turpināt tautsaimniecības kreditēšanu.

ECB banku uzraudzības jomā analizē banku ievainojamību dažādu hipotētisku scenāriju un šoku gadījumā. Pamatojoties uz šīs ievainojamības analīzes rezultātiem, nepieciešamības gadījumā iespējams apsvērt dažādas turpmākas politikas iespējas. ECB banku uzraudzības jomā šogad īstenos pragmatisku pieeju gada uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesam (SREP). Mērķis ir nodrošināt ECB tiešā uzraudzībā esošo nozīmīgo iestāžu efektīvu un fokusētu novērtējumu, vienlaikus samazinot slogu salīdzinājumā ar normālu SREP ciklu. Šā gada procesā tiks vērtēta banku spēja reaģēt uz pašreizējiem sarežģījumiem un būtiskie riski un ievainojamība saistībā ar koronavīrusa krīzi. Uzraudzības prioritātes 2021. gadam tiks publicētas vēlāk, kad zināsim vairāk par pašreizējās krīzes ietekmi uz bankām.

2020. gads
Uzraudzības prioritātes
2020. gads
Uzraudzības prioritātes
Mūsu pasākumi, reaģējot uz koronavīrusa pandēmiju

Visi paziņojumi presei

2019. gada 7. oktobris
VUM 2020. gada uzraudzības prioritātes
2018. gada 30. oktobris
VUM 2019. gada uzraudzības prioritātes
2017. gada 18. decembris
VUM 2018. gada uzraudzības prioritātes
2016. gada 15. decembris
VUM 2017. gada uzraudzības prioritātes
2016. gada 6. janvāris
VUM 2016. gada prioritātes