Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Uzraudzības prioritātes un risku un ievainojamības aspektu novērtējums

Mūsu uzraudzības prioritātes nosaka tās darbības jomas, kam turpmākajos gados jāpievērš īpaša uzmanība. Mēs tās nosakām katru gadu, bet varam jebkurā brīdī pārskatīt, pamatojoties uz risku norisēm.

Mēs izstrādājam uzraudzības prioritātes, pamatojoties uz galvenajiem riskiem un ievainojamības aspektiem, ar ko saskaras uzraudzītās iestādes pašreizējā ekonomiskajā, regulējošajā un uzraudzības vidē.

2022.-2024. gada uzraudzības prioritātes

Kādas ir uzraudzības prioritātes?

1. prioritāte

Nodrošināt, ka bankas pandēmijas laikā saglabā veselību

Būtisks mūsu mērķis ir pandēmijas ietekmes novēršana un turpmākas banku sektora noturības nodrošināšana.

Pandēmijas ietekme

Būtiski ievainojamības aspekti

Kredītriska pārvaldības ietvaru nepilnības

Bankām jānovērš kredītriska pārvaldības ietvaru nepilnības, lai uzlabotu noturību pret potenciālu aktīvu kvalitātes pasliktināšanos.

Kredītriska pārvaldība
Riska darījumi ar jutīgiem sektoriem

Dažus sektorus pandēmija skārusi smagāk. Banku riska darījumi ar šiem sektoriem atbilstoši jāmonitorē un jāpārvalda.

Jutīgie sektori
Riska darījumi ar sviras finansējumu

Peļņas iespēju meklējumi veicinājuši turpmāku risku pieaugumu aizņemto līdzekļu aizdevumu tirgū. Uzraugi pastiprinās centienus nodrošināt, lai bankas atbilstoši pārvaldītu riskus šajos segmentos.

Aizņemtais finansējums
Jutīgums pret šokiem saistībā ar procentu likmēm un kredītu procentu likmju starpībām

Bankām jābūt gatavām potenciālai pārcenošanai finanšu tirgos. Tas ietver vidēja termiņa procentu likmju un kredītu procentu likmju starpību šokus.

Procentu likmju un kredītu procentu likmju starpību šoki

2. prioritāte

Nodrošināt, ka bankas novērš strukturālās nepilnības

Bankām būtu jānovērš esošās nepilnības digitālās transformācijas stratēģiju un pārvaldības jomā. Tas palīdzētu uzlabot banku uzņēmējdarbības modeļu noturību un ilgtspēju.

Strukturālās nepilnības

Būtiski ievainojamības aspekti

Banku digitālās transformācijas stratēģiju nepilnības

Paātrinājies banku darbības digitalizācijas temps. Mēs kā uzraugi pievērsīsim uzmanību tam, lai bankām būtu ieviestas drošas stratēģijas un pienācīgi mehānismi.

Digitālās transformācijas stratēģijas
Vadības struktūru vadības spēju nepilnības

Bankām jāuzlabo vadības efektivitāte un stratēģiskās vadības spējas, lai novērstu riskus un izaicinājumus, ko rada nepārtraukti mainīgā banku darbības vide.

Vadības struktūru vadības spējas

3. prioritāte

Nodrošināt, ka bankas novērš jaunos riskus

Bankas saskaras ar virkni jaunu izaicinājumu. Mēs pievērsīsim uzmanību ievainojamībai saistībā ar trim jaunām tēmām – klimata pārmaiņu un vides riski, darījuma partnera kredītrisks, kā arī IT noturība.

Jaunie riski

Būtiski ievainojamības aspekti

Pakļautība klimata pārmaiņu un vides riskiem

Klimata pārmaiņu un vides stāvokļa pasliktināšanās izraisīto risku mazināšana būs viens no galvenajiem banku un uzraudzības iestāžu uzdevumiem turpmākajos gados.

Klimata pārmaiņu un vides riski
Riska darījumi ar darījuma partnera kredītrisku

Bankām nepieciešams stabils pārvaldības un risku vadības ietvars, lai attiecīgi novērstu riskus, ko izraisa pieaugošais riska darījumu skaits ar riskantākiem un mazāk caurredzamiem darījuma partneriem.

Darījuma partnera kredītrisks
Nepilnības IT ārpakalpojumu izmantošanas un kibernoturības jomā

Straujais digitalizācijas temps nosaka, ka bankām ir būtiski uzlabot noturību pret kiberdraudiem un nodrošināt atbilstošu IT ārpakalpojumu izmantošanas pārvaldību.

IT ārpakalpojumu izmantošana un kibernoturība

Kā mēs izmantojam uzraudzības prioritātes un risku novērtējumu?

Līdztekus tam, ka tiek definētas riska jomas, kam uzraugiem turpmākajos gados jāpievērš īpaša uzmanība, uzraudzības prioritātes un risku novērtējums sniedz svarīgu informāciju, kas tiek izmantota uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesā.


Uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas process (SREP)
Jaunākās publikācijas
7 December 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
SUPERVISORY PRIORITIES
30 October 2018
RISK ASSESSMENT
30 October 2018
SUPERVISORY PRIORITIES
18 December 2017
SUPERVISORY PRIORITIES
15 December 2016
SUPERVISORY PRIORITIES
6 January 2016
SUPERVISORY PRIORITIES

Visas šīs sadaļas lapas

Whistleblowing