Menu

Uzraudzības prioritātes un risku un ievainojamības aspektu novērtējums

Uzraudzības prioritātes iezīmē ECB banku uzraudzības jomas, kam nākamajā gadā jāpievērš īpaša uzmanība. Tās tiek definētas katru gadu, bet var jebkurā brīdī tikt pārskatītas, pamatojoties uz risku norisēm.

2021. gada uzraudzības prioritātes

Kāda informācija ir uzraudzības prioritāšu pamatā?

Uzraudzības prioritātes tiek noteiktas, pamatojoties uz galvenajiem riskiem un ievainojamības aspektiem, ar ko saskaras uzraudzītās iestādes pašreizējā ekonomiskajā, regulējošajā un uzraudzības vidē.

Risku un ievainojamības aspektu novērtējums

Katru gadu tiek veikts risku novērtējums, kurā tiek identificēti un novērtēti galvenie riski un ievainojamības aspekti, kas, kā gaidāms, ietekmēs uzraudzītās iestādes. ECB banku uzraudzības funkcija veic šo novērtējumu ciešā sadarbībā ar valstu uzraudzības iestādēm. Uzraugi nepārtraukti monitorē visas norises saistībā ar identificētajiem riskiem un ievainojamības aspektiem, lai attiecīgi pielāgotu savas darbības un to prioritāti. Tā izpaužas mūsu dinamiskā uz riskiem balstītā pieeja uzraudzībai.

2021. gada risku un ievainojamības aspektu novērtējums

Kā mēs izmantojam uzraudzības prioritātes un risku novērtējumu?

Līdztekus tam, ka tiek definētas riska jomas, kurām uzraugiem turpmākajā gadā jāpievērš īpaša uzmanība, uzraudzības prioritātes un risku novērtējums sniedz svarīgu informāciju, kas tiek izmantota uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesā.

Uzraudzības pārbaudes un novērtējuma process (SREP)