Uzraudzības prioritātes

Uzraudzības prioritātes iezīmē ECB banku uzraudzības jomas, kam nākamajā gadā jāpievērš īpaša uzmanība. Tās balstītas uz novērtējumu par galvenajiem izaicinājumiem, ar kuriem sastopas uzraudzītās bankas pašreizējā tautsaimniecības, regulējošajā un uzraudzības vidē, un to mērķis ir nodrošināt, ka bankas efektīvi strādā pie galveno risku novēršanas.

2019. gada
uzraudzības prioritātes
2019
Uzraudzības prioritātes