Uzraudzības prioritātes

Uzraudzības prioritātes iezīmē ECB banku uzraudzības jomas, kam nākamajā gadā jāpievērš īpaša uzmanība. Tās balstītas uz novērtējumu par galvenajiem izaicinājumiem, ar kuriem sastopas uzraudzītās bankas pašreizējā tautsaimniecības, regulējošajā un uzraudzības vidē, un to mērķis ir nodrošināt, ka bankas efektīvi strādā pie galveno risku novēršanas.

2020. gada
uzraudzības prioritātes
2020. g.
Uzraudzības prioritātes

Visi paziņojumi presei

2019. gada 7. oktobris
VUM 2020. gada uzraudzības prioritātes
2018. gada 30. oktobris
VUM 2019. gada uzraudzības prioritātes
2017. gada 18. decembris
VUM 2018. gada uzraudzības prioritātes
2016. gada 15. decembris
VUM 2017. gada uzraudzības prioritātes
2016. gada 6. janvāris
VUM 2016. gada prioritātes