Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Prioritajiet superviżorji u valutazzjoni tar-riskji u l-vulnerabbiltajiet

Il-prijoritajiet superviżorji tagħna jistabbilixxu l-oqsma ta’ prijorità tal-attivitajiet tagħna għas-snin li ġejjin. Jiġu ddefiniti kull sena imma jistgħu jiġu rriveduti fi kwalunkwe żmien jekk dan hu ġġustifikat skont l-iżviluppi tar-riskju.

Aħna niżviluppaw il-prijoritajiet superviżorji tagħna bbażati fuq dak li aħna nqisu li huma r-riskji ewlenin u l-vulnerabbiltajiet li jiffaċċjaw l-istituzzjonijiet taħt superviżjoni fl-ambjent ekonomiku, regolatorju u superviżorju attwali.

Prijoritajiet superviżorji għall-2022-2024

X’inhuma l-prijoritajiet superviżorji?

Prijorità 1:

Jiġi żgurat li l-banek joħorġu mill-pandemija b’saħħithom

Jiġi indirizzat l-impatti tal-pandemija u jiġi żgurat li s-settur bankarju jibqa’ reżiljenti; dan huwa objettiv kruċjali għalina.

Impatt tal-pandemija

Vulnerabbiltajiet ewlenin:

Nuqqasijiet fl-oqfsa tal-ġestjoni tar-riskju tal-kreditu

Il-banek għandhom jindirizzaw in-nuqqasijiet fl-oqfsa tal-ġestjoni tar-riskju tal-kreditu tagħhom biex jagħtu spinta lir-reżiljenza tagħhom għad-deterjorament potenzjali tal-kwalità tal-assi.

Il-ġestjoni tar-riskji tal-kreditu
Skoperturi għal setturi vulnerabbli

Xi setturi ntlaqtu aktar mill-pandemija minn oħrajn. L-iskoperturi tal-banek għal dawn is-setturi jeħtieġ li jiġu mmonitorjati u ġestiti b’mod adegwat.

Setturi vulnerabbli
Skoperturi għal finanzjament ingranat

It-tfittxija għar-rendiment ikkontribwiet għal aktar akkumulazzjoni ta’ riskji fi swieq ta’ self b’ingranaġġ. Is-superviżuri se jżidu l-isforzi tagħhom biex jiżguraw li l-banek jiġġestixxu b’mod adegwat ir-riskji f’dawn is-segmenti.

Finanzjament b’ingranaġġ
Sensittivitajiet għal xokkijiet fir-rati tal-imgħax u l-firxiet tal-kreditu

Il-banek jeħtieġ li jkunu ppreparati biex ilaħħqu mal-ipprezzar mill-ġdid potenzjali tas-swieq finanzjarji. Dan jinkludi xokkijiet fir-rata tal-imgħax u tal-firxa tal-kreditu fuq terminu medju.

Xokkijiet tal-firxa tar-rati tal-imgħax u tal-kreditu

Prijorità 2:

Jiġi żgurat li l-banek jindirizzaw id-dgħufijiet strutturali

Il-banek għandhom jindirizzaw nuqqasijiet persistenti fl-istrateġiji u l-governanza tat-trasformazzjoni diġitali tagħhom. Dan għandu jgħin biex il-mudelli tan-negozju tagħhom isiru aktar reżiljenti u sostenibbli.

Dgħjufijiet strutturali

Vulnerabbiltajiet ewlenin

Nuqqasijiet fl-istrateġiji ta’ trasformazzjoni diġitali tal-banek

Id-diġitalizzazzjoni tal-banek qabdet ir-ritmu. Bħala superviżuri se niffokaw fuq li jiġi żgurat li l-banek ikollhom strateġiji sodi u arranġamenti adegwati fis-seħħ.

Strateġiji ta’ trasformazzjoni diġitali
Nuqqasijiet fil-kapaċitajiet ta’ tmexxija tal-korpi ta’ ġestjoni

Jeħtieġ li l-banek isaħħu l-effikaċja tal-bordijiet tagħhom u l-kapaċitajiet ta’ tmexxija strateġika tagħhom biex jindirizzaw ir-riskji u l-isfidi li jirriżultaw mill-ambjent li qed jevolvi kontinwament li fih joperaw.

Kapaċitajiet ta’ tmexxija tal-korpi ta’ ġestjoni

Prijorità 3:

Jiġi żgurat li l-banek jindirizzaw ir-riskji emerġenti

Il-banek jiffaċċjaw għadd ta’ sfidi emerġenti. Se niffukaw fuq vulnerabbiltajiet relatati ma’ tliet temi: riskju ambjentali u relatat mal-klima, riskju tal-kreditu tal-kontroparti u r-reżiljenza tal-IT.

Riskji emerġenti

Vulnerabbiltajiet ewlenin

Espożizzjoni għal riskji relatati mal-klima u mal-ambjent

L-indirizzar tar-riskji li jirriżultaw mit-tibdil fil-klima u d-degradazzjoni ambjentali se tkun waħda mill-isfidi ewlenin għall-banek u s-superviżuri fis-snin li ġejjin.

Riskji relatati mal-klima u mal-ambjent
Skoperturi għar-riskju ta’ kreditu tal-kontroparti

Il-banek għandu jkollhom governanza soda u oqfsa ta’ ġestjoni tar-riskju fis-seħħ biex jindirizzaw b’mod adegwat ir-riskji li jirriżultaw minn żieda fl-iskoperturi għal kontropartijiet aktar riskjużi u inqas trasparenti.

Riskju ta’ kreditu tal-kontroparti
Nuqqasijiet fl-esternalizzazzjoni tal-IT u r-reżiljenza ċibernetika

Il-pass mgħaġġel tad-diġitalizzazzjoni jagħmilha essenzjali li tissaħħaħ ir-reżiljenza tal-banek kontra t-theddid ċibernetiku u li jiġi żgurat li l-esternalizzazzjoni tal-IT tiġi ġestita b’mod adegwat.

Esternalizzazzjoni tal-IT u r-reżiljenza ċibernetika

Kif nużaw il-prijoritajiet superviżorji u l-valutazzjoni tar-riskju?

Minbarra li jiddefinixxu l-oqsma ewlenin ta’ interess għas-superviżuri fis-snin li ġejjin, il-prijoritajiet superviżorji u l-valutazzjoni tar-riskju jipprovdu kontribut importanti għall-Proċess Superviżorju ta’ Reviżjoni u Valutazzjoni.


Proċess Superviżorju ta’ Reviżjoni u Valutazzjoni (SREP)
L-aħħar pubblikazzjonijiet
7 December 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
SUPERVISORY PRIORITIES
30 October 2018
RISK ASSESSMENT
30 October 2018
SUPERVISORY PRIORITIES
18 December 2017
SUPERVISORY PRIORITIES
15 December 2016
SUPERVISORY PRIORITIES
6 January 2016
SUPERVISORY PRIORITIES

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Whistleblowing