Prijoritajiet superviżorji

Il-prijoritajiet superviżorji jistabbilixxu l-oqsma għall-attenzjoni għas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE fis-sena li ġejja. Dawn jibnu fuq valutazzjoni tal-isfidi ewlenin li qed jiffaċċjaw il-banek taħt superviżjoni fl-ambjent ekonomiku, regolatorju u superviżorju attwali u għandhom l-għan li jiżguraw li l-banek jindirizzaw ir-riskji ewlenin tagħhom effettivament.

Bħala tweġiba immedjata għall-konsegwenzi ekonomiċi tal-koronavirus (COVID-19), is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE ħadet bosta miżuri ad hoc immirati biex isaħħu l-kapaċità tal-banek li joperaw fl-ambjent attwali. Il-miżuri jipprovdu kapital temporanju u eżenzjoni operattiva kif ukoll flessibilità lill-banek, li huma mħeġġa joqogħdu fuq il-bafers tal-kapital u tal-likwidità tagħhom. Fl-istess ħin huma mitluba li ma jħallsux id-dividendi u jipposponu x-xiri lura tal-ishma sal-1 ta' Jannar 2021. L-għan ewlieni tal-miżuri kollha tagħna huwa li niżguraw li l-banek jibqgħu f'pożizzjoni li jassorbu t-telf u jkomplu jsellfu lill-ekonomija.

Is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE tanalizza l-vulnerabilità tal-banek għal xenarji u xokkijiet ipotetiċi differenti. Abbażi tar-riżultati ta' din l-analiżi ta’ vulnerabbiltà, għażliet ta' politika differenti jistgħu potenzjalment jiġu esplorati, jekk ikun hemm bżonn. Din is-sena s-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE se tieħu approċċ prammatiku għall-Proċess ta’ Reviżjoni u Evalwazzjoni Superviżorji annwali (SREP). L-intenzjoni hija li tiġi żgurata valutazzjoni effiċjenti u ffokata tal-istituzzjonijiet sinifikanti ssorveljati direttament mill-BĊE, filwaqt li jitnaqqas il-piż meta mqabbel maċ-ċikli normali tal-SREP. Din is-sena l-proċess se jivvaluta l-abbiltà tal-banek biex jirreaġixxu għall-isfidi attwali u l-aktar riskji u vulnerabilitajiet materjali relatati mas-sitwazzjoni tal-koronavirus. Prijoritajiet superviżorji għall-2021 ser jiġu ppubblikati fi stadju aktar tard meta jkollna aktar għarfien dwar l-effett tal-kriżi preżenti fuq il-banek.

2020
Prijoritajiet superviżorji
2020
Prijoritajiet superviżorji
Ir-rispons tagħna għall-pandemija tal-koronavirus

Edizzjonijiet kollha

7 ta’ Ottubru 2019
Prijoritajiet superviżorji tal-MSU fl-2020
30 ta’ Ottubru 2018
Prijoritajiet superviżorji tal-MSU fl-2019
18 ta’ Diċembru 2017
Prijoritajiet superviżorji tal-MSU fl-2018
15 ta’ Diċembru 2016
Prijoritajiet superviżorji tal-MSU fl-2017
6 ta' Jannar 2016
Prijoritajiet superviżorji tal-MSU fl-2016