Menu

Prioritajiet superviżorji u valutazzjoni tar-riskji u vulnerabbiltajiet

Il-prijoritajiet superviżorji jistabbilixxu l-oqsma għall-attenzjoni għas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE fis-sena li ġejja. Jiġu ddefiniti kull sena imma jistgħu jiġu rriveduti fi kwalunwe żmien jekk dan hu ġġustifikat skont l-iżviluppi tar-riskju.

Prijoritajiet superviżorji għall-2021

X'jinforma l-prijoritajiet superviżorji?

Il-prijoritajiet superviżorji huma bbażati fuq il-valutazzjoni tar-riskji u l-vulnerabbiltajiet ewlenin iffaċċjati minn istituzzjonijiet taħt superviżjoni fl-ambjent ekonomiku, regolatorju u superviżorju attwali.

Valutazzjoni tar-riskji u l-vulnerabbiltajiet

L-eżerċizzju annwali tal-valutazzjoni tar-riskju jidentifika u jivvaluta r-riskji ewlenin u l-vulnerabbiltajiet mistennija li jaffettwaw l-istituzzjonijiet taħt superviżjoni. Is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE twettaq il-valutazzjoni f'kooperazzjoni mill-qrib mas-superviżuri nazzjonali. Is-superviżuri jimmonitorjaw kwalunkwe żvilupp relatat ma’ riskji u vulnerabbiltajiet identifikati fuq bażi kontinwa bl-għan li jfasslu u jagħtu prijorità lill-azzjonijiet tagħhom kif xieraq. Dan huwa parti mill-approċċ dinamiku tagħna għas-superviżjoni bbażat fuq ir-riskju.

Valutazzjoni tar-riskji u l-vulnerabbiltajiet għall-2021

Kif nużaw il-prijoritajiet superviżorji u l-valutazzjoni tar-riskju?

Minbarra li jiddefinixxu l-oqsma ewlenin ta’ interess għas-superviżuri fis-sena li ġejja, il-prijoritajiet superviżorji u l-valutazzjoni tar-riskju jipprovdu kontribut importanti għall-Proċess Superviżorju ta’ Rieżami u Evalwazzjoni

Proċess Superviżorju ta’ Rieżami u Evalwazzjoni (SREP)