Prijoritajiet superviżorji

Il-prijoritajiet superviżorji jistabbilixxu l-oqsma għall-attenzjoni għas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE fis-sena li ġejja. Dawn jibnu fuq valutazzjoni tal-isfidi ewlenin li qed jiffaċċjaw il-banek taħt superviżjoni fl-ambjent ekonomiku. regolatorju u superviżorju attwali u għandhom l-għan li jiżguraw li l-banek jindirizzaw ir-riskji ewlenin tagħhom effettivament.

2020
Prijoritajiet superviżorji
2020
Prijoritajiet superviżorji

Edizzjonijiet kollha

7 October 2019
SSM supervisory priorities 2020
30 ta’ Ottubru 2018
Prijoritajiet superviżorji tal-MSU fl-2019
18 ta’ Diċembru 2017
Prijoritajiet superviżorji tal-MSU fl-2018
15 ta’ Diċembru 2016
Prijoritajiet superviżorji tal-MSU fl-2017
6 ta' Jannar 2016
prijoritajiet superviżorji tal-MSU fl-2016