Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Prijoritajiet superviżorji u valutazzjoni tar-riskji u l-vulnerabbiltajiet

Aħna stabbilixxejna l-prijoritajiet superviżorji kull sena biex niddeterminaw il-punt fokaki tagħna għat-tliet snin li ġejjin. Għalkemm il-prijoritajiet tagħna dejjem jiġu rriveduti darba fis-sena, dawn jistgħu jiġu rriveduti fi kwalunkwe ħin jekk ikunu ġġustifikati bl-iżvilupp tar-riskji.

Aħna nagħtu prijorità abbażi ta’ dak li aħna nqisu li huma r-riskji u l-vulnerabbiltajiet ewlenin li jiffaċċjaw l-istituzzjonijiet taħt superviżjoni fl-ambjent ekonomiku, regolatorju u superviżorju attwali.

Prijoritajiet superviżorji tal-MSU 2023–2025

X’inhuma l-prijoritajiet superviżorji?

Prijorità 1

It-tisħiħ tar-reżiljenza tal-banek għal xokkijiet makrofinanzjarji u ġeopolitiċi immedjati

Fl-ambjent inċert attwali, huwa kruċjali li niżguraw li s-settur bankarju jibqa’ reżiljenti u li l-banek jindirizzaw l-impatt tax-xokkijiet esterni fuq in-negozji tagħhom.

It-tisħiħ tar-reżiljenza tal-banek

Vulnerabbiltajiet ewlenin

Nuqqasijiet fil-ġestjoni tar-riskju ta’ kreditu

Il-banek għandhom jindirizzaw in-nuqqasijiet fl-oqfsa ta’ ġestjoni tar-riskju ta’ kreditu tagħhom biex jagħtu spinta lir-reżiljenza tagħhom għad-deterjorament potenzjali tal-kwalità tal-assi u biex jidentifikaw u jimmitigaw malajr kwalunkwe akkumulu ta’ riskji.

Ġestjoni tar-riskju ta’ kreditu
Nuqqas ta’ diversifikazzjoni tas-sorsi ta’ finanzjament u nuqqasijiet fil-pjanijiet ta’ finanzjament

Ippjanar sod u sorsi ddiversifikati ta’ finanzjament jistgħu jgħinu lill-banek iżommu aċċess affidabbli għall-finanzjament, anki jekk il-kundizzjonijiet ta’ finanzjament għandhom isiru inqas favorevoli fil-futur.

Sorsi u pjanijiet ta’ finanzjament

Prijorità 2

L-iżgurar li l-banek jindirizzaw id-diġitalizzazzjoni b’mod effettiv u jsaħħu l-kapaċitajiet ta’ tmexxija tal-korpi maniġerjali tagħhom

Il-banek għandhom jindirizzaw in-nuqqasijiet persistenti fl-istrateġiji ta’ trasformazzjoni diġitali u fl-arranġamenti ta’ governanza tagħhom. Dan jista’ jgħin biex il-mudelli tan-negozju tagħhom isiru aktar reżiljenti u sostenibbli.

Id-diġitalizzazzjoni u t-tmexxija tal-kapaċitajiet

Vulnerabbiltajiet ewlenin

Nuqqasijiet fl-istrateġiji ta’ trasformazzjoni diġitali tal-banek

Is-settur bankarju qed ikompli jiddiġitalizza bil-mod. Bħala superviżuri, se niffukaw fuq l-iżgurar li l-banek ikollhom strateġiji sodi u arranġamenti adegwati fis-seħħ biex jindirizzaw l-isfidi ppreżentati minn dawn il-bidliet.

Strateġiji ta’ trasformazzjoni diġitali
Nuqqasijiet fl-oqfsa ta’ reżiljenza operattivi

Xi attivitajiet u servizzi bankarji huma kritiċi għall-ekonomija, u għalhekk għandhom jiġu protetti kontra t-tfixkil. Dan huwa wkoll il-każ għal partijiet terzi li jipprovdu servizzi kritiċi f’isem il-banek.

Reżiljenza operattiva
Nuqqasijiet fil-funzjonament ta’ tmexxija tal-korpi ta’ ġestjoni

Jeħtieġ li l-banek isaħħu l-kompożizzjoni u l-kapaċitajiet ta’ sorveljanza tal-bordijiet tagħhom. Kapaċitajiet ta’ tmexxija strateġika aħjar se jgħinu biex jiġu indirizzati l-isfidi li jirriżultaw mill-ambjent li qed jevolvi b’mod kostanti li fih joperaw il-banek.

Il-funzjonament u l-kapaċitajiet ta’ tmexxija tal-korpi ta’ ġestjoni
Nuqqasijiet fl-aggregazzjoni u r-rapportar tad-data tar-riskju

L-istabbiliment xieraq tal-aggregazzjoni u r-rappurtar tad-data jfisser li l-bankiera jkollhom l-informazzjoni li jeħtieġu biex jieħdu deċiżjonijiet fondati. Dan jagħti l-frott ukoll fi żminijiet ta’ kriżi meta d-deċiżjonijiet kritiċi jeħtieġ li jittieħdu malajr.

Aggregazzjoni u rapportar tad-data tar-riskju

Prijorità 3

Żieda fl-isforzi biex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima

Ir-riskji assoċjati mat-tibdil fil-klima qed jevolvu b’mod rapidu u dan għandu, fost l-oħrajn, implikazzjonijiet ekonomiċi estensivi. Il-banek għandhom jieħdu azzjoni u jindirizzaw b’mod adegwat dawn ir-riskji. Jista’ jkollhom ukoll rwol vitali fil-finanzjament tat-tranżizzjoni lejn ekonomija aktar ekoloġika.

It-tibdil fil-klima

Vulnerabbiltà ewlenija

Skoperturi materjali għall-motivaturi tar-riskju fiżiku u ta’ tranżizzjoni

Il-banek se jkunu jistgħu jimmitigaw ir-riskji li jiffaċċjaw biss jekk jikkunsidraw b’mod adegwat fatturi relatati mal-klima u ambjentali fl-istrateġiji, il-prattiki tal-ġestjoni tar-riskju u l-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tagħhom.

Riskji fiżiċi u ta’ tranżizzjoni

Kif nużaw il-prijoritajiet superviżorji u l-valutazzjoni tar-riskju?

Minbarra d-definizzjoni ta’ oqsma fokali ewlenin għas-superviżuri fis-snin li ġejjin, il-prijoritajiet superviżorji u l-valutazzjonijiet tar-riskju jipprovdu kontribut importanti għall-Proċess ta’ Reviżjoni u Valutazzjoni Superviżorji (SREP) li jmiss u jibbenefikaw mill-eżitu tal-eżerċizzju SREP preċedenti.


Proċess ta’ Reviżjoni u Valutazzjoni Superviżorja (SREP)

L-aħħar pubblikazzjonijiet

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)