Prijoritajiet superviżorji

Il-prijoritajiet superviżorji jistabbilixxu l-oqsma għall-attenzjoni għas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE fis-sena li ġejja. Dawn jibnu fuq valutazzjoni tal-isfidi ewlenin li qed jiffaċċjaw il-banek taħt superviżjoni fl-ambjent ekonomiku, regolatorju u superviżorju attwali u għandhom l-għan li jiżguraw li l-banek jindirizzaw ir-riskji ewlenin tagħhom b'mod effettiv.

2019
Prijoritajiet superviżorji
2019
Prijoritajiet superviżorji