Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Prioritajiet superviżorji u valutazzjoni tar-riskji u l-vulnerabbiltajiet

Il-prijoritajiet superviżorji tagħna jistabbilixxu l-fokus tal-attivitajiet tagħna għat-tliet snin li ġejjin. Dawn jiġu rieżaminati kull sena biex jirriflettu l-bidliet fix-xenarju tar-riskju u l-progress li jkun sar fuq il-prijoritajiet tas-sena preċedenti, u jistgħu jiġu aġġustati fi kwalunkwe ħin jekk dan ikun iġġustifikat mill-iżviluppi tar-riskju. Jiggwidaw l-ippjanar operazzjonali tal-attivitajiet superviżorji fuq medda medja ta’ żmien u jiżguraw li r-riżorsi jiġu allokati b’mod effiċjenti.

Il-prijoritajiet huma bbażati fuq ir-riskji ewlenin li l-istituzzjonijiet taħt superviżjoni jiffaċċjaw fl-ambjent makrofinanzjarju u ġeopolitiku attwali.

Prijoritajiet superviżorji tal-MSU fl-2024-2026

X’inhuma l-prijoritajiet superviżorji?

Prijorità 1

It-tisħiħ tar-reżiljenza għal xokkijiet makrofinanzjarji u ġeopolitiċi immedjati

L-ambjent attwali huwa ffurmat minn prospettivi makroekonomiċi inċerti, kundizzjonijiet ta’ finanzjament aktar stretti u tensjonijiet ġeopolitiċi persistenti. Irridu niżguraw li l-banek jibqgħu reżiljenti u jindirizzaw l-impatt immedjat ta’ xokkijiet esterni fuq in-negozji tagħhom.

It-tisħiħ tar-reżiljenza tal-banek

Vulnerabbiltajiet ewlenin

Nuqqasijiet fil-ġestjoni tar-riskju tal-kreditu u tal-kontroparti

Il-banek jenħtieġ li jindirizzaw in-nuqqasijiet strutturali fl-oqfsa tagħhom ta’ ġestjoni tar-riskju tal-kreditu u tal-kontroparti. Għandhom ikunu kapaċi jidentifikaw u jtaffu malajr kwalunkwe akkumulazzjoni ta’ riskji f’portafolli aktar sensittivi.

Il-ġestjoni tar-riskji tal-kreditu
Nuqqasijiet fil-ġestjoni tal-assi u tal-obbligazzjonijiet

Il-banek għandhom jimmaniġġaw l-assi u l-obbligazzjonijiet tagħhom b’mod prudenti, jiżviluppaw pjanijiet ta’ finanzjament affidabbli u pjanijiet ta’ kontinġenza sabiex ikunu jistgħu jifilħu għal kwalunkwe xokk ta’ likwidità fuq żmien qasir.

Ġestjoni tal-assi u tal-obbligazzjonijiet

Prijorità 2

Aċċellerazzjoni tar-rimedju effettiv tan-nuqqasijiet għanstrutturali

Il-banek għandhom jindirizzaw id-dgħufijiet fl-arranġamenti ta’ governanza interna tagħhom. Għandhom ukoll jissodisfaw minnufih l-aspettattivi superviżorji dwar il-ġestjoni tar-riskju relatat mal-klima u ambjentali. Is-superviżuri se jużaw l-għodod għad-dispożizzjoni tagħhom, inkluż l-eskalazzjoni, biex jiżguraw progress suffiċjenti.

Rimedju ta’ nuqqasijiet strutturali

Vulnerabbiltajiet ewlenin

Nuqqasijiet fil-funzjonament u fil-kapaċitajiet ta’ tmexxija tal-korpi ta’ ġestjoni

Il-banek għandhom jindirizzaw b’mod effettiv in-nuqqasijiet materjali fil-funzjonament, fil-kompożizzjoni u fil-kapaċitajiet ta’ sorveljanza tal-bordijiet tagħhom.

Funzjonament tal-korpi ta’ ġestjoni
Nuqqasijiet fl-aggregazzjoni u fir-rappurtar tad-data dwar ir-riskju

Il-progress tal-banek fl-indirizzar ta’ nuqqasijiet fit-tul f’dan il-qasam huwa insuffiċjenti. Is-superviżuri se jżidu l-isforzi tagħhom biex jiżguraw rimedju effettiv.

Aggregazzjoni u rapportar tad-data tar-riskju
Espożizzjonijiet materjali għal xprunaturi ta’ riskju fiżiku u ta’ tranżizzjoni

Jenħtieġ li l-banek jinkorporaw b’mod adegwat ir-riskji ambjentali u r-riskji relatati mal-klima fi ħdan l-oqfsa tal-istrateġija, il-governanza u l-ġestjoni tar-riskju tagħhom, filwaqt li jikkonformaw progressivament mal-aspettattivi superviżorji sa tmiem l-2024.

Espożizzjonijiet għal riskji fiżiċi u riskji ta’ tranżizzjoni

Prijorità 3

Aktar progress fit-trasformazzjoni diġitali u fir-reżiljenza operazzjonali

Jenħtieġ li l-banek iżidu l-isforzi tad-diġitalizzazzjoni tagħhom biex ilaħħqu mal-kompetizzjoni dejjem tiżdied, filwaqt li jsaħħu wkoll l-oqfsa operazzjonali tagħhom biex jibqgħu reżiljenti kontra t-theddid ċibernetiku li qed jevolvi u t-tfixkil potenzjali fl-operazzjonijiet tagħhom.

Trasformazzjoni diġitali u reżiljenza operazzjonali

Vulnerabbiltajiet ewlenin

Nuqqasijiet fl-istrateġiji ta’ trasformazzjoni diġitali

Il-banek jeħtieġu pjanijiet sodi ta’ trasformazzjoni diġitali biex iżommu l-mudelli tan-negozju tagħhom sostenibbli u jtaffu r-riskji relatati mal-użu ta’ teknoloġiji innovattivi.

Strateġiji ta’ trasformazzjoni diġitali
Nuqqasijiet fl-oqfsa ta’ reżiljenza operazzjonali

Il-banek għandu jkollhom arranġamenti robusti ta’ riskju ta’ esternalizzazzjoni, u oqfsa ta’ sigurtà tal-IT u ta’ reżistenza ċibernetika biex jindirizzaw ir-riskji b’mod proattiv u jagħmlu l-mudelli tan-negozju tagħhom aktar sostenibbli.

Oqfsa ta’ reżiljenza operazzjonali

Kif nużaw il-prijoritajiet superviżorji u l-valutazzjoni tar-riskju?

Il-prijoritajiet tal-MSU jiddaħħlu fl-ippjanar superviżorju speċifiku għall-istituzzjonijiet, peress li timijiet superviżorji konġunti japplikaw qafas ta’ tolleranza tar-riskju mmirat li jippromwovi superviżjoni effettiva u bbażata fuq ir-riskju. B’dan il-mod, il-prijoritajiet huma importanti wkoll għall-Proċess ta’ Reviżjoni u Evalwazzjoni Superviżorji (SREP) tas-sena ta’ wara, u jibbenefikaw mill-eżitu tal-eżerċizzju SREP tas-sena preċedenti.

Proċess ta’ Reviżjoni u Evalwazzjoni Superviżorji (SREP)

L-aktar pubblikazzjonijiet reċenti

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)