Priority dohledu

Priority dohledu stanoví oblasti, na které se bankovní dohled ECB zaměří v dalším roce. Vycházejí z hodnocení hlavních výzev, kterým dohlížené banky čelí ve stávajícím hospodářském, regulatorním a dohledovém prostředí, a kladou si za cíl zajistit, aby banky účinně řešily svá rizika.

2020
Priority dohledu
2020
Priority dohledu

Všechny zveřejněné materiály

7. října 2019
Priority v oblasti dohledu SSM na rok 2020
30. října 2018
Priority v oblasti dohledu SSM na rok 2019
18. prosince 2017
Priority v oblasti dohledu SSM na rok 2018
15. prosince 2016
Priority v oblasti dohledu SSM na rok 2017
6. ledna 2016
Priority v oblasti dohledu SSM na rok 2016