Priority dohledu

Priority dohledu stanoví oblasti, na které se bankovní dohled ECB zaměří v dalším roce. Vycházejí z hodnocení hlavních náročných úkolů, se kterými se dohlížené banky ve stávajícím hospodářském, regulatorním a dohledovém prostředí potýkají, a kladou si za cíl zajistit, aby banky účinně řešily svá rizika.

V okamžité reakci na ekonomické následky koronaviru (COVID-19) přijal bankovní dohled ECB několik jednorázových opatření zaměřených na posílení schopnosti bank fungovat i ve stávajícím prostředí. Bankám se doporučuje, aby čerpaly svůj kapitál a rezervy v oblasti likvidity, a tato opatření jim k tomu poskytují dočasný kapitál, provozní úlevu a flexibilitu. Dále by banky měly do 1. ledna 2021 odložit vyplácení dividend a odkup akcií. Všechna naše opatření mají za cíl v první řadě zajistit bankám vhodnou pozici pro absorbování ztrát a setrvalé poskytování úvěrů ekonomice.

Bankovní dohled ECB analyzuje zranitelnost bank vůči různým hypotetickým scénářům a otřesům. Na základě výsledků této analýzy zranitelnosti se budou podle potřeby zvažovat další opatření. Letos bude bankovní dohled ECB přistupovat k procesu dohledu a hodnocení (SREP) pragmaticky. Záměrem je zajistit účinné a cílené hodnocení významných institucí pod přímým dohledem ECB a zároveň snížit zátěž ve srovnání s běžným průběhem tohoto procesu. Letos bude předmětem hodnocení schopnost bank reagovat na aktuální problémy a nejpodstatnější rizika a zranitelná místa v souvislosti s koronavirovou situací. Priority v oblasti dohledu na rok 2021 budou zveřejněny v pozdější fázi, až budeme vědět více o tom, jaký dopad má současná krize na banky.

2020
Priority dohledu
2020
Priority dohledu
Naše odpověď na koronavirovou pandemii

Všechny zveřejněné materiály

7. října 2019
Priority SSM v oblasti dohledu na rok 2020
30. října 2018
Priority SSM v oblasti dohledu na rok 2019
18. prosince 2017
Priority SSM v oblasti dohledu na rok 2018
15. prosince 2016
Priority SSM v oblasti dohledu na rok 2017
6. ledna 2016
Priority SSM na rok 2016