Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Priority dohledu a hodnocení rizik a zranitelných míst

Naše priority dohledu stanovily prioritní oblasti naší činnosti pro nadcházející roky. Jsou definovány každoročně, ale lze je kdykoliv upravit, odůvodňuje-li to vývoj rizik.

Své priority v oblasti dohledu rozvíjíme na základě toho, co považujeme za nejdůležitější rizika a slabá místa, jimž dohlížené instituce v současném hospodářském, regulačním a dohledovém prostředí čelí.

Priority dohledu pro rok 2022-2024

Jaké jsou priority dohledu?

Priorita 1

Zajistit, aby byly banky po skončení pandemie zdravé

K našim klíčovým cílům patří řešení dopadu pandemie a zajištění toho, aby bankovní sektor zůstal odolný.

Dopad pandemie

Klíčová zranitelná místa

Nedostatky rámců pro řízení úvěrového rizika

Banky by měly řešit nedostatky ve svých rámcích pro řízení úvěrového rizika, aby posílily svou odolnost vůči potenciálnímu zhoršení kvality aktiv.

Řízení úvěrového rizika
Expozice vůči zranitelným odvětvím

Některá odvětví byla pandemií zasažena více než jiná. Expozice bank vůči těmto odvětvím musí být odpovídajícím způsobem sledovány a řízeny.

Zranitelná odvětví
Expozice vůči pákovému financování

Honba za výnosy přispěla k dalšímu nárůstu rizik na trzích s úvěry využívajícími pákový efekt. Orgány dohledu zvýší své úsilí, aby zajistily, že banky budou řídit rizika v těchto segmentech odpovídajícím způsobem.

Pákové financování
Citlivost na úrokové šoky a šoky úvěrového rozpětí

Banky musí být připraveny vyrovnat se s potenciálním přehodnocením cen na finančních trzích. To zahrnuje střednědobé úrokové šoky a šoky úvěrového rozpětí.

Úrokové šoky a šoky úvěrového rozpětí

Priorita 2

Zajistit, aby banky strukturální nedostatky řešily

Banky by měly řešit přetrvávající nedostatky ve správě a řízení a strategiích digitální transformace. To by mělo pomoci zvýšit odolnost a udržitelnost jejich obchodních modelů.

Strukturální slabiny

Klíčová zranitelná místa

Nedostatky ve strategiích digitální transformace bank

Digitalizace bankovnictví zrychlila. Jako orgány dohledu se zaměříme na to, aby banky uplatňovaly řádné strategie a odpovídající opatření.

Strategie digitální transformace
Nedostatky v řídicích schopnostech řídicích orgánů

Banky musí posílit účinnost svých vedoucích orgánů a své strategické řídící schopnosti, aby mohly řešit rizika a výzvy vyplývající z neustále se vyvíjejícího prostředí, v němž působí.

Řídicí schopnosti řídicích orgánů

Priorita 3

Zajistit, aby banky řešily vznikající rizika

Banky čelí řadě nově vznikajících výzev. Zaměříme se na zranitelná místa související se třemi oblastmi: klimatickým a environmentálním rizikem, úvěrovým rizikem protistrany a odolností IT.

Nově vznikající rizika

Klíčová zranitelná místa

Expozice vůči klimatickým a environmentálním rizikům

Pro banky a orgány dohledu bude řešení klimatických a environmentálních rizik v nadcházejících letech jednou z hlavních výzev.

Klimatické a environmentální riziko
Expozice vůči úvěrovému riziku protistrany

Banky by měly uplatňovat řádné rámce správy a řízení a řízení rizik, které by odpovídajícím způsobem řešily rizika vyplývající ze zvýšených expozic vůči rizikovějším a méně transparentním protistranám.

Úvěrové riziko protistrany
Nedostatky v externím zajišťování IT služeb a kybernetické odolnosti

Vzhledem k rychlému tempu digitalizace je nezbytné posílit odolnost bank vůči kybernetickým hrozbám a zajistit odpovídající řízení externě zajišťovaných služeb IT.

Externí zajišťování IT služeb a kybernetická odolnost

Jak používáme priority dohledu a hodnocení rizik?

Vedle vymezení hlavních oblastí, na které se orgány dohledu zaměří v příštích letech, poskytují priority dohledu a hodnocení rizik důležité vstupní údaje pro proces dohledu a hodnocení orgány dohledu.


Proces dohledu a hodnocení orgány dohledu (SREP)
Nejnovější publikace
7 December 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
SUPERVISORY PRIORITIES
30 October 2018
RISK ASSESSMENT
30 October 2018
SUPERVISORY PRIORITIES
18 December 2017
SUPERVISORY PRIORITIES
15 December 2016
SUPERVISORY PRIORITIES
6 January 2016
SUPERVISORY PRIORITIES

Všechny stránky v této části

Whistleblowing