Priority dohledu

Priority dohledu stanoví oblasti, na které se bankovní dohled ECB zaměří v dalším roce. Vycházejí z hodnocení hlavních výzev, kterým dohlížené banky čelí ve stávajícím hospodářském, regulatorním a dohledovém prostředí, a kladou si za cíl zajistit, aby banky účinně řešily svá rizika.

2019
Priority dohledu
2019
Priority dohledu