Tilsynsprioriteter

Tilsynsprioriteterne fastsætter fokusområder for ECB Banktilsyn det kommende år. De bygger på en vurdering af de største udfordringer, som bankerne under tilsyn er konfronteret med under de nuværende økonomiske, lovgivningsmæssige og tilsynsmæssige forhold med det formål at sikre, at bankerne håndterer centrale risici effektivt. 

2019
Tilsynsprioriteter
2019
Tilsynsprioriteter