Menu

Tilsynsprioriteter og vurdering af risici og sårbarheder

Tilsynsprioriteterne fastlægger fokusområderne for ECB Banktilsyn for det kommende år. De defineres hvert år, men kan når som helst tages op til fornyet overvejelse, hvis risikoudviklingen nødvendiggør det.

Tilsynsprioriteter for 2021

Hvad lægges til grund for tilsynsprioriteterne?

Tilsynsprioriteterne er baseret på vurderingen af de største risici og sårbarheder, som institutterne under tilsyn er konfronteret med under de aktuelle økonomiske, lovgivningsmæssige og tilsynsmæssige forhold.

Vurdering af risici og sårbarheder

I forbindelse med udarbejdelsen af den årlige risikovurdering identificeres og vurderes de største risici, som forventes at påvirke institutterne under tilsyn. ECB Banktilsyn foretager denne vurdering i tæt samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder. De tilsynsførende overvåger løbende, hvordan de identificerede risici og sårbarheder udvikler sig, med henblik på at skræddersy og prioritere deres foranstaltninger, så de svarer til udviklingen. Det er en del af vores dynamiske risikobaserede tilgang til tilsyn.

Vurdering af risici og sårbarheder i 2021

Hvordan anvendes tilsynsprioriteterne og risikovurderingen?

Ud over at definere tilsynsmyndighedernes vigtigste interesseområder i det kommende år er tilsynsprioriteterne og risikovurderingen også et vigtigt bidrag til tilsynskontrol- og vurderingsprocessen.

Tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP)