Tilsynsprioriteter

Tilsynsprioriteterne fastlægger fokusområder for ECB Banktilsyn for det kommende år. De bygger på en vurdering af de væsentligste udfordringer, som bankerne under tilsyn står over for under de nuværende økonomiske, lovgivningsmæssige og tilsynsmæssige forhold, og har til formål at sikre, at bankerne tager effektivt hånd om de vigtigste risici.

ECB Banktilsyn har som en umiddelbar reaktion på de økonomiske konsekvenser af coronaviruspandemien (covid-19) truffet en række foranstaltninger, der har til formål at styrke bankernes mulighed for at operere under de nuværende forhold. Foranstaltningerne omfatter en midlertidig operationel lempelse og lempelse af kapitalkravene samt fleksibilitet for banker, som opfordres til at tære på deres kapital og likviditetsbuffere. Samtidig bliver de bedt om at undlade at udlodde udbytte og at udskyde aktietilbagekøb indtil 1. januar 2021. Det primære mål med alle vores foranstaltninger er at sikre, at bankerne fortsat vil kunne absorbere tab og yde lån til økonomien.

ECB Banktilsyn analyserer bankernes sårbarhed over for forskellige hypotetiske scenarier og stød. På grundlag af resultaterne af denne sårbarhedsanalyse kan forskellige politiktiltag undersøges yderligere efter behov. ECB Banktilsyn vil i år anvende en pragmatisk tilgang til den årlige SREP-vurdering (Review and Evaluation Process). Hensigten er at sikre en effektiv og fokuseret vurdering af de signifikante institutter, som er under ECB's direkte tilsyn, samtidig med at byrden lettes set i forhold de normale SREP-cykler. Dette år vil processen omfatte en vurdering af bankernes evne til at reagere på de aktuelle udfordringer og de væsentligste risici og sårbarheder i tilknytning til coronavirussituationen. Tilsynsprioriteterne for 2021 vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt, når vi ved mere om, hvordan den nuværende krise påvirker bankerne.

2020
Tilsynsprioriteter
2020
Tilsynsprioriteter
Vores reaktion på coronaviruspandemien

Alle pressemeddelelser

7. oktober 2019
SSM's tilsynsprioriteter i 2020
30. oktober 2018
SSM's tilsynsprioriteter i 2019
18. december 2017
SSM's tilsynsprioriteter i 2018
15. december 2016
SSM's tilsynsprioriteter i 2017
6. januar 2016
SSM's prioriteter i 2016