SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Tilsynsprioriteter og vurdering af risici og sårbarheder

Vi fastsætter hvert år tilsynsprioriteter for at fastlægge vores fokus for de kommende tre år. Vores prioriteter tages op til fornyet overvejelse én gang om året, men de kan til enhver tid tages op til revision, hvis det er berettiget på grund af risikoudviklingen.

Vi prioriterer med udgangspunkt i det, vi anser for at være de vigtigste risici og sårbarheder, som institutterne under tilsyn står over for i den nuværende økonomiske, lovgivningsmæssige og tilsynsmæssige situation.

SSM's tilsynsprioriteter for 2023-2025

Hvad er tilsynsprioriteter?

Prioritet 1

Bankernes modstandsdygtighed over for umiddelbare makrofinansielle og geopolitiske stød styrkes

I den nuværende usikre situation er det afgørende, at vi sikrer, at banksektoren forbliver modstandsdygtig, og at bankerne håndterer indvirkningen af eksterne stød på deres virksomheder.

Bankernes modstandsdygtighed styrkes

Centrale sårbarheder

Mangler i kreditrisikostyringen

Bankerne bør rette op på mangler i deres rammer for kreditrisikostyring for at øge deres modstandsdygtighed over for en potentiel forringelse af aktivkvaliteten og hurtigt identificere og afbøde enhver ophobning af risici.

Styring af kreditrisiko
Manglende spredning af finansieringskilder og mangler i finansieringsplanerne

Sund planlægning og diversificerede finansieringskilder kan hjælpe bankerne med at opretholde pålidelig adgang til finansiering, også hvis finansieringsforholdene bliver mindre gunstige i fremtiden.

Finansieringskilder og -planer

Prioritet 2

Sikring af, at bankerne håndterer digitalisering effektivt og styrker deres ledelsesorganers styringskapacitet

Bankerne bør adressere vedvarende mangler i deres strategier for digital omstilling og i deres ledelse. Det kan bidrage til at gøre deres forretningsmodeller mere robuste og holdbare.

Digitaliserings- og styringskapacitet

Centrale sårbarheder

Mangler i bankernes strategier for digital omstilling

Banksektoren digitaliseres fortsat i stærkt tempo. Som tilsynsmyndighed vil vi fokusere på at sikre, at bankerne har sunde strategier og passende ordninger til at håndtere udfordringerne i forbindelse med disse ændringer.

Strategier for digital omstilling
Mangler i rammerne for operationel modstandsdygtighed

Nogle bankaktiviteter og -tjenester er afgørende for økonomien og skal derfor beskyttes mod forstyrrelser. Dette er også tilfældet for tredjeparter, der leverer kritiske tjenester på bankernes vegne.

Operationel modstandsdygtighed
Mangler i ledelsesorganernes funktion og styringskapacitet

Bankerne er nødt til at styrke bestyrelsernes sammensætning og overvågningskapacitet. Bedre strategisk styringskapacitet vil bidrage til at tackle udfordringerne som følge af de konstant skiftende forhold, som bankerne opererer i.

Ledelsesorganernes funktion og styring
Mangler i aggregeringen og rapporteringen af risikodata

Korrekt udarbejdelse af dataaggregering og -rapportering betyder, at bankerne har de oplysninger, de har brug for til at træffe velbegrundede beslutninger. Det er også en fordel i krisetider, hvor der hurtigt skal træffes kritiske beslutninger.

Aggregering af risikodata og risikorapportering

Prioritet 3

Øge indsatsen for at håndtere klimaændringer

Risici knyttet til klimaændringerne udvikler sig hastigt, og det har bl.a. vidtrækkende økonomiske konsekvenser. Bankerne skal træffe foranstaltninger og imødegå disse risici på passende vis. De kan også spille en afgørende rolle i finansieringen af omstillingen til en grønnere økonomi.

Klimaændringer

Central sårbarhed

Væsentlige eksponeringer mod faktorerne bag fysiske risici og omstillingsrisici

Bankerne vil kun kunne afbøde de risici, de står over for, hvis de tager tilstrækkeligt hensyn til klima- og miljøfaktorer i deres strategier, risikostyringspraksis og beslutningsprocesser.

Fysiske risici og omstillingsrisici

Hvordan anvender vi tilsynsprioriteterne og risikovurderingen?

Ud over at definere centrale fokusområder for tilsynsmyndighederne i de kommende år giver tilsynsprioriteter og risikovurderinger vigtige input til den næste tilsynskontrol- og evalueringsproces (SREP) og drager fordel af resultatet af den foregående SREP-øvelse.


Tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP)

De seneste publikationer

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing