SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Tilsynsprioriteter og vurdering af risici og sårbarheder

Tilsynsprioriteterne omhandler fokus for vores aktiviteter for de næste tre år. De tages hvert år op til fornyet overvejelse for at afspejle ændringer i risikobilledet og fremskridtene med hensyn til det foregående års prioriteter, og de kan til enhver tid tilpasses, hvis risikoudviklingen berettiger det. De er retningsgivende for den operationelle planlægning af tilsynsaktiviteterne på mellemlangt sigt og sikrer, at ressourcerne fordeles effektivt.

Prioriteterne er baseret på de centrale risici, som institutterne under tilsyn står over for under de aktuelle makrofinansielle og geopolitiske forhold.

SSM's tilsynsprioriteter for 2024-2026

Hvad er tilsynsprioriteter?

Prioritet 1

Styrke modstandsdygtigheden over for umiddelbare makrofinansielle og geopolitiske stød

Den aktuelle situation er præget af usikre makroøkonomiske udsigter, strammere finansieringsforhold og vedvarende geopolitiske spændinger. Vi er nødt til at sikre, at bankerne forbliver robuste, og at de imødegår den umiddelbare virkning af eksterne stød på deres forretning.

Bankernes modstandsdygtighed styrkes

Centrale sårbarheder

Mangler i rammerne for styring af kreditrisiko og modpartskreditrisiko

Bankerne bør afhjælpe strukturelle mangler i deres rammer for styring af kreditrisiko og modpartskreditrisiko. De bør hurtigt kunne identificere og afbøde enhver opbygning af risici i mere følsomme porteføljer.

Styring af kreditrisiko
Mangler i rammerne for aktiv- og passivforvaltning

Bankerne bør forvalte deres aktiver og passiver forsigtigt og udarbejde pålidelige finansieringsplaner og beredskabsplaner, så de kan modstå eventuelle kortsigtede likviditetsstød.

Aktiv- og passivforvaltning

Prioritet 2

Fremskynde en effektiv afhjælpning af strukturelle mangler

Bankerne er nødt til at afhjælpe svagheder i deres interne governanceordninger. De skal også hurtigt opfylde tilsynsforventningerne med hensyn til styring af klima- og miljørelaterede risici. Tilsynsmyndighederne vil anvende de værktøjer, de har til rådighed, herunder eskalering, for at sikre tilstrækkelige fremskridt.

Afhjælpning af strukturelle mangler

Centrale sårbarheder

Mangler i ledelsesorganernes funktion og styringskapacitet

Bankerne bør effektivt afhjælpe væsentlige mangler i bestyrelsernes funktion, sammensætning og overvågningskapacitet.

Ledelsesorganernes funktion
Mangler i aggregeringen og rapporteringen af risikodata

Bankernes fremskridt med hensyn til at afhjælpe langvarige mangler på dette område er utilstrækkelige. Tilsynsmyndighederne vil øge deres indsats for at sikre effektiv afhjælpning.

Aggregering af risikodata og risikorapportering
Væsentlige eksponeringer mod faktorerne bag fysiske risici og omstillingsrisici

Bankerne skal i tilstrækkelig grad indarbejde klima- og miljørelaterede risici i deres rammer for strategi, governance og risikostyring og gradvist opfylde tilsynsforventningerne inden udgangen af 2024.

Eksponeringer mod fysiske risici og omstillingsrisici

Prioritet 3

Yderligere fremskridt inden for digital omstilling og operationel modstandsdygtighed

Bankerne er nødt til at øge deres digitaliseringsindsats for at klare den stigende konkurrence og samtidig styrke deres operationelle rammer, så de forbliver robuste over for nye cybertrusler og potentielle forstyrrelser af deres aktiviteter.

Digital omstilling og operationel modstandsdygtighed

Centrale sårbarheder

Mangler i bankernes strategier for digital omstilling

Bankerne har brug for solide digitale omstillingsplaner for at sikre, at deres forretningsmodeller forbliver holdbare, og for at afbøde risici i forbindelse med anvendelsen af innovative teknologier.

Strategier for digital omstilling
Mangler i rammerne for operationel modstandsdygtighed

Bankerne bør have solide ordninger vedrørende outsourcingrisiko og rammer for IT-sikkerhed og cyberrobusthed for proaktivt at imødegå risici og gøre deres forretningsmodeller mere holdbare.

Rammer for operationel modstandsdygtighed

Hvordan anvender vi tilsynsprioriteterne og risikovurderingen?

SSM's prioriteter indgår i den institutspecifikke tilsynsplanlægning, da de fælles tilsynsteam anvender en målrettet risikotoleranceramme, der fremmer effektivt og risikobaseret tilsyn. Prioriteterne er således også vigtige for det efterfølgende års tilsynskontrol- og vurderingsproces (SREP), og de tager udgangspunkt i det foregående års SREP-øvelse.

Tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP)

De seneste publikationer

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing