SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Tilsynsprioriteter og vurdering af risici og sårbarheder

Tilsynsprioriteterne er de områder, vi vil have fokus på under de næste års aktiviteter. De defineres hvert år, men kan når som helst tages op til fornyet overvejelse, hvis udviklingen med hensyn til risici gør det nødvendigt.

Når vi udarbejder vores tilsynsprioriteter, tager vi udgangspunkt i det, vi anser for at være de vigtigste risici og sårbarheder, som institutterne under tilsyn står over for i den nuværende økonomiske, lovgivningsmæssige og tilsynsmæssige situation.

Tilsynsprioriteter for 2022-2024

Hvad er tilsynsprioriteterne?

Prioritet 1

Sikre, at bankerne kommer sunde ud af pandemien

Det er et centralt mål for os, at virkningerne af pandemien håndteres, og det sikres, at banksektoren forbliver robust.

Virkningerne af pandemien

Centrale sårbarheder

Mangler i rammerne for kreditrisikostyring

Bankerne bør adressere mangler i deres rammer for kreditrisikostyring, så de bedre kan modstå en potentiel forringelse af aktivkvaliteten.

Styring af kreditrisiko
Eksponeringer mod sårbare sektorer

Nogle sektorer blev hårdere ramt af pandemien end andre. Bankernes eksponeringer mod disse sektorer skal overvåges og håndteres i tilstrækkelig grad.

Sårbare sektorer
Eksponeringer mod gearet finansiering

Jagten på afkast bidrog til en yderligere opbygning af risici på markederne for gearede lån. Tilsynsmyndighederne vil intensivere deres indsats for at sikre, at bankerne i tilstrækkelig grad styrer risici i disse segmenter.

Gearet finansiering
Følsomhed over for stød til renter og kreditspænd

Bankerne skal være parate til at håndtere en potentiel prisjustering af de finansielle markeder. Dette omfatter stød til den mellemlange rente og kreditspænd.

Stød til renter og kreditspænd

Prioritet 2

Sikre, at bankerne adresserer strukturelle svagheder

Bankerne bør adressere vedvarende mangler i deres strategier for digital omstilling og i deres ledelse. Dette bør bidrage til at gøre deres forretningsmodeller mere robuste og holdbare.

Strukturelle svagheder

Centrale sårbarheder

Mangler i bankernes strategier for digital omstilling

Digitaliseringen af banksektoren har taget fart. Som tilsynsmyndighed vil vi fokusere på at sikre, at bankerne har indført solide strategier og passende ordninger.

Strategier for digital omstilling
Mangler i ledelsesorganernes styringskapacitet

Bankerne skal styrke deres bestyrelsers effektivitet og deres evner til strategisk styring for at imødegå de risici og udfordringer, der følger af det miljø, de opererer i, som hele tiden forandres.

Ledelsesorganernes styringskapacitet

Prioritet 3

Sikre, at bankerne håndterer nye risici

Bankerne står over for en række nye udfordringer. Vi vil fokusere på sårbarheder i forbindelse med tre temaer: klima- og miljørelateret risiko, modpartsrisiko og IT-robusthed.

Nye risici

Centrale sårbarheder

Eksponering mod klima- og miljørelaterede risici

Håndteringen af risici som følge af klimaændringer og miljøforringelse vil være en af de største udfordringer for banker og tilsynsmyndigheder i de kommende år.

Klima- og miljørelaterede risici
Eksponering mod modpartsrisiko

Bankerne bør have indført solide ledelses- og risikostyringsrammer, så de i tilstrækkelig grad kan adressere risici som følge af øgede eksponeringer mod mere risikobetonede og mindre gennemsigtige modparter.

Modpartskreditrisiko
Mangler med hensyn til IT-outsourcing og cyberrobusthed

Den hastige digitalisering gør det meget vigtigt at styrke bankernes modstandsdygtighed over for cybertrusler og sikre, at IT-outsourcingen håndteres hensigtsmæssigt.

IT-outsourcing og cyberrobusthed

Hvordan anvender vi tilsynsprioriteterne og risikovurderingen?

Ud over at definere tilsynsmyndighedernes vigtigste fokusområder i de kommende år er tilsynsprioriteterne og risikovurderingen også et vigtigt bidrag til tilsynskontrol- og vurderingsprocessen.


Tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP)
De seneste publikationer
7 December 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
SUPERVISORY PRIORITIES
30 October 2018
RISK ASSESSMENT
30 October 2018
SUPERVISORY PRIORITIES
18 December 2017
SUPERVISORY PRIORITIES
15 December 2016
SUPERVISORY PRIORITIES
6 January 2016
SUPERVISORY PRIORITIES

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing