Menu

Järelevalveprioriteedid ning riskide ja haavatavuste hindamine

Järelevalveprioriteetides määratakse kindlaks EKP pangandusjärelevalve eelisvaldkonnad eelolevaks aastaks. Seda tehakse kord aastas, kuid järelevalveprioriteete võidakse igal ajal läbi vaadata, kui see on riskide arengu seisukohast põhjendatud.

2021. aasta järelevalveprioriteedid

Mida järelevalveprioriteetides arvesse võetakse?

Järelevalveprioriteedid lähtuvad järelevalve alla kuuluvaid krediidiasutusi ohustavate peamiste riskide ja haavatavuste hinnangust, võttes arvesse valitsevat majandus-, õigus- ja järelevalvekeskkonda.

Riskide ja haavatavuste hindamine

Iga-aastase riskide hindamise käigus tuvastatakse ja hinnatakse peamisi riske ning haavatavusi, mis eeldatavalt mõjutavad järelevalve alla kuuluvaid krediidiasutusi. EKP pangandusjärelevalve teeb sealjuures tihedat koostööd riikide järelevalveasutustega. Järelevalveasutused jälgivad pidevalt tuvastatud riskide ja haavatavustega seotud suundumusi, et vastavalt vajadusele kohandada ja prioriseerida oma tegevust. See on osa meie dünaamilisest riskipõhise järelevalve lähenemisviisist.

Riskide ja haavatavuste hindamine 2021. aastal

Kuidas järelevalveprioriteete ja riskide hinnanguid kasutatakse?

Nende abil määratakse kindlaks järelevalveasutustele peamiselt huvi pakkuvad valdkonnad eelolevaks aastaks. Peale selle annavad järelevalveprioriteedid ja riskide hinnangud olulise panuse järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi.

Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsess (SREP)