Järelevalveprioriteedid

Järelevalveprioriteetides määratakse kindlaks EKP pangandusjärelevalve eelisvaldkonnad eelolevaks aastaks. Neis tuginetakse järelevalve alla kuuluvate pankade ees seisvate põhiprobleemide hinnangule, võttes arvesse valitsevat majandus-, õigus- ja järelevalvekeskkonda, et tagada pankade tõhus riskijuhtimine.

EKP pangandusjärelevalve on COVID-19 pandeemia majandusmõjude ohjeldamiseks võtnud kiireloomuliselt mitmesuguseid erakorralisi meetmeid, et tugevdada pankade tegutsemissuutlikkust praeguses majanduskeskkonnas. Meetmeid on võetud ajutiseks kapitali pakkumiseks ja tegevustingimuste leevendamiseks, aga ka paindlikkuse võimaldamiseks pankadele, keda julgustatakse kasutama oma kapitali- ja likviidsuspuhvreid. Samal ajal on pankadel palutud kuni 1. jaanuarini 2021 jätta välja maksmata dividendid ja edasi lükata aktsiate tagasiostud. Kõigi meie meetmete peamine eesmärk on tagada, et pangad oleksid võimelised kahjumeid katma ja majandusele jätkuvalt laenu andma.

EKP pangandusjärelevalve analüüsib pankade haavatavust erinevate hüpoteetiliste stsenaariumite ja šokkide korral. Haavatavusanalüüsi tulemuste alusel võidakse vajaduse korral kaaluda erinevaid poliitikavalikuid. Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) 2020. aasta tsüklile lähenetakse pragmaatiliselt. Eesmärk on tagada EKP otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste tõhus ja suunatud hindamine ning vähendada samal ajal koormust võrreldes SREPi tavapäraste tsüklitega. Käesoleval aastal hinnatakse pankade suutlikkust toime tulla praeguste kitsaskohtadega ning koroonaviiruse pandeemiaga seotud kõige olulisemate riskide ja haavatavustega. 2021. aasta järelevalveprioriteedid avaldatakse edaspidi, kui oleme saanud rohkem teavet praeguse kriisi tagajärgede kohta pangandussektoris.

2020
Järelevalveprioriteedid
2020
Järelevalveprioriteedid
EKP meetmed koroonaviiruse pandeemia majandusmõjude ohjeldamiseks

Prioriteedid aastate kaupa

7. oktoober 2019
Ühtse järelevalvemehhanismi 2020. aasta järelevalveprioriteedid
30. oktoober 2018
Ühtse järelevalvemehhanismi 2019. aasta järelevalveprioriteedid
18. detsember 2017
Ühtse järelevalvemehhanismi 2018. aasta järelevalveprioriteedid
15. detsember 2016
Ühtse järelevalvemehhanismi 2017. aasta järelevalveprioriteedid
6. jaanuar 2016
Ühtse järelevalvemehhanismi 2016. aasta prioriteedid