Järelevalveprioriteedid

Järelevalveprioriteetides määratakse kindlaks EKP pangandusjärelevalve eelisvaldkonnad eelolevaks aastaks. Neis tuginetakse järelevalve alla kuuluvate pankade ees seisvate põhiprobleemide hinnangule, võttes arvesse valitsevat majandus-, õigus- ja järelevalvekeskkonda, et tagada pankade tõhus riskijuhtimine.

2020
Järelevalveprioriteedid
2020
Järelevalveprioriteedid

Prioriteedid aastate kaupa

7 October 2019
SSM supervisory priorities 2020
30. oktoober 2018
Ühtse järelevalvemehhanismi 2019. aasta järelevalveprioriteedid
18. detsember 2017
Ühtse järelevalvemehhanismi 2018. aasta järelevalveprioriteedid
15. detsember 2016
Ühtse järelevalvemehhanismi 2017. aasta järelevalveprioriteedid
6. jaanuar 2016
Ühtse järelevalvemehhanismi 2016. aasta prioriteedid