Järelevalveprioriteedid

Järelevalveprioriteetides määratakse kindlaks EKP pangandusjärelevalve eelisvaldkonnad eelolevaks aastaks. Neis tuginetakse järelevalve alla kuuluvate pankade ees seisvate põhiprobleemide hinnangule, võttes arvesse valitsevat majandus-, õigus- ja järelevalvekeskkonda, et tagada pankade tõhus riskijuhtimine.

2019
Järelevalveprioriteedid
2019
Järelevalveprioriteedid

Prioriteedid aastate kaupa

30. oktoober 2018
Ühtse järelevalvemehhanismi 2019. aasta järelevalveprioriteedid
18. detsember 2017
Ühtse järelevalvemehhanismi 2018. aasta järelevalveprioriteedid
15. detsember 2016
Ühtse järelevalvemehhanismi 2017. aasta järelevalveprioriteedid
6. jaanuar 2016
Ühtse järelevalvemehhamismi 2016. aasta prioriteedid