Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Priority dohľadu a hodnotenie rizík a slabých miest

Priority dohľadu určujú hlavné oblasti bankového dohľadu ECB na nasledujúci rok. Stanovujú sa ročne, v prípade potreby sa však v závislosti od rizikového vývoja dajú upraviť.

Priority dohľadu na rok 2021

Z čoho priority dohľadu vychádzajú?

Priority dohľadu vychádzajú z hodnotenia hlavných rizík a slabých miest dohliadaných inštitúcií v súčasnom hospodárskom, regulačnom a dohľadovom prostredí.

Hodnotenie rizík a slabých miest

V rámci každoročného hodnotenia rizík sa určujú a vyhodnocujú hlavné riziká a slabé miesta s očakávaným negatívnym vplyvom na dohliadané inštitúcie. Bankový dohľad ECB hodnotenie vykonáva v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu. Pracovníci dohľadu vývoj identifikovaných rizík a slabých miest priebežne sledujú, aby mohli zodpovedajúcim spôsobom navrhnúť svoje kroky a určiť ich prioritu. Tento postup je súčasťou dynamického spôsobu dohľadu na základe vývoja rizík.

Hodnotenie rizík a slabých miest na rok 2021

Ako priority dohľadu a hodnotenie rizík využívame v praxi?

Popri definovaní hlavných záujmových oblastí dohľadu v nasledujúcom roku sú priority dohľadu a hodnotenie rizík zároveň dôležitým podkladom postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu.

Postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP)

Všetky stránky v tejto sekcii