Priority dohľadu

Priority dohľadu predstavujú oblasti, na ktoré sa bude bankový dohľad ECB sústrediť v nasledujúcom roku. Vychádzajú z hodnotenia hlavných problémov, ktorým čelia dohliadané banky v súčasnom hospodárskom, regulačnom a dohľadovom prostredí, a ich cieľom je zabezpečiť účinné riadenie hlavných rizík v bankách.

2019
Priority dohľadu
2019
Priority dohľadu