Priority dohľadu

Priority dohľadu predstavujú oblasti, na ktoré sa bude bankový dohľad ECB sústrediť v nasledujúcom roku. Vychádzajú z hodnotenia hlavných problémov, ktorým čelia dohliadané banky v súčasnom hospodárskom, regulačnom a dohľadovom prostredí, a ich cieľom je zabezpečiť účinné riadenie hlavných rizík v bankách.

2020
Priority dohľadu
2020
Priority dohľadu

Všetky vydania

7. októbra 2019
Priority jednotného mechanizmu dohľadu na rok 2020
30. októbra 2018
Priority jednotného mechanizmu dohľadu na rok 2019
18. decembra 2017
Priority jednotného mechanizmu dohľadu na rok 2018
15. decembra 2016
Priority jednotného mechanizmu dohľadu na rok 2017
6. januára 2016
Priority jednotného mechanizmu dohľadu na rok 2016