Menu

Felügyeleti prioritások, valamint a kockázatok és sérülékenységek felmérése

A felügyeleti prioritások kijelölik az elkövetkező év súlyponti területeit az EKB bankfelügyelete számára. Évente kerülnek meghatározásra, azonban bármikor felülvizsgálhatók, ha azt a kockázatok alakulása indokolja.

A 2021. év felügyeleti prioritásai

Min alapulnak a felügyeleti prioritások?

A felügyeleti prioritások alapja a jelenlegi gazdasági, szabályozási és felügyeleti környezetben a felügyelt pénzintézeteket érintő alapvető kockázatok és sérülékenységek felmérése.

A kockázatok és sérülékenységek felmérése

Az éves kockázatértékelés során azonosítjuk és értékeljük a felügyelt pénzintézeteket várhatóan befolyásoló alapvető kockázatokat és sérülékenységeket. Az EKB bankfelügyelete a nemzeti felügyeletekkel szoros együttműködésben végzi. A felügyeletek folyamatosan nyomon követnek minden olyan fejleményt, amely az azonosított kockázatokkal és sérülékenységekkel kapcsolatos, azért hogy intézkedéseiket megfelelően rangsorolni és az adott hitelintézethez igazítani tudják. Ez a felügyeletre vonatkozó dinamikus kockázatalapú megközelítésünk része.

A 2021. évi kockázatok és sérülékenységek értékelése

Hogyan alkalmazzuk a felügyeleti prioritásokat és a kockázatértékelést?

A felügyeleti prioritások és a kockázatértékelés amellett, hogy meghatározzák a felügyelet számára a következő évben a legnagyobb figyelemre érdemes témaköröket, fontos információkat adnak a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljáráshoz.

Felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP)