Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Felügyeleti prioritások, valamint a kockázatok és sérülékeny pontok felmérése

Felügyeleti prioritásaink kijelölik a következő három évre vonatkozó tevékenységeink súlypontjait. Évente felülvizsgáljuk őket, hogy jobban tükrözzék a kockázati helyzet változásait és az előző évi prioritásoknál elért eredményeket. Bármikor kiigazíthatók, ha a kockázatok alakulása indokolja. Meghatározzák a felügyeleti tevékenységek középtávú operatív tervezését, és biztosítják a hatékony erőforrás-elosztást.

A prioritások azokon a fő kockázatokon alapulnak, amelyekkel a felügyelt hitelintézetek a jelenlegi makropénzügyi és geopolitikai környezetben szembesülnek.

Az SSM 2024–2026 közötti felügyeleti prioritásai

Melyek a felügyeleti prioritások?

1. prioritás

A közvetlen makropénzügyi és geopolitikai sokkhatásokkal szembeni reziliencia megerősítése

A jelenlegi környezetet a bizonytalan makrogazdasági kilátások, a szigorodó finanszírozási feltételek és a tartós geopolitikai feszültségek alakítják. Biztosítanunk kell, hogy a bankok reziliensek maradjanak, és kezeljék a külső sokkok üzletmenetükre gyakorolt közvetlen hatását.

A bankok rezilienciájának erősítése

Kulcsfontosságú sérülékeny pontok

Hiányosságok a hitel- és partnerkockázat kezelésében

A bankoknak pótolniuk kell a hitel- és partnerkockázat-kezelési kereteik strukturális hiányosságait. Tudniuk kell gyorsan azonosítani és mérsékelni az érzékenyebb portfóliókban felhalmozódó kockázatokat.

Hitelkockázat-kezelés
Hiányosságok az eszköz- és forráskezelésben

A bankoknak körültekintően kell kezelniük eszközeiket és forrásaikat, megbízható finanszírozási és vészhelyzeti terveket kell kidolgozniuk, hogy képesek legyenek elhárítani a rövid távú likviditási sokkokat.

Eszköz- és forráskezelés

2. prioritás

A strukturális hiányosságok hatékony pótlásának felgyorsítása

A bankoknak kezelniük kell belső irányítási rendszereik gyengeségeit. Rövid idő alatt meg kell felelniük az éghajlattal és a környezeti kockázatkezeléssel kapcsolatos felügyeleti elvárásoknak. A felügyeletek a rendelkezésükre álló eszközök, beleértve az eszkaláció felhasználásával biztosítják a megfelelő eredményeket.

A strukturális hiányosságok orvoslása

Kulcsfontosságú sérülékeny pontok

Hiányosságok a vezető testületek működésében és irányítóképességében

A bankoknak megfelelően pótolniuk kell az igazgatóságaik működésében, összetételében és felvigyázási képességeiben mutatkozó lényeges hiányosságokat.

Vezetőtestületi funkciók
Hiányosságok a kockázati adatösszevonásban és adatszolgáltatásban

A bankok által az említett területen tartósan fennálló hiányosságok pótlásában elért eredmények nem elégségesek. A felügyeletek erőfeszítéseik fokozását tervezik a hatékony problémamegoldás érdekében.

Kockázati adatösszevonás és adatszolgáltatás
A fizikai és az átállási kockázati tényezőkkel szembeni lényeges kitettségek

A bankoknak adekvátan be kell építeniük az éghajlati és környezeti kockázatokat stratégiáikba, szervezetirányításukba és kockázatkezelési rendszereikbe, és 2024 végéig fokozatosan meg kell felelniük a felügyeleti elvárásoknak

Fizikai és átállási kockázattal szembeni kitettségek

3. prioritás

További előrelépés a digitális átalakulás és a működési reziliencia terén

A bankoknak fokozniuk kell digitalizációs erőfeszítéseiket, hogy megbirkózzanak a fokozódó versennyel, ugyanakkor meg kell erősíteniük működési feltételeiket is, hogy rugalmasan tudjanak alkalmazkodni a változó kiberfenyegetésekhez és az esetleges üzemzavarokhoz.

Digitális átalakulás és működési reziliencia

Kulcsfontosságú sérülékeny pontok

Hiányosságok a digitális átalakulási stratégiákban

A bankoknak szilárd digitális átállási tervekre van szükségük ahhoz, hogy üzleti modelljeik fenntarthatóak maradjanak, és hogy enyhítsék az innovatív technológiák alkalmazásával kapcsolatos kockázatokat.

Digitális átalakulási stratégiák
Hiányosságok a működési reziliencia kereteiben

A bankoknak szilárd kiszervezési kockázati megállapodásokkal, valamint informatikai biztonsági és kiberreziliencia-keretrendszerekkel kell rendelkezniük a kockázatok proaktív kezelése és üzleti modelljük fenntarthatóbbá tétele érdekében.

Működési reziliencia keretek

Hogyan alkalmazzuk a felügyeleti prioritásokat és a kockázatértékelést?

Az SSM prioritásai beépülnek a hitelintézet-szintű felügyeleti tervezésbe, mivel a közös felügyeleti csoportok célzott kockázati toleranciarendszert alkalmaznak, amely elősegíti az eredményes, kockázatalapú felügyeletet. Ily módon a prioritások fontosak a következő évi felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP) szempontjából is, és hasznosítják az előző évi SREP-vizsgálat megállapításait.

Felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP)

Legfrissebb publikációk

Ebben a szekcióban található oldalak

Visszaélés bejelentése