Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Nadzorni prioriteti i procjena rizika i ranjivosti

Nadzornim prioritetima određujmo područja na koja ćemo usmjeriti aktivnosti u sljedećim godinama. Utvrđuju se jednom godišnje, ali ih se u svakom trenutku može preispitati ako to opravdavaju kretanja rizika.

Nadzorni prioriteti temelje se na procjeni glavnih rizika i ranjivosti s kojima se nadzirane institucije nose u trenutačnom gospodarskom, regulatornom i nadzornom okružju.

Nadzorni prioriteti za razdoblje od 2022. do 2024.

Što su nadzorni prioriteti?

1. prioritet

Zdravlje banaka poslije pandemije

Otklanjanje posljedica pandemije i otpornost bankarskog sektora jedan je naših ključnih ciljeva.

Učinak pandemije

Ključne ranjivosti

Manjkavosti u okvirima za upravljanje kreditnim rizikom

Banke bi trebale otkloniti manjkavosti u svojim okvirima za upravljanje kreditnim rizikom kako bi postale otpornije na moguće pogoršanje kvalitete imovine.

Upravljanje kreditnim rizikom
Izloženosti prema ranjivim sektorima

Neki su sektori bili teže pogođeni pandemijom od drugih. Treba na odgovarajući način pratiti izloženosti banaka prema tim sektorima i upravljati tim izloženostima.

Ranjivi sektori
Izloženosti financiranju financijskom polugom

Potraga za prinosima pridonijela je daljnjem povećanju rizika na tržištima kredita s financijskom polugom. Nadzorna tijela pojačat će svoje aktivnosti kako bi banke na odgovarajući način upravljale rizicima u tim segmentima.

Financiranje financijskom polugom
Osjetljivost na šokove povezane s kamatnim stopama i kreditnim rasponima

Banke se moraju pripremiti za moguće ponovno određivanje cijena na financijskim tržištima, uključujući šokove na području srednjoročnih kamatnih stopa i kreditnih raspona.

Šokovi povezani s kamatnim stopama i kreditnim rasponima

2. prioritet

Otklanjanje strukturnih slabosti u bankama

Banke bi trebale otkloniti dugotrajne manjkavosti na područjima digitalne transformacije i upravljanja kako bi njihovi poslovni modeli bili otporniji i održiviji.

Strukturne slabosti

Ključne ranjivosti

Manjkavosti u strategijama digitalne transformacije banaka

Digitalizacija bankarstva ubrzala se. Kao nadzorna tijela, usmjerit ćemo pozornost na uspostavu pouzdanih strategija i odgovarajućih aranžmana.

Strategije digitalne transformacije
Manjkavosti upravljačkih tijela u sposobnosti usmjeravanja

Banke moraju povećati učinkovitost svojih upravljačkih tijela i njihovu sposobnost usmjeravanja kako bi odgovorile na rizike i poteškoće koji proizlaze iz stalnog razvoja okružja u kojem djeluju.

Upravljačka tijela i njihova sposobnost usmjeravanja

3. prioritet

Odgovor banaka na nove rizike

Banke se suočavaju s nizom novih poteškoća. Usmjerit ćemo se na ranjivosti povezane s trima temama: klimatskim rizikom i rizikom za okoliš, kreditnim rizikom druge ugovorne strane i otpornošću IT sustava.

Novi rizici

Ključne ranjivosti

Izloženost klimatskom riziku i riziku za okoliš

Odgovor na rizike koji proizlaze iz klimatskih promjena i degradacije okoliša bit će jedan od glavnih izazova za banke i nadzorna tijela u nadolazećim godinama.

Klimatski i okolišni rizici
Izloženosti kreditnom riziku druge ugovorne strane

Banke bi trebale imati pouzdane okvire za proaktivni pristup i upravljanje rizicima kako bi mogle na odgovarajući način odgovoriti na rizike koji proizlaze iz većih izloženosti prema rizičnijim i manje transparentnim drugim ugovornim stranama.

Kreditni rizik druge ugovorne strane
Manjkavosti u eksternalizaciji IT aktivnosti i kiberotpornosti

Zbog brze digitalizacije ključno je ojačati otpornost banaka na kiberprijetnje i postići odgovarajuće upravljanje eksternalizacijom IT aktivnosti.

Eksternalizacija IT aktivnosti i kiberotpornost

Kako se služimo nadzornim prioritetima i procjenom rizika?

Osim što služe za određivanje ključnih područja zanimanja nadzornih tijela u sljedećim godinama, nadzorni prioriteti i procjena rizika važan su izvor informacija za postupak nadzorne provjere i ocjene (engl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP).


Postupak nadzorne provjere i ocjene (SREP)
Najnovije publikacije
7 December 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
SUPERVISORY PRIORITIES
30 October 2018
RISK ASSESSMENT
30 October 2018
SUPERVISORY PRIORITIES
18 December 2017
SUPERVISORY PRIORITIES
15 December 2016
SUPERVISORY PRIORITIES
6 January 2016
SUPERVISORY PRIORITIES

Sve stranice u ovom odjeljku

Whistleblowing