Menu

Nadzorni prioriteti i procjena rizika i ranjivosti

Nadzornim prioritetima određuju se područja na koja će se nadzor banaka ESB‑a usredotočiti u sljedećoj godini. Utvrđuju se jednom godišnje, ali ih se u svakom trenutku može preispitati ako to opravdavaju kretanja rizika.

Nadzorni prioriteti za 2021.

Na čemu se temelje nadzorni prioriteti?

Nadzorni prioriteti temelje se na procjeni glavnih rizika i ranjivosti kojima su nadzirane institucije izložene u trenutačnom gospodarskom, regulatornom i nadzornom okružju.

Procjena rizika i ranjivosti

Godišnjom procjenom rizika utvrđuju se i procjenjuju glavni rizici i ranjivosti za koje se očekuje da će utjecati na nadzirane institucije. Procjenu provodi nadzor banaka ESB-a u bliskoj suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima. Nadzorna tijela kontinuirano prate sva kretanja povezana s utvrđenim rizicima i ranjivostima kako bi primjereno prilagodila svoje aktivnosti i utvrdila koje su među njima prioritetne. To je sastavni dio našeg dinamičnog pristupa nadzoru koji je prilagođen riziku.

Procjena rizika i ranjivosti za 2021.

Kako se služimo nadzornim prioritetima i procjenom rizika?

Osim što služe za određivanje ključnih područja zanimanja nadzornih tijela u sljedećoj godini, nadzorni prioriteti i procjena rizika važan su izvor informacija za postupak nadzorne provjere i ocjene.

Postupak nadzorne provjere i ocjene (SREP)