Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Nadzorni prioriteti i procjena rizika i ranjivosti

Svake godine određujemo nadzorne prioritete, odnosno područja na koja ćemo usmjeriti svoje aktivnosti, za sljedeće tri godine. Preispituju se jednom godišnje, ali može ih se preispitati u svakom trenutku ako to opravdavaju kretanja rizika.

Temelje se na procjeni glavnih rizika i ranjivosti s kojima se nadzirane institucije nose u trenutačnom gospodarskom, regulatornom i nadzornom okružju.

Nadzorni prioriteti SSM‑a za razdoblje od 2023. do 2025.

Što su nadzorni prioriteti?

1. prioritet

Jačanje otpornosti banaka na neposredne makrofinancijske i geopolitičke šokove

U trenutačnom neizvjesnom okružju ključno je da bankarski sektor ostane otporan i da banke ublaže utjecaj vanjskih šokova na svoje poslovanje.

Jačanje otpornosti banaka

Ključne ranjivosti

Nedostatci u upravljanju kreditnim rizikom

Banke bi trebale otkloniti nedostatke u svojim okvirima za upravljanje kreditnim rizikom kako bi postale otpornije na moguće pogoršanje kvalitete imovine te brzo utvrdile i smanjile svako povećanje rizika.

Upravljanje kreditnim rizikom
Izostanak diversifikacije u izvorima financiranja i manjkavosti u planovima financiranja

Dobro planiranje i diversifikacija u izvorima financiranja mogu pomoći bankama da zadrže pouzdan pristup financiranju, među ostalim ako uvjeti financiranja postanu nepovoljniji.

Izvori i planovi financiranja

2. prioritet

Potpora bankama u učinkovitoj digitalizaciji i jačanje sposobnosti usmjeravanja njihovih upravljačkih tijela

Banke bi trebale otkloniti dugotrajne manjkavosti na područjima digitalne transformacije i pravila upravljanja kako bi njihovi poslovni modeli bili otporniji i održiviji.

Digitalizacija i sposobnost usmjeravanja

Ključne ranjivosti

Manjkavosti u strategijama digitalne transformacije banaka

Nastavlja se brza digitalizacija bankarskog sektora. Kao nadzorna tijela usredotočit ćemo se na to da banke imaju dobre strategije i primjerene mehanizme za rješavanje izazova koje donose te promjene.

Strategije digitalne transformacije
Manjkavosti okvira za operativnu otpornost

Neke bankovne aktivnosti i usluge ključne su za gospodarstvo i stoga ih treba zaštiti od poremećaja. To vrijedi i za treće strane koje pružaju ključne usluge u ime banaka.

Operativna otpornost
Manjkavosti upravljačkih tijela u funkcioniranju i usmjeravanju

Banke moraju poboljšati sastav svojih upravljačkih tijela i ojačati njihovu sposobnost nadzora poslovanja. Bolje strateško usmjeravanje pridonijet će rješavanju izazova koji proizlaze iz stalne promjene uvjeta u okružju u kojem banke posluju.

Manjkavosti upravljačkih tijela u funkcioniranju i usmjeravanju
Manjkavosti u agregiranju podataka o rizicima i izvješćivanju o njima

Odgovarajući okviri za agregiranje i izvješćivanje omogućuju bankama raspolaganje informacijama koje su im potrebne za donošenje utemeljenih odluka. To je posebno korisno u kriznim vremenima kada treba brzo donositi kritične odluke.

Agregiranje podataka o rizicima i izvješćivanje o rizicima

3. prioritet

Povećanje napora za rješavanje pitanja klimatskih promjena

Rizici povezani s klimatskim promjenama brzo se razvijaju, što, među ostalim, ima dalekosežne gospodarske posljedice. Banke moraju djelovati i na odgovarajući način odgovoriti na te rizike. Mogu imati ključnu ulogu i u financiranju prijelaza na zelenije gospodarstvo.

Klimatske promjene

Ključna ranjivost

Značajna izloženost pokretačima fizičkih i tranzicijskih rizika

Banke će moći smanjiti rizike kojima su izložene samo ako na odgovarajući način uključe klimatski rizik i rizik za okoliš u svoje strategije, okvir za upravljanje rizicima i procese odlučivanja.

Fizički i tranzicijski rizici

Kako se služimo nadzornim prioritetima i procjenom rizika?

Osim što služe za određivanje ključnih područja zanimanja nadzornih tijela u sljedećim godinama, nadzorni prioriteti i procjena rizika važan su izvor informacija za postupak nadzorne provjere i ocjene (engl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP).


Postupak nadzorne provjere i ocjene (SREP)

Najnovije publikacije

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje