Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Nadzorni prioriteti i procjena rizika i ranjivosti

Nadzornim prioritetima određujemo područja na koja ćemo usmjeriti svoje aktivnosti u sljedeće tri godine. Prioriteti se svake godine preispituju kako bi se uzele u obzir promjene rizika i napredak postignut u vezi s prioritetima iz prethodne godine te ih se u svakom trenutku može prilagoditi ako to opravdavaju kretanja rizika. Njima se usmjerava operativno planiranje nadzornih aktivnosti u srednjoročnom razdoblju i omogućuje učinkovita raspodjela sredstava.

Prioriteti se temelje na glavnim rizicima s kojima se nadzirane institucije suočavaju u trenutačnom makrofinancijskom i geopolitičkom okružju.

Nadzorni prioriteti SSM‑a za razdoblje od 2024. do 2026.

Što su nadzorni prioriteti?

1. prioritet

Jačanje otpornosti na neposredne makrofinancijske i geopolitičke šokove

Trenutačno okružje određuju neizvjesni makroekonomski izgledi, pooštreni uvjeti financiranja i dugotrajna geopolitička napetost. Moramo se pobrinuti za to da banke i dalje budu otporne i ublaže neposredni utjecaj vanjskih šokova na svoje poslovanje.

Jačanje otpornosti banaka

Ključne ranjivosti

Nedostatci u upravljanju kreditnim rizikom i kreditnim rizikom druge ugovorne strane

Banke bi trebale otkloniti strukturne manjkavosti u okvirima za upravljanje kreditnim rizikom i kreditnim rizikom druge ugovorne strane. Trebale bi moći brzo utvrditi i smanjiti svako povećanje rizika u osjetljivijim portfeljima.

Upravljanje kreditnim rizikom
Nedostatci u upravljanju imovinom i obvezama

Banke bi trebale razborito upravljati svojom imovinom i obvezama. Trebale bi razviti pouzdane planove financiranja i planove postupanja u kriznim situacijama kako bi se mogle oduprijeti kratkoročnim likvidnosnim šokovima.

Upravljanje imovinom i obvezama

2. prioritet

Ubrzano učinkovito otklanjanje strukturnih nedostataka

Banke moraju otkloniti slabosti u svojim mehanizmima unutarnjeg upravljanja te hitro ispuniti nadzorna očekivanja u vezi s upravljanjem klimatskim rizikom i rizikom za okoliš. Kako bi banke postigle dovoljan napredak, nadzorna tijela uporabit će sve alate kojima raspolažu, uključujući eskalaciju.

Otklanjanje strukturnih nedostataka

Ključne ranjivosti

Manjkavosti u funkcioniranju upravljačkih tijela i njihovoj sposobnosti usmjeravanja

Banke bi trebale učinkovito otklanjati značajne manjkavosti u funkcioniranju, sastavu i sposobnosti nadzora svojih upravljačkih tijela.

Funkcioniranje upravljačkih tijela
Manjkavosti u agregiranju podataka o rizicima i izvješćivanju o njima

Napredak banaka u rješavanju dugotrajnih manjkavosti na tom području nije dovoljan. Nadzorna tijela pojačat će svoje aktivnosti radi njihova učinkovitog otklanjanja.

Agregiranje podataka o rizicima i izvješćivanje o njima
Značajna izloženost pokretačima fizičkog i tranzicijskog rizika

Banke trebaju na odgovarajući način uključiti klimatski rizik i rizik za okoliš u svoju strategiju i okvire za unutarnje upravljanje i upravljanje rizicima kako bi se postupno uskladile s nadzornim očekivanjima do kraja 2024.

Izloženost fizičkom i tranzicijskom riziku

3. prioritet

Daljnji napredak na područjima digitalne transformacije i operativne otpornosti

Banke trebaju pojačati aktivnosti na području digitalizacije kako bi se lakše nosile sa sve većim tržišnim natjecanjem te istodobno ojačati svoje operativne okvire kako bi ostale otporne na nove kibernetičke prijetnje i moguće poremećaje u poslovanju.

Digitalna transformacija i operativna otpornost

Ključne ranjivosti

Manjkavosti u strategijama digitalne transformacije

Banke moraju izraditi pouzdane planove za digitalnu transformaciju kako bi njihovi poslovni modeli bili održivi i kako bi ublažile rizike povezane s uporabom inovativnih tehnologija.

Strategije digitalne transformacije
Manjkavosti okvira za operativnu otpornost

Banke bi trebale imati pouzdane aranžmane za rizik eksternalizacije te okvire za IT sigurnost i kibernetičku otpornost kako bi proaktivno pristupile rješavanju rizika i povećale održivost svojih poslovnih modela.

Okviri za operativnu otpornost

Kako se služimo nadzornim prioritetima i procjenom rizika?

Prioriteti SSM‑a sastavni su dio nadzornog planiranja prilagođenog pojedinačnim institucijama jer zajednički nadzorni timovi primjenjuju ciljani okvir tolerancije rizika kojim se promiče učinkovit nadzor usmjeren na rizike. Zbog toga su prioriteti važni i za postupak nadzorne provjere i ocjene (engl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) u sljedećoj godini te se u njima uzimaju u obzir rezultati prošlogodišnjeg postupka.

Postupak nadzorne provjere i ocjene (SREP)

Najnovije publikacije

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje