Εποπτικές προτεραιότητες

Οι εποπτικές προτεραιότητες καθορίζουν τους τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ το επόμενο έτος. Βασίζονται στην αξιολόγηση των κυριότερων προκλήσεων με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες οι εποπτευόμενες τράπεζες στο τρέχον οικονομικό, κανονιστικό και εποπτικό περιβάλλον και έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους βασικούς κινδύνους.

2020
Εποπτικές προτεραιότητες
2020
Εποπτικές προτεραιότητες

Όλες οι δημοσιεύσεις

7 Οκτωβρίου 2019
Εποπτικές προτεραιότητες του ΕΕΜ για το 2020
30 Οκτωβρίου 2018
Εποπτικές προτεραιότητες του ΕΕΜ για το 2019
18 Δεκεμβρίου 2017
Εποπτικές προτεραιότητες του ΕΕΜ για το 2018
15 Δεκεμβρίου 2016
Εποπτικές προτεραιότητες του ΕΕΜ για το 2017
6 Ιανουαρίου 2016
Προτεραιότητες του ΕΕΜ για το 2016