Menu

Priorytety nadzorcze oraz ocena ryzyk i podatności na zagrożenia

Priorytety nadzorcze to główne obszary, na których Nadzór Bankowy EBC będzie się skupiać w danym roku. Są wyznaczane w cyklu rocznym, ale mogą zostać w dowolnym momencie zrewidowane, jeśli będzie to uzasadniać zmiana obrazu ryzyka.

Priorytety nadzorcze na rok 2021

Od czego zależą priorytety nadzorcze?

Priorytety nadzorcze są wyznaczane na podstawie oceny głównych ryzyk i podatności na zagrożenia, na które są wystawione nadzorowane instytucje w obecnym otoczeniu gospodarczym, regulacyjnym i nadzorczym.

Ocena ryzyk i podatności na zagrożenia

Podczas corocznej oceny ryzyka Nadzór Bankowy EBC – w ścisłej współpracy z krajowymi organami nadzoru – identyfikuje i ocenia główne ryzyka i źródła podatności na zagrożenia, które prawdopodobnie będą wpływać na nadzorowane banki. Następnie nadzorcy na bieżąco monitorują zmiany rozpoznanych ryzyk i podatności na zagrożenia, żeby odpowiednio dostosowywać i hierarchizować swoje działania. Na tym m.in. polega nasze dynamiczne i oparte na ryzyku podejście do nadzoru.

Ocena ryzyk i podatności na zagrożenia na rok 2021

Do czego służą priorytety nadzorcze i ocena ryzyka?

Priorytety nadzorcze i ocena ryzyka nie tylko są pozwalają wyznaczyć główne obszary zainteresowania nadzorców na najbliższy rok, lecz także dostarczają ważnych danych do procesu przeglądu i oceny nadzorczej.

Proces przeglądu i oceny nadzorczej (SREP)