Priorytety nadzorcze

Priorytety nadzorcze to główne obszary, na których Nadzór Bankowy EBC będzie się skupiać w danym roku. Są wyznaczane na podstawie oceny najistotniejszych wyzwań, przed jakimi stoją nadzorowane banki w obecnym otoczeniu gospodarczym, regulacyjnym i nadzorczym. Mają sprawić, że banki będą skutecznie zarządzać najważniejszymi ryzykami.

W bezpośredniej reakcji na ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa (COVID‑19) Nadzór Bankowy EBC zastosował kilka dorywczych środków, żeby wzmocnić zdolność banków do działania w obecnych warunkach. Polegały one na tymczasowym odciążeniu kapitałowym i operacyjnym banków oraz daniu im większej elastyczności, tak aby zachęcić je do wykorzystania buforów kapitałowych i płynnościowych. Jednocześnie zalecono bankom, żeby wstrzymały się z wypłatą dywidendy i odłożyły wykup akcji własnych do 1 stycznia 2021. Wszystkie te środki mają przede wszystkim sprawić, że banki nadal będą w stanie wytrzymywać straty i nieprzerwanie zasilać gospodarkę w kredyty.

Nadzór Bankowy EBC analizuje wrażliwość banków na różne hipotetyczne scenariusze i podatność na szoki. Na podstawie wyników tej analizy może w razie potrzeby bardziej szczegółowo rozważyć różne rozwiązania w zakresie polityki. W tym roku Nadzór Bankowy EBC przyjmuje pragmatyczne podejście do corocznego procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP). Chce, żeby ocena instytucji istotnych nadzorowanych bezpośrednio przez EBC przebiegła sprawnie i była odpowiednio ukierunkowana, ale jednocześnie stanowiła dla banków mniejsze obciążenie niż podczas normalnego cyklu SREP. W tym roku EBC będzie analizować zdolność banków do sprostania bieżącym wyzwaniom oraz najistotniejsze ryzyka i podatność na zagrożenia związane z pandemią. Priorytety nadzorcze na rok 2021 zostaną ogłoszone później, kiedy będzie lepiej widać, jak obecny kryzys wpłynął na banki.

2020
Priorytety nadzorcze
2020
Priorytety nadzorcze
Nasza odpowiedź na pandemię koronawirusa

Priorytety z poprzednich lat

7 października 2019
Priorytety nadzorcze SSM na rok 2020
30 października 2018
Priorytety nadzorcze SSM na rok 2019
18 grudnia 2017
Priorytety nadzorcze SSM na rok 2018
15 grudnia 2016
Priorytety nadzorcze SSM na rok 2017
6 stycznia 2016
Priorytety SSM na rok 2016