Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Priorytety nadzorcze oraz ocena ryzyk i podatności na zagrożenia

Priorytety nadzorcze to główne obszary, na których będziemy skupiać nasze działania w nadchodzących latach. Są wyznaczane w cyklu rocznym, ale zawsze mogą zostać zrewidowane, jeśli będzie to uzasadniać zmiana obrazu ryzyka.

Priorytety nadzorcze określamy na podstawie oceny głównych ryzyk i podatności na zagrożenia, na które są wystawione nadzorowane instytucje w obecnym otoczeniu gospodarczym, regulacyjnym i nadzorczym.

Priorytety nadzorcze na rok 2022-2024

Priorytety nadzorcze

Priorytet 1

Dobra kondycja banków po zakończeniu pandemii

Bardzo ważnym celem jest dla nas łagodzenie wpływu pandemii i utrzymanie odporności sektora bankowego.

Wpływ pandemii

Istotne źródła podatności na zagrożenia

Niedociągnięcia w zasadach zarządzania ryzykiem kredytowym

Banki powinny usunąć niedociągnięcia w swoich zasadach zarządzania ryzykiem kredytowym, żeby stać się bardziej odporne na potencjalne pogorszenie się jakości aktywów.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym
Ekspozycje wobec sektorów podatnych na zagrożenia

Niektóre sektory gospodarki bardziej ucierpiały wskutek pandemii. Należy odpowiednio monitorować ekspozycje banków wobec tych sektorów i stosownie nimi zarządzać.

Sektory podatne na zagrożenia
Ekspozycje na finansowanie lewarowane

Szukanie najbardziej rentownych możliwości inwestycyjnych przyczyniło się do dalszego narastania ryzyka na rynku kredytów lewarowanych. Nadzorcy nasilą działania mające sprawić, by banki odpowiednio zarządzały ryzykami w tych segmentach.

Finansowanie lewarowane
Wrażliwość na szoki dotyczące stóp procentowych i spreadów kredytowych

Banki muszą być przygotowane na potencjalną korektę wycen na rynkach finansowych, w tym także na średniookresowe szoki dotyczące stóp procentowych i spreadów kredytowych.

Szoki dotyczące stóp procentowych i spreadów kredytowych

Priorytet 2

Sprawić, żeby banki wyeliminowały słabości strukturalne

Banki powinny usunąć istniejące niedociągnięcia w zakresie strategii transformacji cyfrowej i zarządzania wewnętrznego. Ma to pomóc zwiększyć odporność i utrzymywalność ich modeli biznesowych.

Słabości strukturalne

Istotne źródła podatności na zagrożenia

Niedociągnięcia w strategiach banków dotyczących transformacji cyfrowej

Cyfryzacja banków nabrała tempa. Jako nadzorcy pilnujemy, żeby banki miały odpowiedne strategie i rozwiązania w tym zakresie.

Strategie transformacji cyfrowej
Problemy w zakresie zdolności organów zarządzających do sterowania strategicznego

Żeby móc stawić czoła ryzykom i wyzwaniom wynikającym ze stale zmieniającego się otoczenia operacyjnego, banki muszą wzmocnić skuteczność swoich organów zarządzających i ich zdolność do zarządzania strategicznego.

Zdolność organów zarządzających do sterowania strategicznego

Priorytet 3

Sprawić, żeby banki przeciwdziałały nowo pojawiającym się ryzykom

Przed bankami staje wiele nowych wyzwań. Skoncentrujemy się na źródłach podatności na zagrożenia w trzech obszarach, do których należą: ryzyka klimatyczne i środowiskowe, ryzyko kredytowe kontrahenta i odporność cybernetyczna.

Nowe ryzyka

Istotne źródła podatności na zagrożenia

Narażenie na ryzyka klimatyczne i środowiskowe

Przeciwdziałanie ryzykom wynikającym ze zmiany klimatu i degradacji środowiska naturalnego będzie w nadchodzących latach jednym z największych wyzwań dla banków i nadzorców.

Ryzyka klimatyczne i środowiskowe
Ekspozycje na ryzyko kredytowe kontrahenta

Żeby odpowiednio podchodzić do ryzyka wynikającego z wyższych ekspozycji wobec bardziej ryzykownych i mniej przejrzystych kontrahentów, banki powinny mieć solidne zasady zarządzania wewnętrznego i zarządzania ryzykiem.

Ryzyko kredytowe kontrahenta
Niedociągnięcia w zakresie outsourcingu informatycznego i cyberodporności

Ze względu na szybkie tempo cyfryzacji banki muszą zwiększyć cyberodporność i mieć odpowiednie rozwiązania w zakresie outsourcingu informatycznego.

Outsourcing informatyczny i cyberodporność

Do czego służą priorytety nadzorcze i ocena ryzyka?

Priorytety nadzorcze i ocena ryzyka nie tylko pozwalają wyznaczyć główne obszary zainteresowania nadzorców na nadchodzące lata, lecz także dostarczają ważnych danych do procesu przeglądu i oceny nadzorczej.


Proces przeglądu i oceny nadzorczej (SREP)
Najnowsze publikacje
7 December 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
SUPERVISORY PRIORITIES
30 October 2018
RISK ASSESSMENT
30 October 2018
SUPERVISORY PRIORITIES
18 December 2017
SUPERVISORY PRIORITIES
15 December 2016
SUPERVISORY PRIORITIES
6 January 2016
SUPERVISORY PRIORITIES

Wszystkie strony w tej sekcji

Whistleblowing