Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Prednostne naloge nadzora ter ocena tveganj in ranljivosti

Prednostne naloge nadzora določajo, na katera področja bomo v prihodnjih letih usmerjali naše aktivnosti. Opredelimo jih enkrat letno, vendar jih lahko kadarkoli prilagodimo, če je to potrebno zaradi razvoja tveganj.

Prednostne naloge nadzora razvijamo na podlagi ključnih tveganj in ranljivosti, s katerimi se v sedanjem gospodarskem, regulativnem in nadzornem okolju soočajo nadzorovane institucije.

Prednostne naloge nadzora v letu 2022-2024

Katere so prednostne naloge nadzora?

Prva prednostna naloga

Banke iz pandemije izidejo zdrave

Naš ključni cilj je odpraviti posledice pandemije in zagotoviti, da bančni sektor ostane odporen.

Vpliv pandemije

Ključne ranljivosti

Pomanjkljivosti pri upravljanju kreditnega tveganja

Banke bi morale odpraviti pomanjkljivosti pri upravljanju kreditnega tveganja, s čimer bodo povečale svojo odpornost proti morebitnemu poslabšanju kakovosti aktive.

Upravljanje kreditnega tveganja
Izpostavljenosti do ranljivih sektorjev

Nekatere sektorje je pandemija prizadela huje kot druge. Izpostavljenosti bank do teh sektorjev je treba ustrezno spremljati in upravljati.

Ranljivi sektorji
Izpostavljenosti do financiranja s finančnim vzvodom

Iskanje donosov je prispevalo k nadaljnjemu kopičenju tveganj na trgih posojil s finančnim vzvodom. Nadzorniki bodo okrepili svoja prizadevanja in tako zagotovili, da banke ustrezno upravljajo tveganja v teh segmentih.

Financiranje s finančnim vzvodom
Občutljivost na šoke na področju obrestnih mer in kreditnih razmikov

Banke morajo biti pripravljene, da se soočijo z morebitnim prevrednotenjem na finančnih trgih. Sem sodijo srednjeročni šoki na področju obrestnih mer in kreditnih razmikov.

Šoki na področju obrestnih mer in kreditnih razmikov

Druga prednostna naloga

Banke odpravljajo strukturne pomanjkljivosti

Banke bi morale odpraviti vztrajne pomanjkljivosti v strategijah za digitalno preobrazbo in na področju notranjega upravljanja. Tako bodo njihovi poslovni modeli bolj odporni in vzdržni.

Strukturne pomanjkljivosti

Ključne ranljivosti

Pomanjkljivosti v strategijah bank za digitalno preobrazbo

Digitalizacija bančništva poteka vse hitreje. Kot nadzorniki bomo poskrbeli, da imajo banke vzpostavljeno zanesljivo strategijo in ustrezno ureditev.

Strategije za digitalno preobrazbo
Pomanjkljive voditeljske sposobnosti upravljalnih organov

Banke morajo okrepiti učinkovitost uprave in njene strateške voditeljske sposobnosti, da bi se lahko spoprijele s tveganji in izzivi, ki izhajajo iz poslovnega okolja, ki se ves čas spreminja.

Voditeljske sposobnosti upravljalnih organov

Tretja prednostna naloga

Banke obravnavajo nova tveganja

Banke se soočajo s številnimi novimi izzivi. Osredotočali se bomo na ranljivosti, povezane s tremi temami: s podnebnimi in okoljskimi tveganji, s kreditnim tveganjem nasprotne stranke in z odpornostjo IT sistemov.

Nova tveganja

Ključne ranljivosti

Izpostavljenost do podnebnih in okoljskih tveganj

Obvladovanje tveganj, ki izhajajo iz podnebnih sprememb in degradacije okolja, bo v prihodnjih letih eden glavnih izzivov za banke in nadzornike.

Podnebna in okoljska tveganja
Izpostavljenost do kreditnega tveganja nasprotne stranke

Banke bi morale imeti vzpostavljen zanesljiv okvir notranjega upravljanja in upravljanja tveganj, da bi lahko ustrezno obvladovale tveganja, ki izhajajo iz povečanih izpostavljenosti do bolj tveganih in manj transparentnih nasprotnih strank.

Kreditno tveganje nasprotne stranke
Pomanjkljivosti pri zunanjem izvajanju IT storitev in kibernetski odpornosti

Zaradi hitre digitalizacije je bistveno okrepiti odpornost bank proti kibernetskim grožnjam ter zagotoviti ustrezno upravljanje zunanjega izvajanja IT storitev.

Zunanje izvajanje IT storitev in kibernetska odpornost

Kako uporabljamo prednostne naloge nadzora in oceno tveganj?

Poleg določanja glavnih področij, na katera se bodo nadzorniki osredotočali v naslednjih letih, prednostne naloge nadzora in ocena tveganj pomembno prispevajo tudi k procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja.


Proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP)
Zadnje publikacije
7 December 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
SUPERVISORY PRIORITIES
30 October 2018
RISK ASSESSMENT
30 October 2018
SUPERVISORY PRIORITIES
18 December 2017
SUPERVISORY PRIORITIES
15 December 2016
SUPERVISORY PRIORITIES
6 January 2016
SUPERVISORY PRIORITIES

Vse strani v tem razdelku

Whistleblowing