Menu

Prednostne naloge nadzora ter ocena tveganj in ranljivosti

Prednostne naloge določajo, na katera področja se bo bančni nadzor v ECB osredotočal v tekočem letu. Opredeljene so enkrat letno, vendar jih je mogoče kadarkoli prilagoditi, če to narekujejo dogajanja na področju tveganj.

Prednostne naloge nadzora v letu 2021

Kako se oblikujejo prednostne naloge nadzora?

Prednostne naloge nadzora temeljijo na oceni glavnih tveganj in ranljivosti, s katerimi se nadzorovane institucije soočajo v sedanjem gospodarskem, regulativnem in nadzornem okolju.

Ocena tveganj in ranljivosti

Z letno oceno tveganj se ugotavljajo in ocenjujejo glavna tveganja in ranljivosti, ki bodo predvidoma vplivali na nadzorovane institucije. Bančni nadzor v ECB oceno opravi v tesnem sodelovanju z nacionalnimi nadzorniki. Nadzorniki ves čas spremljajo dogajanja okrog ugotovljenih tveganj in ranljivosti, da bi lahko po potrebi prilagodili in prednostno razvrstili svoje aktivnosti. To je sestavni del dinamičnega tveganju prilagojenega pristopa k nadzoru.

Ocena tveganj in ranljivosti v letu 2021

Kako uporabljamo prednostne naloge nadzora in oceno tveganj?

Poleg določanja glavnih področij, na katera se bodo nadzorniki osredotočali v naslednjem letu, prednostne naloge nadzora in ocena tveganj pomembno prispevajo tudi k procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja.

Proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP)