Prednostne naloge nadzora

Prednostne naloge določajo, na katera področja se bo bančni nadzor v ECB osredotočal v prihajajočem letu. Temeljijo na oceni glavnih izzivov, s katerimi se nadzorovane banke soočajo v sedanjem gospodarskem, regulativnem in nadzornem okolju, njihov cilj pa je zagotoviti, da se bodo banke učinkovito spoprijele s ključnimi tveganji.

2019
Prednostne naloge nadzora
2019
PREDNOSTNE NALOGE NADZORA