Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Prednostne naloge nadzora ter ocena tveganj in ranljivosti

Vsako leto določamo prednostne naloge nadzora, ki usmerjajo naše delovanje v naslednjih treh letih. Enkrat letno jih nato vedno preverimo, vendar jih lahko kadarkoli spremenimo tudi sicer, če to narekuje razvoj tveganj.

Prednostne naloge oblikujemo glede na to, katera so po naši oceni glavna tveganja in ranljivosti, s katerimi se soočajo nadzorovane institucije v sedanjem gospodarskem, regulativnem in nadzornem okolju.

Prednostne naloge nadzora za obdobje 2023–2025

Kaj so prednostne naloge nadzora?

Prva prednostna naloga

Krepitev odpornosti bank proti neposrednim makrofinančnim in geopolitičnim šokom

V sedanjem negotovem okolju moramo nujno zagotoviti, da bančni sektor ostane odporen in da banke ublažijo vpliv zunanjih šokov na svoje poslovanje.

Krepitev odpornosti bank

Ključne ranljivosti

Pomanjkljivosti pri upravljanju kreditnega tveganja

Banke bi morale odpraviti pomanjkljivosti v svojih postopkih za upravljanje kreditnega tveganja, da bi bile bolje pripravljene na možnost, da se kakovost sredstev poslabša, in da bi lahko hitro odkrile in obvladale morebitno kopičenje tveganj.

Upravljanje kreditnega tveganja
Nezadostna diverzifikacija virov financiranja in pomanjkljivosti v načrtih financiranja

Dobro načrtovanje virov financiranja in njihova diverzifikacija lahko pomagata bankam, da imajo vedno zanesljiv dostop do financiranja, in sicer tudi če bodo v prihodnje pogoji financiranja postali manj ugodni.

Viri in načrti financiranja

Druga prednostna naloga

Pomoč bankam, da se učinkovito spoprimejo z digitalizacijo in izboljšajo sposobnost upravljalnih organov, da strateško usmerjajo poslovanje

Banke bi morale odpraviti trdovratne pomanjkljivosti v svojih strategijah za digitalno preobrazbo in na področju notranjega upravljanja. Tako bo njihov poslovni model postal bolj odporen in dolgoročno vzdržen.

Digitalizacija in sposobnost usmerjanja poslovanja

Ključne ranljivosti

Pomanjkljivosti v strategijah bank za digitalno preobrazbo

Bančni sektor se še naprej hitro digitalizira. Kot nadzorniki bomo v prvi vrsti skrbeli, da imajo banke dobro strategijo in ustrezne mehanizme za spoprijemanje z izzivi, ki jih prinašajo te spremembe.

Strategije za digitalno preobrazbo
Pomanjkljivosti v okvirih za odpornost poslovanja

Nekatere bančne dejavnosti in storitve so ključne za gospodarstvo, zato jih je treba zaščititi pred motnjami. To velja tudi za tretje osebe, ki v imenu bank izvajajo kritične storitve.

Operativna odpornost
Pomanjkljivosti v delovanju upravljalnih organov in pri strateškem usmerjanju poslovanja

Banke morajo izboljšati sestavo svojih upravljalnih organov in okrepiti njihove sposobnosti za pregled nad poslovanjem. Boljše strateško usmerjanje bo pripomoglo k reševanju izzivov, ki izhajajo iz vedno novih sprememb v okolju, v katerem poslujejo banke.

Delovanje upravljalnih organov in njihova sposobnost usmerjanja poslovanja
Pomanjkljivosti pri agregiranju podatkov o tveganjih in pri poročanju

Pravilno vzpostavljeni mehanizmi za agregiranje podatkov in poročanje omogočajo bankam, da imajo na voljo informacije, ki jih potrebujejo za sprejemanje dobro premišljenih odločitev. To se obrestuje tudi v času krize, ko je treba kritične odločitve sprejeti pod časovnim pritiskom.

Agregiranje podatkov o tveganjih in poročanje

Tretja prednostna naloga

Okrepitev prizadevanj za obravnavo podnebnih sprememb

Tveganja v zvezi s podnebnimi spremembami se hitro razvijajo, kar ima med drugim tudi daljnosežne gospodarske posledice. Banke se morajo odzvati in ta tveganja upoštevati v svojem poslovanju. Poleg tega lahko prevzamejo ključno vlogo pri financiranju prehoda v bolj zeleno gospodarstvo.

Podnebne spremembe

Ključna ranljivost

Pomembne izpostavljenosti fizičnemu tveganju in tveganju prehoda v zeleno gospodarstvo

Banke bodo tveganja, s katerimi se soočajo, lahko zmanjšale samo tako, da bodo podnebne in okoljske dejavnike ustrezno upoštevale v svojih strategijah, praksah upravljanja tveganj in postopkih odločanja.

Fizično tveganje in tveganje prehoda

Kako uporabljamo prednostne naloge nadzora in oceno tveganj?

Kot prvo usmerjajo delovanje nadzornikov v naslednjih letih. Poleg tega pa pomembno prispevajo k procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) v naslednjem letu ter v analizo vključujejo rezultate SREP iz predhodnega leta.


Proces SREP

Zadnje objave

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo