Prednostne naloge nadzora

Prednostne naloge določajo, na katera področja se bo bančni nadzor v ECB osredotočal v prihajajočem letu. Temeljijo na oceni glavnih izzivov, s katerimi se nadzorovane banke soočajo v sedanjem gospodarskem, regulativnem in nadzornem okolju, njihov cilj pa je zagotoviti, da se banke učinkovito spoprijemajo s ključnimi tveganji.

Bančni nadzor v ECB se je takoj odzval na gospodarske posledice zaradi koronavirusa (COVID-19) in sprejel več ad hoc ukrepov, katerih cilj je okrepiti sposobnost bank, da poslujejo v sedanjem okolju. Z ukrepi zagotavljamo začasno kapitalsko in operativno razbremenitev ter fleksibilnost bankam, ki jih spodbujamo, da naj uporabijo svoje kapitalske in likvidnostne blažilnike. Obenem banke pozivamo, da naj do 1. januarja 2021 ne izplačujejo dividend in odložijo odkupe lastnih delnic. Glavni cilj vseh naših ukrepov je zagotoviti, da so banke sposobne prenesti izgube in še naprej kreditirati gospodarstvo.

Bančni nadzor v ECB analizira ranljivost bank na različne hipotetične scenarije in šoke. Na podlagi rezultatov analize ranljivosti lahko po potrebi nadalje raziščemo različne možnosti ukrepanja. Bančni nadzor v ECB bo letos pragmatično pristopil k letnemu procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP). Namen je zagotoviti učinkovito in osredotočeno ocenjevanje pomembnih institucij, ki jih neposredno nadzira ECB, ter hkrati zmanjšati breme v primerjavi z običajnim ciklom SREP. Letos bomo v tem procesu ocenjevali sposobnost odzivanja bank na trenutne izzive in najbolj pomembna tveganja in ranljivosti, ki so povezani z virusno situacijo. Prednostne naloge nadzora v letu 2021 bodo objavljene kasneje, ko bomo bolje poznali vpliv sedanje krize na banke.

2020
Prednostne naloge nadzora
2020
PREDNOSTNE NALOGE NADZORA
Naš odziv na pandemijo koronavirusa

Vse objave

7. oktober 2019
Prednostne naloge enotnega mehanizma nadzora v letu 2020
30. oktober 2018
Prednostne naloge enotnega mehanizma nadzora v letu 2019
18. december 2017
Prednostne naloge enotnega mehanizma nadzora v letu 2018
15. december 2016
Prednostne naloge enotnega mehanizma nadzora v letu 2017
6. januar 2016
Prednostne naloge enotnega mehanizma nadzora v letu 2016