Prednostne naloge nadzora

Prednostne naloge določajo, na katera področja se bo bančni nadzor v ECB osredotočal v prihajajočem letu. Temeljijo na oceni glavnih izzivov, s katerimi se nadzorovane banke soočajo v sedanjem gospodarskem, regulativnem in nadzornem okolju, njihov cilj pa je zagotoviti, da se banke učinkovito spoprijemajo s ključnimi tveganji.

2020
Prednostne naloge nadzora
2020
PREDNOSTNE NALOGE NADZORA

Vse objave

7. oktober 2019
Prednostne naloge enotnega mehanizma nadzora v letu 2020
30. oktober 2018
Prednostne naloge enotnega mehanizma nadzora v letu 2019
18. december 2017
Prednostne naloge enotnega mehanizma nadzora v letu 2018
15. december 2016
Prednostne naloge enotnega mehanizma nadzora v letu 2017
6. januar 2016
Prednostne naloge enotnega mehanizma nadzora v letu 2016