Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Prednostne naloge nadzora ter ocena tveganj in ranljivosti

Prednostne naloge nadzora določajo, na katera področja bomo v naslednjih treh letih usmerjali naše aktivnosti. Vsako leto se revidirajo, da se upoštevajo spremembe v okolju tveganj in napredek pri uresničevanju prednostnih nalog iz prejšnjega leta, in se lahko kadarkoli prilagodijo, če to narekuje razvoj tveganj. So vodilo pri operativnem načrtovanju nadzornih aktivnosti v srednjeročnem obdobju in zagotavljajo učinkovito razporejanje virov.

Prednostne naloge temeljijo na glavnih tveganjih, s katerimi se nadzorovane institucije soočajo v sedanjem makro-finančnem in geopolitičnem okolju.

Prednostne naloge nadzora za obdobje 2024–2026

Kaj so prednostne naloge nadzora?

Prva prednostna naloga

Krepiti odpornost proti neposrednim makro-finančnim in geopolitičnim šokom

Sedanje okolje zaznamujejo negotovi makroekonomski obeti, strožji pogoji financiranja in vztrajne geopolitične napetosti. Zagotoviti moramo, da banke ostanejo odporne in se znajo spoprijeti z neposrednim vplivom zunanjih šokov na njihovo poslovanje.

Krepitev odpornosti bank

Ključne ranljivosti

Pomanjkljivosti pri upravljanju kreditnega tveganja in kreditnega tveganja nasprotne stranke

Banke bi morale odpraviti strukturne pomanjkljivosti v okvirih za upravljanje kreditnega tveganja in kreditnega tveganja nasprotne stranke. Morale bi biti sposobne, da hitro odkrijejo in ustavijo kopičenje tveganj v bolj občutljivih portfeljih.

Upravljanje kreditnega tveganja
Pomanjkljivosti pri upravljanju bilance banke

Banke bi morale previdno upravljati svojo bilanco ter oblikovati zanesljive načrte financiranja in načrte ravnanja v nepredvidljivih okoliščinah, da bi lahko kljubovale kratkoročnim likvidnostnim šokom.

Upravljanje bilance banke

Druga prednostna naloga

Pospešiti učinkovito popravljanje strukturnih pomanjkljivosti

Banke morajo odpraviti slabosti v ureditvi notranjega upravljanja. Nemudoma morajo izpolniti tudi nadzorniška pričakovanja glede upravljanja podnebnih in okoljskih tveganj. Nadzorniki bodo z orodji, ki so jim na voljo, vključno z eskalacijo, zagotovili zadosten napredek.

Popravljanje strukturnih pomanjkljivosti

Ključne ranljivosti

Pomanjkljivosti v delovanju upravljalnih organov in njihovi sposobnosti usmerjanja poslovanja

Banke bi morale učinkovito odpraviti pomembne pomanjkljivosti v delovanju, sestavi in nadzorni vlogi uprave.

Delovanje upravljalnih organov
Pomanjkljivosti pri agregiranju podatkov o tveganjih in poročanju o tveganjih

Napredek bank pri odpravljanju dolgotrajnih pomanjkljivosti na tem področju je nezadosten. Nadzorniki bodo okrepili prizadevanja, da zagotovijo učinkovito popravljalno ukrepanje.

Agregiranje podatkov in poročanje o tveganjih
Pomembne izpostavljenosti dejavnikom fizičnega in tranzicijskega tveganja

Banke morajo podnebna in okoljska tveganja ustrezno vključiti v svojo strategijo, notranje upravljanje in upravljanje tveganj ter tako do konca leta 2024 postopoma izpolnjevati nadzorniška pričakovanja.

Izpostavljenosti fizičnemu in tranzicijskemu tveganju

Tretja prednostna naloga

Doseči nadaljnji napredek pri digitalni preobrazbi in operativni odpornosti

Banke morajo pospešiti digitalizacijo, da se bodo sposobne spoprijeti z vse večjo konkurenco, ter okrepiti operativni okvir, da bodo ostale odporne proti novim kibernetskim grožnjam in potencialnim motnjam v poslovanju.

Digitalna preobrazba in operativna odpornost

Ključne ranljivosti

Pomanjkljivosti v strategijah za digitalno preobrazbo

Banke potrebujejo učinkovite načrte za digitalno preobrazbo, da ohranijo vzdržnost poslovnih modelov in zmanjšajo tveganja, povezana z uporabo inovativnih tehnologij.

Strategije za digitalno preobrazbo
Pomanjkljivosti v okvirih za operativno odpornost

Banke bi morale imeti zanesljivo ureditev na področju tveganj pri zunanjem izvajanju ter okvire za varnost IT sistemov in kibernetsko odpornost, da bodo proaktivno obravnavale tveganja in izboljšale vzdržnost poslovnih modelov.

Okviri za operativno odpornost

Kako uporabljamo prednostne naloge nadzora in oceno tveganj?

Prednostne naloge enotnega mehanizma nadzora se upoštevajo pri načrtovanju nadzora posameznih institucij, saj skupne nadzorniške skupine uporabljajo ciljno usmerjen okvir dovoljenih ravni tveganja, ki spodbuja učinkovit in tveganju prilagojen nadzor. To pomeni, da so prednostne naloge pomembne tudi za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) v naslednjem letu, po drugi strani pa k oblikovanju prednostnih nalog prispevajo tudi rezultati procesa SREP iz prejšnjega leta.

Proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP)

Zadnje objave

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo