Priežiūros prioritetai

Priežiūros prioritetų apraše išdėstyta, kokioms sritims ECB Bankų priežiūros tarnyba ateinančiais metais skirs daugiausia dėmesio. Priežiūros prioritetai nustatomi įvertinus pagrindinius prižiūrimiems bankams kylančius iššūkius, atsižvelgiant į esamas ekonomines, reguliavimo ir priežiūros sąlygas. Nustatant priežiūros prioritetus siekiama užtikrinti, kad bankai veiksmingai valdytų pagrindines jiems kylančias rizikas.

2020 m.
priežiūros prioritetai
2020 m.
priežiūros prioritetai

Ankstesnių metų prioritetų aprašai

2019 m. spalio 7 d.
BPM 2020 m. priežiūros prioritetai
2018 m. spalio 30 d.
BPM 2019 m. priežiūros prioritetai
2017 m. gruodžio 18 d.
BPM 2018 m. priežiūros prioritetai
2016 m. gruodžio 15 d.
BPM 2017 m. priežiūros prioritetai
2016 m. sausio 6 d.
BPM 2016 m. priežiūros prioritetai