Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Priežiūros prioritetai bei rizikos ir pažeidžiamumo sričių vertinimas

Kasmet nustatome priežiūros prioritetus, kad žinotume, kurioms sritims ateinančius trejus metus bus skiriama daugiausia dėmesio. Šie prioritetai visada peržiūrimi kartą per metus, tačiau, jei kiltų kokia nors rizika, jie gali būti peržiūrėti bet kada.

Prioritetus nustatome įvertinę, su kokiomis pagrindinėmis rizikomis ir pažeidžiamumo sritimis dabartinėje ekonominėje, reguliavimo ir priežiūros aplinkoje susiduria prižiūrimos įstaigos.

2023–2025 m. BPM priežiūros prioritetai

Kas yra priežiūros prioritetai?

1 prioritetas

Bankų atsparumo tiesioginiams makrofinansiniams ir geopolitiniams sukrėtimams didinimas

Esant dabartinei neapibrėžtai aplinkai, labai svarbu užtikrinti, kad bankų sektorius išliktų atsparus, o bankai spręstų išorės sukrėtimų poveikio savo verslui klausimą.

Bankų atsparumo didinimas

Pagrindinės pažeidžiamumo sritys

Kredito rizikos valdymo trūkumai

Bankai turėtų šalinti savo kredito rizikos valdymo sistemų trūkumus, kad padidintų savo atsparumą galimam turto kokybės pablogėjimui ir greitai nustatytų ir sumažintų bet kokią padidėjusią riziką.

Kredito rizikos valdymas
Nepakankamas finansavimo šaltinių diversifikavimas ir finansavimo planų trūkumai

Tinkamas planavimas ir diversifikuoti finansavimo šaltiniai gali padėti bankams išlaikyti patikimą prieigą prie finansavimo, taip pat ir tuo atveju, jei ateityje finansavimo sąlygos taptų mažiau palankios.

Finansavimo šaltiniai ir planai

2 prioritetas

Užtikrinti, kad bankai veiksmingai spręstų skaitmeninimo problemą ir stiprintų savo valdymo organų strateginio valdymo gebėjimus

Bankai turėtų pašalinti vis dar esamus skaitmeninės transformacijos strategijų ir vidaus valdymo tvarkos trūkumus. Tai gali padėti jų verslo modeliams tapti atsparesniais ir tvaresniais.

Skaitmeninimas ir strateginio valdymo pajėgumai

Pagrindinės pažeidžiamumo sritys

Bankų skaitmeninės transformacijos strategijų trūkumai

Skaitmeninimo tempas bankų sektoriuje spartėja. Mes, priežiūros institucijos, daugiausia dėmesio skirsime tam, kad bankai turėtų patikimas strategijas ir tinkamas priemones dėl šių pokyčių kylantiems iššūkiams spręsti.

Skaitmeninės transformacijos strategijos
Operacinio atsparumo sistemų trūkumai

Tam tikra bankų veikla ir paslaugos yra labai svarbios ekonomikai, todėl būtina jas apsaugoti nuo sutrikimų. Tai taip pat taikoma ir trečiosioms šalims, teikiančioms ypatingos svarbos paslaugas bankų vardu.

Operacinis atsparumas
Valdymo organų veikimo ir strateginio valdymo pajėgumų trūkumai

Bankai turi gerinti savo valdybų sudėtį ir stiprinti jų priežiūros gebėjimus. Geresni strateginio valdymo gebėjimai padės spręsti problemas, kylančias dėl nuolat besikeičiančios aplinkos, kurioje veikia bankai.

Valdymo organų veikimas ir strateginis valdymas
Rizikos duomenų kaupimo ir ataskaitų teikimo trūkumai

Tinkamas duomenų kaupimas ir ataskaitų teikimas reiškia, kad bankininkai turi informaciją, reikalingą gerai pagrįstiems sprendimams priimti. Tai pasiteisina ir krizės metu, kai reikia skubiai priimti labai svarbius sprendimus.

Duomenų apie riziką rinkimas ir ataskaitų teikimas

3 prioritetas

Kovos su klimato kaita pastangų didinimas

Su klimato kaita susijusi rizika sparčiai kinta ir tai, be kita ko, turi reikšmingų ekonominių padarinių. Bankai privalo imtis veiksmų ir tinkamai mažinti šią riziką. Be to, jie gali svariai prisidėti prie perėjimo prie žalesnės ekonomikos finansavimo.

Klimato kaita

Pagrindinė pažeidžiamumo sritis

Fizinę ir perėjimo riziką didinančių veiksnių reikšmingas poveikis

Bankai galės sumažinti patiriamą riziką tik tuo atveju, jei jų strategijose, rizikos valdymo praktikoje ir sprendimų priėmimo procesuose bus tinkamai atsižvelgta į veiksnius, susijusius su klimato kaita ir aplinka.

Fizinė ir perėjimo rizika

Kaip taikome priežiūros prioritetus ir rizikos vertinimą?

Priežiūros prioritetai ir rizikos vertinimas ne tik apibrėžia pagrindines priežiūros institucijų veiklos sritis ateinančiais metais, bet ir yra svarbus indėlis į kitą priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) ciklą, o juos rengiant yra atsižvelgiama į praėjusio SREP rezultatus.


Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas (angl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP)

Naujausi leidiniai

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus