Priežiūros prioritetai

Priežiūros prioritetų apraše išdėstyta, kokioms sritims ECB Bankų priežiūros tarnyba ateinančiais metais skirs daugiausia dėmesio. Priežiūros prioritetai nustatomi įvertinus pagrindinius prižiūrimiems bankams kylančius iššūkius, atsižvelgiant į esamas ekonomines, reguliavimo ir priežiūros sąlygas. Nustatant priežiūros prioritetus siekiama užtikrinti, kad bankai veiksmingai valdytų pagrindines jiems kylančias rizikas.

2019 m.
priežiūros prioritetai
2019 m.
priežiūros prioritetai