Menu

Priežiūros prioritetai bei rizikos ir silpnųjų vietų vertinimas

Priežiūros prioritetų apraše išdėstyta, kokioms sritims ECB Bankų priežiūros tarnyba ateinančiais metais skirs daugiausia dėmesio. Priežiūros prioritetai nustatomi kartą per metus, tačiau gali būti bet kada peržiūrėti, jeigu, pasikeitus rizikos tendencijoms, to prireiktų.

2021 m. priežiūros prioritetai

Kuo remiantis nustatomi priežiūros prioritetai?

Priežiūros prioritetai nustatomi įvertinus pagrindines rizikas, su kuriomis susiduria prižiūrimos įstaigos, ir pastarosioms būdingas silpnąsias vietas dabartinėmis ekonominėmis, reguliavimo ir priežiūros sąlygomis.

Rizikos ir silpnųjų vietų vertinimas

Kasmet nustatomos ir vertinamos pagrindinės rizikos bei silpnosios vietos, kurios, tikėtina, turės poveikio prižiūrimoms įstaigoms. ECB Bankų priežiūros tarnyba vertinimą atlieka glaudžiai bendradarbiaudama su nacionalinėmis priežiūros institucijomis. Priežiūros institucijos nuolat stebi visus su rizika ir silpnosiomis vietomis susijusius pokyčius ir, nustačiusios prioritetus, imasi atitinkamų veiksmų. Tai dalis mūsų dinamiškos, į riziką orientuotos priežiūros metodikos.

Rizikos ir silpnųjų vietų vertinimas 2021 m.

Kam naudojami priežiūros prioritetai ir rizikos vertinimas?

Priežiūros prioritetai ir rizikos vertinimas ne tik padeda priežiūros institucijoms nustatyti pagrindines interesų sritis ateinančiais metais, bet yra ir svarbios informacijos šaltinis vykdant priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą.

Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas (SREP)