Priežiūros prioritetai

Priežiūros prioritetų apraše išdėstyta, kokioms sritims ECB Bankų priežiūros tarnyba ateinančiais metais skirs daugiausia dėmesio. Priežiūros prioritetai nustatomi įvertinus pagrindinius prižiūrimiems bankams kylančius iššūkius, atsižvelgiant į esamas ekonomines, reguliavimo ir priežiūros sąlygas. Nustatant priežiūros prioritetus siekiama užtikrinti, kad bankai veiksmingai valdytų pagrindines jiems kylančias rizikas.

ECB Bankų priežiūros tarnyba, reaguodama į koronaviruso (COVID-19) pandemijos sukeltus ekonominius padarinius, nedelsdama ėmėsi tam tikrų ad hoc priemonių, kurios turėtų padėti sustiprinti bankų gebėjimą dirbti dabartinėmis aplinkybėmis. Taikant šias priemones laikinai suteikiama parama kapitalui, supaprastinami veiklos reikalavimai, bankams suteikiama daugiau lankstumo ir bankai yra skatinami naudotis savo kapitalo ir likvidumo rezervais. Kartu bankų prašoma dividendų mokėjimą ir akcijų išpirkimą atidėti iki 2021 m. sausio 1 d. Pagrindinė visų mūsų priemonių paskirtis – užtikrinti, kad bankai ir toliau būtų pajėgūs padengti nuostolius ir skolinti ekonomikai.

ECB Bankų priežiūros tarnyba analizuoja bankų pažeidžiamumą pagal įvairius hipotetinius scenarijus ir sukrėtimus. Prireikus, remiantis atliktos pažeidžiamumo analizės rezultatais, gali būti svarstomos galimybės imtis įvairių politikos priemonių. ECB Bankų priežiūros tarnyba šiais metais per metinį priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą (SREP) laikysis pragmatinio požiūrio. Taip siekiama užtikrinti, kad ECB tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų vertinimas būtų efektyvus ir koncentruotas ir kad dėl šio vertinimo tenkanti našta, palyginti su įprastais SREP ciklais, būtų mažesnė. Šiais metais bus vertinamas bankų pajėgumas atremti dabartinius su koronaviruso pandemija susijusius iššūkius, pašalinti didžiausias su tuo susijusias rizikas ir apsaugoti labiausiai pažeidžiamas sritis. 2021 m. priežiūros prioritetai bus paskelbti vėliau, kai apie dabartinės krizės padarinius bankams žinosime daugiau.

2020 m.
priežiūros prioritetai
2020 m.
priežiūros prioritetai
Mūsų atsakas į koronaviruso pandemiją

Ankstesnių metų prioritetų aprašai

2019 m. spalio 7 d.
BPM 2020 m. priežiūros prioritetai
2018 m. spalio 30 d.
BPM 2019 m. priežiūros prioritetai
2017 m. gruodžio 18 d.
BPM 2018 m. priežiūros prioritetai
2016 m. gruodžio 15 d.
BPM 2017 m. priežiūros prioritetai
2016 m. sausio 6 d.
BPM 2016 m. priežiūros prioritetai