Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Priežiūros prioritetai bei rizikos ir pažeidžiamumo sričių vertinimas

Mūsų priežiūros prioritetai nubrėžia mūsų veiklos kryptis ateinantiems trejiems metams. Šie prioritetai yra kasmet peržiūrimi atsižvelgiant į besikeičiančią riziką ir pažangą, padarytą įgyvendinant ankstesnių metų prioritetus. Jie gali būti pakoreguoti bet kuriuo metu, jei to prireiktų pakitus rizikai. Jais vadovaujamasi planuojant priežiūros veiklą vidutiniu laikotarpiu ir užtikrinamas efektyvus išteklių paskirstymas.

Priežiūros prioritetai nustatomi įvertinus pagrindinę riziką, su kuria susiduria prižiūrimos įstaigos dabartinėje makrofinansinėje ir geopolitinėje aplinkoje.

2024–2026 m. BPM priežiūros prioritetai

Kas yra priežiūros prioritetai?

1 prioritetas

Didinti atsparumą tiesioginiams makrofinansiniams ir geopolitiniams sukrėtimams

Dabartinę aplinką lemia neapibrėžtos makroekonominės perpektyvos, griežtesnės finansavimo sąlygos ir besitęsianti geopolitinė įtampa. Turime užtikrinti, kad bankai išliktų atsparūs ir spręstų tiesioginio išorės sukrėtimų poveikio savo verslui klausimą.

Bankų atsparumo didinimas

Pagrindinės pažeidžiamumo sritys

Kredito ir sandorio šalies kredito rizikos valdymo trūkumai

Bankai turėtų šalinti kredito rizikos ir sandorio šalies kredito rizikos valdymo sistemų struktūrinius trūkumus. Bankai turėtų gebėti greitai nustatyti ir sumažinti visas besikaupiančias rizikas jautresniuose portfeliuose.

Kredito rizikos valdymas
Turto ir įsipareigojimų valdymo trūkumai

Bankai turėtų apdairiai valdyti turtą ir įsipareigojimus parengdami patikimus finansavimo ir veiklos tęstinumo planus, kad būtų pajėgūs atlaikyti trumpalaikius likvidumo sukrėtimus.

Turto ir įsipareigojimų valdymas

2 prioritetas

Sparčiau ir veiksmingai šalinti struktūrinius trūkumus

Bankai turėtų pašalinti savo vidaus valdymo tvarkos trūkumus. Be to, jie turi nedelsdami įvykdyti priežiūrinius lūkesčius dėl su klimatu ir aplinka susijusios rizikos valdymo. Kad būtų užtikrinta pakankama pažanga, priežiūros institucijos panaudos visas turimas priemones, įskaitant klausimo perdavimo spręsti aukštesniu lygmeniu procedūrą.

Struktūrinių trūkumų šalinimas

Pagrindinės pažeidžiamumo sritys

Valdymo organų veikimo ir valdymo pajėgumų trūkumai

Bankai turėtų veiksmingai šalinti reikšmingus savo valdybų veikimo, sudėties ir priežiūros gebėjimų trūkumus.

Valdymo organų veikimas
Rizikos duomenų kaupimo ir ataskaitų teikimo trūkumai

Bankų pažanga šalinant ilgalaikius šios srities trūkumus yra nepakankama. Todėl priežiūros institucijos dės daugiau pastangų, kad veiksmingai pašalintų nustatytus trūkumus.

Duomenų apie riziką rinkimas ir ataskaitų teikimas
Reikšmingas fizinę ir perėjimo riziką didinančių veiksnių poveikis

Bankai turi tinkamai įtraukti su klimato kaita susijusią ir aplinkos riziką į savo verslo strategiją bei į savo vidaus valdymo ir rizikos valdymo sistemas, kad iki 2024 m. pabaigos palaipsniui būtų įgyvendinti jiems nustatyti priežiūriniai lūkesčiai.

Fizinė ir perėjimo rizika

3 prioritetas

Tęsti skaitmeninę pertvarką ir didinti operacinį atsparumą

Kad susidorotų su didėjančia konkurencija, bankai turi dėti daugiau pastangų skaitmenizacijos srityje ir kartu stiprinti savo veiklos sistemas, kad išliktų atsparūs didėjančioms kibernetinėms grėsmėms ir galimiems veiklos sutrikimams.

Skaitmeninė pertvarka ir operacinis atsparumas

Pagrindinės pažeidžiamumo sritys

Skaitmeninės pertvarkos strategijų trūkumai

Bankams reikia patikimų skaitmeninės pertvarkos planų, kad jų verslo modeliai išliktų tvarūs ir būtų sumažinta rizika, susijusi su novatoriškų technologijų naudojimu.

Skaitmeninės pertvarkos strategijos
Operacinio atsparumo sistemų trūkumai

Bankai turėtų turėti patikimas procedūras, susijusias su užsakomųjų paslaugų pirkimo rizika, bei IT saugumo ir kibernetinio atsparumo sistemas, kad galėtų aktyviai kovoti su bet kokia rizika ir užtikrintų verslo modelių tvarumą.

Operacinio atsparumo sistemos

Kaip taikome priežiūros prioritetus ir vykdome rizikos vertinimą?

Į BPM prioritetus atsižvelgiama planuojant konkrečios įstaigos priežiūrą, nes jungtinės priežiūros grupės taiko tikslinę priimtinos rizikos sistemą, kuria skatinama veiksminga ir rizikos vertinimu pagrįsta priežiūra. Todėl šie prioritetai svarbūs ir ateinančių metų priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (angl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) ciklui, o juos rengiant yra atsižvelgiama į praėjusio SREP rezultatus.

Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas (SREP)

Naujausi leidiniai

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus