Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Priežiūros prioritetai bei rizikos ir pažeidžiamumo sričių vertinimas

Mūsų priežiūros prioritetai nubrėžia mūsų veiklos kryptis ateinantiems metams. Šie prioritetai nustatomi kartą per metus, tačiau gali būti bet kada peržiūrėti, jei dėl rizikos pokyčių to prireiktų.

Priežiūros prioritetus nustatome įvertinę, su kokiomis pagrindinėmis rizikomis ir pažeidžiamumo sritimis dabartinėje ekonominėje, reguliavimo ir priežiūros aplinkoje susiduria prižiūrimos įstaigos.

2022-2024 m. priežiūros prioritetai

Kokie yra priežiūros prioritetai?

1 prioritetas

Užtikrinti, kad ir po pandemijos bankų būklė būtų gera

Itin svarbus mūsų tikslas – mažinti COVID-19 pandemijos poveikį ir užtikrinti tolesnį bankų sektoriaus atsparumą.

Pandemijos poveikis

Pagrindinės pažeidžiamumo sritys

Kredito rizikos valdymo sistemų trūkumai

Bankai turėtų šalinti savo kredito rizikos valdymo sistemų trūkumus, kad taptų atsparesni galimam turto kokybės blogėjimui.

Kredito rizikos valdymas
Pozicijos pažeidžiamuose sektoriuose

Kai kurie sektoriai nuo pandemijos nukentėjo labiau nei kiti. Bankų pozicijos šiuose sektoriuose turi būti tinkamai stebimos ir valdomos.

Pažeidžiami sektoriai
Finansavimo naudojant finansinį svertą pozicijos

Pajamų paieškos prisidėjo prie tolesnio rizikos didėjimo finansinio sverto paskolų rinkoje. Priežiūros institucijos dės dar daugiau pastangų, kad užtikrintų, jog bankai tinkamai valdytų riziką šiuose segmentuose.

Finansavimas naudojant finansinį svertą
Jautrumas palūkanų normų ir kredito maržos sukrėtimams

Bankai turi būti pasirengę galimam finansų rinkų perkainojimui, įskaitant vidutinės trukmės palūkanų normos ir kredito maržos sukrėtimus.

Palūkanų normos ir kredito maržos sukrėtimai

2 prioritetas

Užtikrinti, kad bankai pašalintų struktūrinius trūkumus

Bankai turėtų pašalinti vis dar esamus skaitmeninės transformacijos strategijų ir vidaus valdymo trūkumus. Tai padėtų užtikrinti atsparesnius ir tvaresnius jų verslo modelius.

Struktūriniai trūkumai

Pagrindinės pažeidžiamumo sritys

Bankų skaitmeninės transformacijos strategijų trūkumai

Skaitmeninimas bankų sektoriuje paspartėjo. Sieksime užtikrinti, kad bankai turėtų patikimas strategijas ir būtų įdiegtos tinkamos priemonės.

Skaitmeninės transformacijos strategijos
Valdymo organų strateginio valdymo pajėgumų trūkumai

Bankai turi didinti savo valdybų veiksmingumą ir strateginio valdymo pajėgumus, kad galėtų tinkamai reaguoti į riziką ir iššūkius, kylančius dėl nuolatinių pokyčių jų veiklos aplinkoje.

Valdymo organų strateginio valdymo pajėgumai

3 prioritetas

Užtikrinti, kad bankai imtųsi priemonių naujoms rizikoms mažinti

Bankai susiduria su įvairiais naujais sunkumais. Daugiausia dėmesio skirsime pažeidžiamumo sritims, susijusioms su klimato ir aplinkos rizika, sandorio šalies kredito rizika ir IT atsparumu.

Naujos rizikos

Pagrindinės pažeidžiamumo sritys

Patiriama klimato ir aplinkos rizika

Dėl klimato kaitos ir aplinkos būklės blogėjimo kylanti rizika bus viena pagrindinių problemų, kurią ne vienerius metus teks spręsti bankams ir priežiūros institucijoms.

Klimato ir aplinkos rizika
Sandorio šalies kredito rizikos pozicijos

Bankai turėtų turėti patikimas vidaus valdymo ir rizikos valdymo sistemas, kad galėtų tinkamai reaguoti į riziką, kylančią dėl padidėjusių rizikingesnių ir mažiau skaidrių sandorio šalių pozicijų.

Sandorio šalies kredito rizika
Trūkumai IT užsakomųjų paslaugų ir kibernetinio atsparumo srityse

Dėl spartaus skaitmenizacijos tempo būtina didinti bankų atsparumą kibernetinėms grėsmėms ir užtikrinti tinkamą IT užsakomųjų paslaugų valdymą.

IT užsakomosios paslaugos ir kibernetinis atsparumas

Kaip taikome priežiūros prioritetus ir rizikos vertinimą?

Priežiūros prioritetai ir rizikos vertinimas ne tik padeda priežiūros institucijoms nustatyti pagrindines veiklos sritis ateinančiais metais, bet ir yra svarbios informacijos šaltinis vykdant priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą.


Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas (angl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP)
Naujausi leidiniai
7 December 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
SUPERVISORY PRIORITIES
30 October 2018
RISK ASSESSMENT
30 October 2018
SUPERVISORY PRIORITIES
18 December 2017
SUPERVISORY PRIORITIES
15 December 2016
SUPERVISORY PRIORITIES
6 January 2016
SUPERVISORY PRIORITIES

Visi šios dalies puslapiai