Valvontaprioriteetit

Yhteiselle valvontamekanismille määritetään kuksikin vuodeksi valvontaprioriteetit, joihin kirjataan pankkivalvonnan kyseisen vuoden painopistealueet. Ne perustuvat arvioon valvottavien pankkien keskeisistä riskeistä senhetkisessä talous-, sääntely- ja valvontaympäristössä. Tavoitteena on varmistaa, että pankit pystyvät puuttumaan näihin riskeihin tehokkaasti.

EKP:n pankkivalvonta reagoi välittömästi koronaviruspandemian (COVID-19) vaikutuksiin taloudessa ja ryhtyi monenlaisiin toimiin vahvistaakseen pankkien toimintakykyä nykytilanteessa. Pankeille on myönnetty joustoja ja tilapäisiä helpotuksia pääomavaatimuksiin ja toiminnallisiin vaatimuksiin, ja niitä kannustetaan hyödyntämään pääoma- ja likviditeettipuskureitaan. Niitä myös pyydetään turvaamaan pääomansa pidättäytymällä osingonjaosta ja lykkäämällä osakkeiden takaisinostoa 1.1.2021 saakka. Toimilla halutaan ennen kaikkea varmistaa, että pankit pystyvät selviytymään tappioista ja jatkamaan lainojen myöntämistä.

EKP:n pankkivalvonta on analysoinut pankkien haavoittuvuustekijöitä erilaisissa hypoteettisissa skenaarioissa ja häiriötilanteissa. Analyysin pohjalta voidaan harkita uusia valvontalinjauksia tarvittaessa. EKP:n pankkivalvonta mukauttaa myös valvojan arviointiprosessia tänä vuonna. Tavoitteena on, että EKP:n suorassa valvonnassa olevien pankkien arviointi hoituu tehokkaasti ja siinä keskitytään tärkeimpiin seikkoihin, jotta arviointiprosessi on pankeille normaalia kevyempi. Tämän vuoden arviointiprosessissa keskitytään pankkien kykyyn selviytyä nykytilanteen haasteista ja olennaisimmista koronaviruspandemiaan liittyvistä riskeistä ja haavoittuvuustekijöistä. Valvontaprioriteetit vuodelle 2021 julkaistaan myöhemmässä vaiheessa, kun nykyisen kriisin vaikutuksesta pankkeihin on enemmän tietoa.

2020
valvontaprioriteetit
2020
Valvontaprioriteetit
EKP vastaa koronaviruspandemiaan

Julkaisut

7.10.2019
Yhteisen valvontamekanismin valvontaprioriteetit vuodelle 2020
30.10.2018
Yhteisen valvontamekanismin valvontaprioriteetit vuodelle 2019
18.12.2017
Yhteisen valvontamekanismin valvontaprioriteetit vuodelle 2018
15.12.2016
Yhteisen valvontamekanismin valvontaprioriteetit vuodelle 2017
6.1.2016
Yhteisen valvontamekanismin valvontaprioriteetit vuodelle 2016