Valvontaprioriteetit

Yhteiselle valvontamekanismille määritetään kuksikin vuodeksi valvontaprioriteetit, joihin kirjataan pankkivalvonnan kyseisen vuoden painopistealueet. Ne perustuvat arvioon valvottavien pankkien keskeisistä riskeistä senhetkisessä talous-, sääntely- ja valvontaympäristössä. Tavoitteena on varmistaa, että pankit pystyvät puuttumaan näihin riskeihin tehokkaasti.

2020
valvontaprioriteetit
2020
Valvontaprioriteetit

Julkaisut

7.10.2019
Yhteisen valvontamekanismin valvontaprioriteetit vuodelle 2020
30.10.2018
Yhteisen valvontamekanismin valvontaprioriteetit vuodelle 2019
18.12.2017
Yhteisen valvontamekanismin valvontaprioriteetit vuodelle 2018
15.12.2016
Yhteisen valvontamekanismin valvontaprioriteetit vuodelle 2017
6.1.2016
Yhteisen valvontamekanismin valvontaprioriteetit vuodelle 2016