Menu

Valvontaprioriteetit ja arvio riski- ja haavoittuvuustekijöistä

Yhteiselle valvontamekanismille määritetään kuksikin vuodeksi valvontaprioriteetit, joihin kirjataan pankkivalvonnan kyseisen vuoden painopistealueet. Jos riskitilanne kuitenkin muuttuu vuoden kuluessa, prioriteetit voivat vaihtua sen mukaan.

Valvontaprioriteetit vuodelle 2021

Miten valvontaprioriteetit valitaan?

Ne perustuvat arvioon valvottavien pankkien keskeisistä riskeistä vallitsevassa talous-, sääntely- ja valvontaympäristössä.

Arvio riski- ja haavoittuvuustekijöistä

EKP määrittää ja arvioi riskit vuosittain tiiviissä yhteistyössä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Valvojat seuraavat riski- ja haavoittuvuus-tekijöiden kehitystä jatkuvasti ja toimivat niiden mukaan. Dynaamisessa ja riskiperusteisessa pankkivalvonnassa prioriteetit elävät riskitilanteen muuttuessa.

Arvio riski- ja haavoittuvuustekijöistä 2021

Miten valvontaprioriteetit ja riskiarvio vaikuttavat valvontaan?

Valvontaprioriteetit ja riskiarvio kertovat, mihin pankkivalvojat kiinnittävät erityistä huomiota vuoden aikana, ja niitä käytetään pohjana valvojan arviointiprosessissa.

Valvojan arviointiprosessi