Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Valvontaprioriteetit ja arvio riski- ja haavoittuvuustekijöistä

Pankkivalvonnalle valitaan vuosittain painopistealueet eli valvontaprioriteetit. Jos riskitilanne muuttuu vuoden kuluessa, prioriteetit voivat vielä vaihtua sen mukaan.

Valvontaprioriteetit perustuvat arvioon valvottavien pankkien keskeisistä riskeistä vallitsevassa talous-, sääntely- ja valvontaympäristössä.

Valvontaprioriteetit vuodelle 2022-2024

Miten valvontaprioriteetit valitaan?

Painopistealue 1

Pankkien tilanne pandemian jälkeen

Koronaviruspandemian vaikutukset on otettava huomioon, jotta pankkisektori säilyttää häiriönsietokykynsä.

Pandemian vaikutus

Haavoittuvuustekijät

Puutteellinen luottoriskin hallinta

Pankkien tulisi parantaa luottoriskin hallintaa, jotta ne selviytyvät paremmin saamisten laadun mahdollisesta heikkenemisestä.

Luottoriskin hallinta
Pandemian vaikutus eri aloilla

Pandemia on vaikuttanut joillain aloilla erityisen voimakkaasti. Pankkien saamisia näiltä aloilta on seurattava asianmukaisesti, jotta riskit saadaan hallintaan.

Pandemiasta kärsineet alat
Velkarahoitukseen liittyvät riskit

Tuottohakuisuus on kasvattanut riskejä velkarahoitusmarkkinoilla. Valvojat pyrkivät auttamaan pankkeja näiden riskien hallinnassa.

Riskipitoinen velkarahoitus
Sokkien vaikutus riskilisiin

Pankeilla on oltava valmiudet selviytyä mahdollisesta uudelleenhinnoittelusta rahoitusmarkkinoilla. Häiriöt voivat vaikuttaa keskipitkällä aikavälillä esimerkiksi korkoihin ja riskilisiin.

Korkoihin ja riskilisiin liittyvät häiriöt

Painopistealue 2

Rakenteelliset heikkoudet

Pankkien tulisi hioa digitalisaatiostrategioitaan ja korjata puutteita hallinnossaan saadakseen liiketoimintamallinsa kestävämmälle pohjalle.

Rakenteelliset heikkoudet

Haavoittuvuustekijät

Pankkien digitalisaatiostrategioiden heikkoudet

Digitalisaatio etenee pankeissa yhä nopeammin. Pankkivalvojamme keskittyvät varmistamaan, että pankeilla on toimivat strategiat ja järjestelyt digitalisaatiota varten.

Digitalisaatiostrategiat
Puutteet hallintoelinten mahdollisuuksissa ohjata toimintaa

Pankkien on tehostettava hallintoelintensä toimintaa ja strategista ohjausta, jonka avulla puututaan riskeihin ja haasteisiin alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hallintoelinten valmiudet ohjata pankkien toimintaa

Painopistealue 3

Uudet riskit

Pankeilla on vastassaan useita orastavia haasteita riskien kehittyessä. Pankkivalvojamme kiinnittävät erityistä huomiota haavoittuvuustekijöihin, jotka liittyvät ilmasto- ja ympäristöriskeihin, vastapuoliriskiin ja kyberturvallisuuteen.

Uudet ja muuttuvat riskit

Haavoittuvuustekijät

Ilmasto- ja ympäristöriskit

Ilmastonmuutokseen ja ympäristön tilan heikkenemiseen liittyvät riskit ovat tulevina vuosina keskeisiä haasteita niin pankeille kuin valvojillekin.

Ilmasto- ja ympäristöriskit
Altistuminen vastapuoliriskeille

Pankeilla tulisi olla hyvä hallinto ja riskienhallinta, sillä ne tarjoavat yhä enemmän palveluja riskialttiille vastapuolille, joiden toiminnasta niillä on vain vähän tietoa.

Vastapuoliriski
IT-palvelujen ulkoistamiseen ja kyberturvallisuuteen liittyvät heikkoudet

Digitalisaatio etenee nopeasti. Pankkien on vahvistettava kykyään selviytyä kyberriskeistä ja varmistettava, että tietotekniikan ulkoistamiseen liittyviä riskejä hallitaan hyvin.

IT-palvelujen ulkoistaminen ja kyberturvallisuus

Miten valvontaprioriteetit ja riskiarvio vaikuttavat valvontaan?

Valvontaprioriteetit ja riskiarvio kertovat, mihin pankkivalvojat kiinnittävät tulevina vuosina erityistä huomiota, ja niitä käytetään pohjana valvojan arviointiprosessissa.


Valvojan arviointiprosessi
Tuoreimmat julkaisut
7 December 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
SUPERVISORY PRIORITIES
30 October 2018
RISK ASSESSMENT
30 October 2018
SUPERVISORY PRIORITIES
18 December 2017
SUPERVISORY PRIORITIES
15 December 2016
SUPERVISORY PRIORITIES
6 January 2016
SUPERVISORY PRIORITIES

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Whistleblowing