Valvontaprioriteetit

Yhteiselle valvontamekanismille määritetään kuksikin vuodeksi valvontaprioriteetit, joihin kirjataan pankkivalvonnan kyseisen vuoden painopistealueet. Ne perustuvat arvioon valvottavien pankkien keskeisistä riskeistä senhetkisessä talous-, sääntely- ja valvontaympäristössä. Tavoitteena on varmistaa, että pankit pystyvät puuttumaan näihin riskeihin tehokkaasti.

2019
valvontaprioriteetit
2019
Valvontaprioriteetit