Tillsynsprioriteringar

I tillsynsprioriteringarna fastslås fokusområden för ECB:s banktillsyn det närmaste året. De bygger på en bedömning av de viktigaste utmaningarna som banker under tillsyn i nuläget ställs inför inom ekonomi, lagstiftning och tillsyn och syftet är att se till att bankerna hanterar viktiga risker på ett effektivt sätt.

2020
Tillsynsprioriteringar
2020
Tilllsynsprioriteringar

Alla offentliggöranden

7 oktober 2019
Tillsynsprioriteringar för SSM 2020
30 oktober 2018
Tillsynsprioriteringar för SSM 2019
18 december 2017
Tillsynsprioriteringar för SSM 2018
15 december 2016
Tillsynsprioriteringar för SSM 2017
6 januari 2016
Prioriteringar för SSM 2016