Tillsynsprioriteringar

I tillsynsprioriteringarna fastslås fokusområden för ECB:s banktillsyn under närmaste året. De bygger på en bedömning av de viktigaste utmaningarna som banker under tillsyn i nuläget ställs inför inom ekonomi, lagstiftning och tillsyn. Syftet är att se till att bankerna hanterar viktiga risker på ett effektivt sätt.

2019
Tillsynsprioriteringar
2019
Tilllsynsprioriteringar