Menu

Prioritățile în materie de supraveghere și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților

Prioritățile în materie de supraveghere stabilesc domeniile principale pe care se va axa Supravegherea bancară a BCE în anul următor. Acestea sunt definite anual, dar pot fi reevaluate în orice moment, dacă evoluțiile riscurilor justifică această abordare.

Prioritățile în materie de supraveghere pentru anul 2021

Ce stă la baza priorităților în materie de supraveghere?

Prioritățile în materie de supraveghere se bazează pe evaluarea principalelor riscuri și vulnerabilități cu care se confruntă instituțiile supravegheate în mediul economic, de reglementare și de supraveghere actual.

Evaluarea riscurilor și vulnerabilităților

Exercițiul anual de evaluare a riscurilor identifică și evaluează principalele riscuri și vulnerabilități care sunt preconizate să afecteze instituțiile supravegheate. Supravegherea bancară a BCE realizează evaluarea în strânsă cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere. Supraveghetorii monitorizează în permanență toate evoluțiile legate de riscurile și vulnerabilitățile identificate, cu scopul de a-și adapta și prioritiza măsurile în consecință. Aceasta face parte din abordarea dinamică, bazată pe riscuri, pe care am adoptat-o cu privire la supraveghere.

Evaluarea riscurilor și vulnerabilităților pentru anul 2021

Cum utilizăm prioritățile în materie de supraveghere și evaluarea riscurilor?

Pe lângă definirea principalelor domenii de interes pentru autoritățile de supraveghere în anul următor, prioritățile în materie de supraveghere și evaluarea riscurilor reprezintă o contribuție importantă la procesul de supraveghere și evaluare (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).

Procesul de supraveghere și evaluare