Priorități în materie de supraveghere

Prioritățile în materie de supraveghere stabilesc domeniile principale pe care se va axa Supravegherea bancară a BCE în anul următor. Acestea se bazează pe o evaluare a principalelor dificultăți cu care se confruntă băncile supravegheate în actualul mediu economic, de reglementare și de supraveghere și vizează asigurarea contracarării cu eficacitate a principalelor riscuri de către bănci.

Ca răspuns imediat la consecințele economice ale pandemiei de coronavirus (COVID-19), Supravegherea bancară a BCE a adoptat mai multe măsuri ad-hoc destinate consolidării capacității de funcționare a băncilor în contextul actual. Măsurile oferă băncilor asistență operațională și de capital temporară, precum și flexibilitate, acestea fiind încurajate să recurgă la amortizoarele lor de capital și lichiditate. În același timp, li se solicită să rețină dividendele și să amâne răscumpărarea acțiunilor proprii până la 1 ianuarie 2021. Obiectivul principal al tuturor măsurilor noastre este de a asigura că băncile își mențin capacitatea de a absorbi pierderile și continuă să crediteze economia.

Supravegherea bancară a BCE analizează vulnerabilitatea băncilor la diverse scenarii și șocuri ipotetice. Pe baza rezultatelor acestei analize a vulnerabilităților, ar putea fi explorate în continuare diferite opțiuni de politică, dacă este necesar. Anul acesta, Supravegherea bancară a BCE va adopta o abordare pragmatică pentru procesul anual de supraveghere și evaluare (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Intenția este de a asigura o evaluare eficientă și țintită a instituțiilor semnificative supravegheate direct de BCE, reducând totodată sarcina comparativ cu ciclurile SREP normale. În acest an, procesul va evalua capacitatea băncilor de a răspunde dificultăților actuale și celor mai semnificative riscuri și vulnerabilități legate de situația creată de pandemia de coronavirus. Prioritățile în materie de supraveghere pentru anul 2021 vor fi publicate într-o etapă ulterioară, când vom cunoaște mai bine efectele crizei actuale asupra băncilor.

2020
Priorități în materie de supraveghere
2020
Priorități în materie de supraveghere
Răspunsul nostru la pandemia de coronavirus

Toate publicațiile

7 octombrie 2019
Prioritățile în materie de supraveghere ale MUS pentru anul 2020
30 octombrie 2018
Prioritățile în materie de supraveghere ale MUS pentru anul 2019
18 decembrie 2017
Prioritățile în materie de supraveghere ale MUS pentru anul 2018
15 decembrie 2016
Prioritățile în materie de supraveghere ale MUS pentru anul 2017
6 ianuarie 2016
Prioritățile MUS pentru anul 2016