Priorități în materie de supraveghere

Prioritățile în materie de supraveghere stabilesc domeniile pe care se va axa Supravegherea bancară a BCE în anul următor. Acestea se bazează pe o evaluare a principalelor dificultăți cu care se confruntă băncile supravegheate în actualul mediu economic, de reglementare și de supraveghere și vizează asigurarea contracarării cu eficacitate a principalelor riscuri de către bănci.

2019
Priorități în materie de supraveghere
2019
Priorități în materie de supraveghere

Toate publicațiile

30 octombrie 2018
Prioritățile în materie de supraveghere ale MUS pentru anul 2019
18 decembrie 2017
Prioritățile în materie de supraveghere ale MUS pentru anul 2018
15 decembrie 2016
Prioritățile în materie de supraveghere ale MUS pentru anul 2017
6 ianuarie 2016
Prioritățile MUS pentru anul 2016