Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Prioritățile în materie de supraveghere și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților

Prioritățile noastre în materie de supraveghere stabilesc aspectele pe care se vor axa activitățile noastre în următorii trei ani. Acestea sunt revizuite anual pentru a reflecta modificările survenite în peisajul riscurilor și progresele înregistrate cu privire la prioritățile din anul precedent, putând fi ajustate în orice moment, dacă evoluția riscurilor justifică această abordare. Prioritățile ghidează planificarea operațională a activităților de supraveghere pe termen mediu și asigură o alocare eficientă a resurselor.

Acestea se bazează pe principalele riscuri cu care se confruntă instituțiile supravegheate în contextul macrofinanciar și geopolitic actual.

Prioritățile în materie de supraveghere ale MUS pentru perioada 2024-2026

Ce sunt prioritățile în materie de supraveghere?

Prioritatea 1

Consolidarea rezilienței la șocurile macrofinanciare și geopolitice imediate

Contextul actual este definit de incertitudinea perspectivelor macroeconomice, de înăsprirea condițiilor de finanțare și de persistența tensiunilor geopolitice. Trebuie să asigurăm că băncile rămân reziliente și contracarează impactul imediat al șocurilor externe asupra activităților lor comerciale.

Consolidarea rezilienței băncilor

Vulnerabilități principale

Deficiențe în gestionarea riscului de credit și a riscului de credit al contrapartidei

Băncile ar trebui să soluționeze deficiențele structurale ale cadrelor lor de gestionare a riscului de credit și a riscului de credit al contrapartidei. Acestea ar trebui să poată identifica și atenua rapid orice acumulare de riscuri la nivelul portofoliilor mai sensibile.

Gestionarea riscului de credit
Deficiențe în gestionarea activelor și pasivelor

Băncile at trebui să își gestioneze cu prudență activele și pasivele, elaborând planuri fiabile de finanțare și pentru situații neprevăzute, astfel încât să poată face față oricăror șocuri de lichiditate pe termen scurt.

Gestionarea activelor și pasivelor

Prioritatea 2

Accelerarea remedierii eficace a deficiențelor structurale

Băncile trebuie să trateze vulnerabilitățile mecanismelor lor de guvernanță internă. Acestea trebuie să îndeplinească, de asemenea, cu promptitudine așteptările în materie de supraveghere privind gestionarea riscurilor legate de schimbările climatice și a celor de mediu. Supraveghetorii vor utiliza instrumentele de care dispun, inclusiv măsuri de escaladare, pentru a asigura înregistrarea de progrese suficiente.

Remedierea deficiențelor structurale

Vulnerabilități principale

Deficiențe la nivelul funcționării și al capacităților de coordonare ale organelor de conducere

Băncile ar trebui să soluționeze cu eficacitate deficiențele structurale la nivelul funcționării, componenței și capacităților de monitorizare ale consiliilor lor de administrație.

Funcționarea organelor de conducere
Lacune în agregarea și raportarea datelor referitoare la riscuri

Progresele băncilor în eliminarea lacunelor de lungă durată din acest domeniu sunt insuficiente. Supraveghetorii își vor intensifica eforturile pentru a asigura o remediere eficace.

Agregarea și raportarea datelor referitoare la riscuri
Expunerile semnificative la factorii determinanți reprezentați de riscurile fizice și cele de tranziție

Băncile trebuie să încorporeze în mod adecvat riscurile legate de schimbările climatice și cele de mediu în strategia și cadrele lor de guvernanță și gestionare a riscurilor, conformându-se progresiv la așteptările în materie de supraveghere până la finele anului 2024.

Expunerile la riscurile fizice și cele de tranziție

Prioritatea 3

Noi progrese în transformarea digitală și reziliența operațională

Băncile trebuie să își intensifice eforturile de digitalizare pentru a face față concurenței crescânde, consolidându-și totodată cadrele operaționale pentru a rămâne reziliente în fața evoluției amenințărilor cibernetice și a perturbărilor posibile ale operațiunilor lor.

Transformarea digitală și reziliența operațională

Vulnerabilități principale

Deficiențe ale strategiilor de transformare digitală

Băncile au nevoie de planuri solide de transformare digitală pentru a menține sustenabilitatea modelelor lor de afaceri și pentru a atenua riscurile legate de utilizarea tehnologiilor inovatoare.

Strategii de transformare digitală
Deficiențe la nivelul cadrelor de reziliență operațională

Băncile ar trebui să dispună de mecanisme robuste privind riscurile de externalizare, precum și de cadre de securitate informatică și reziliență cibernetică pentru a combate în mod proactiv riscurile și a face modelele lor de afaceri mai sustenabile.

Cadre de reziliență operațională

Cum utilizăm prioritățile în materie de supraveghere și evaluarea riscurilor?

Prioritățile MUS sunt integrate în planificarea supravegherii la nivel de instituție, întrucât echipele comune de supraveghere aplică un cadru specific de toleranță la risc, care promovează o supraveghere eficace, bazată pe riscuri. Astfel, prioritățile sunt importante și pentru procesul de supraveghere și evaluare (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) din anul următor și beneficiază de rezultatele exercițiului SREP din anul precedent.

Procesul de supraveghere și evaluare (SREP)

Cele mai recente publicații

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate