Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Prioritățile în materie de supraveghere și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților

Stabilim anual prioritățile în materie de supraveghere pentru a determina pe ce se vor axa activitățile noastre în următorii trei ani. Deși prioritățile noastre sunt revizuite, de regulă, o dată pe an, acestea pot fi reanalizate în orice moment, dacă evoluția riscurilor justifică această abordare.

Ne elaborăm prioritățile pe baza a ceea ce considerăm a fi principalele riscuri și vulnerabilități cu care se confruntă instituțiile supravegheate în actualul mediu economic, de reglementare și de supraveghere.

Prioritățile în materie de supraveghere ale MUS pentru perioada 2023-2025

Ce sunt prioritățile în materie de supraveghere?

Prioritatea 1

Consolidarea rezilienței băncilor la șocurile macrofinanciare și geopolitice imediate

În contextul incert actual, este esențial să ne asigurăm că sectorul bancar rămâne rezilient și că băncile contracarează impactul șocurilor externe asupra activităților lor.

Consolidarea rezilienței băncilor

Vulnerabilități principale

Deficiențe în gestionarea riscului de credit

Băncile ar trebui să remedieze deficiențele din cadrele lor de gestionare a riscului de credit pentru a spori reziliența acestora la o posibilă deteriorare a calității activelor și pentru a identifica și a atenua rapid orice acumulare de riscuri.

Gestionarea riscului de credit
Lipsa de diversificare a surselor de finanțare și deficiențe la nivelul planurilor de finanțare

O planificare solidă și diversificarea surselor de finanțare pot ajuta băncile să mențină un acces fiabil la finanțare, inclusiv în cazul în care condițiile de finanțare ar deveni mai puțin favorabile în viitor.

Surse și planuri de finanțare

Prioritatea 2

Asigurarea unei abordări eficace a digitalizării de către bănci și consolidarea capacităților de coordonare ale organelor lor de conducere

Băncile ar trebui să remedieze deficiențele persistente la nivelul strategiilor lor de transformare digitală și al mecanismelor lor de guvernanță. Aceasta poate contribui la asigurarea unor modele de afaceri mai reziliente și sustenabile.

Digitalizarea și capacitățile de coordonare

Vulnerabilități principale

Deficiențe ale strategiilor de transformare digitală ale băncilor

Sectorul bancar continuă să se digitalizeze într-un ritm susținut. În calitate de autoritate de supraveghere, ne vom concentra pe asigurarea faptului că băncile dispun de strategii solide și de mecanisme adecvate pentru a face față dificultăților generate de aceste modificări.

Strategii de transformare digitală
Deficiențe la nivelul cadrelor de reziliență operațională

Unele activități și servicii bancare sunt esențiale pentru economie și, prin urmare, trebuie protejate împotriva perturbărilor. Acest lucru este valabil și în cazul terților care furnizează servicii critice în numele băncilor.

Reziliența operațională
Deficiențe la nivelul funcționării și al capacităților de coordonare ale organelor de conducere

Băncile trebuie să consolideze componența și capacitățile de monitorizare ale consiliilor lor de administrație. Ameliorarea capacităților de coordonare strategică va contribui la soluționarea dificultăților generate de mediul în continuă evoluție în care funcționează băncile.

Organe de conducere: funcționare și coordonare
Lacune în agregarea și raportarea datelor referitoare la riscuri

Organizarea corespunzătoare a agregării și raportării datelor înseamnă că angajații băncilor dispun de informațiile de care au nevoie pentru a lua decizii bine fundamentate. Această strategie dă rezultate și în perioade de criză, când trebuie adoptate rapid decizii critice.

Agregarea și raportarea datelor referitoare la riscuri

Prioritatea 3

Intensificarea eforturilor de combatere a schimbărilor climatice

Riscurile asociate schimbărilor climatice evoluează rapid, ceea ce are, printre altele, implicații economice de amploare. Băncile trebuie să ia măsuri și să contracareze în mod adecvat aceste riscuri. Acestea pot deține, de asemenea, un rol fundamental în finanțarea tranziției către o economie mai ecologică.

Schimbările climatice

Vulnerabilitate principală

Expunerile semnificative la factorii determinanți reprezentați de riscurile fizice și cele de tranziție

Băncile vor putea atenua riscurile cu care se confruntă numai dacă iau în considerare în mod adecvat factorii climatici și de mediu în strategiile, practicile de gestionare a riscurilor și procesele lor decizionale.

Riscurile fizice și cele de tranziție

Cum utilizăm prioritățile în materie de supraveghere și evaluarea riscurilor?

Pe lângă definirea principalelor domenii de interes pentru autoritățile de supraveghere în anii următori, prioritățile în materie de supraveghere și evaluările riscurilor aduc o contribuție importantă la următorul proces de supraveghere și evaluare (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) și beneficiază de rezultatele exercițiului SREP anterior.


Procesul de supraveghere și evaluare (SREP)

Cele mai recente publicații

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate