Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Prioritățile în materie de supraveghere și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților

Prioritățile noastre în materie de supraveghere stabilesc domeniile pe care se vor axa activitățile noastre în anii următori. Acestea sunt definite anual, dar pot fi reevaluate în orice moment, dacă evoluțiile riscurilor justifică această abordare.

Ne elaborăm prioritățile în materie de supraveghere pe baza a ceea ce considerăm a fi principalele riscuri și vulnerabilități cu care se confruntă instituțiile supravegheate în actualul mediu economic, de reglementare și de supraveghere.

Prioritățile în materie de supraveghere pentru anul 2022-2024

Care sunt prioritățile în materie de supraveghere?

Prioritatea 1

Asigurarea solidității băncilor la ieșirea din pandemie

Combaterea efectelor pandemiei și asigurarea faptului că sectorul bancar rămâne rezilient reprezintă un obiectiv esențial pentru noi.

Impactul pandemiei

Vulnerabilități principale

Deficiențe la nivelul cadrelor de gestionare a riscului de credit

Băncile ar trebui să remedieze deficiențele din cadrele lor de gestionare a riscului de credit pentru a-și spori reziliența la o posibilă deteriorare a calității activelor.

Gestionarea riscului de credit
Expuneri la sectoare vulnerabile

Unele sectoare au fost afectate mai puternic de pandemie decât altele. Expunerile băncilor la aceste sectoare trebuie să fie monitorizate și gestionate în mod corespunzător.

Sectoare vulnerabile
Expuneri la finanțare prin îndatorare

Interesul pentru obținerea de randamente a contribuit la acumularea în continuare de riscuri pe piețele creditelor cu efect de levier. Autoritățile de supraveghere își vor intensifica eforturile pentru a asigura că băncile gestionează în mod corespunzător riscurile pe aceste segmente.

Finanțarea prin îndatorare
Sensibilități la șocuri la nivelul ratelor dobânzilor și al marjelor de credit

Băncile trebuie să fie pregătite să facă față unei posibile reevaluări pe piețele financiare. Aceasta include șocurile la nivelul ratelor dobânzilor pe termen mediu și al marjelor de credit.

Șocuri la nivelul ratelor dobânzilor și al marjelor de credit

Prioritatea 2

Asigurarea remedierii deficiențelor structurale de către bănci

Băncile ar trebui să remedieze deficiențele persistente la nivelul strategiilor lor de transformare digitală și al guvernanței. Aceasta ar trebui să contribuie la asigurarea unor modele de afaceri mai reziliente și sustenabile.

Deficiențe structurale

Vulnerabilități principale

Deficiențe ale strategiilor de transformare digitală ale băncilor

Digitalizarea sectorului bancar s-a accelerat. În calitate de supraveghetori, ne vom concentra atenția pe asigurarea faptului că băncile dispun de strategii solide și de mecanisme adecvate.

Strategii de transformare digitală
Deficiențe în ceea ce privește capacitățile de coordonare ale organelor de conducere

Băncile trebuie să consolideze eficacitatea consiliilor lor de administrație și capacitățile lor de coordonare strategică pentru a contracara riscurile și provocările generate de mediul în continuă evoluție în care funcționează.

Capacitățile de coordonare ale organelor de conducere

Prioritatea 3

Asigurarea contracarării riscurilor emergente de către bănci

Băncile se confruntă cu o serie de dificultăți emergente. Ne vom concentra asupra vulnerabilităților legate de trei teme: riscul privind schimbările climatice și cel de mediu, riscul de credit al contrapărții și reziliența informatică.

Riscuri emergente

Vulnerabilități principale

Expunere la riscurile legate de schimbările climatice și cele de mediu

Combaterea riscurilor generate de schimbările climatice și de degradarea mediului va fi una dintre principalele provocări pentru bănci și autoritățile de supraveghere în anii următori.

Riscurile legate de schimbările climatice și cele de mediu
Expuneri la riscul de credit al contrapărții

Băncile ar trebui să dispună de cadre solide de guvernanță și de gestionare a riscurilor pentru a contracara în mod adecvat riscurile generate de expunerile sporite la contrapărți mai riscante și mai puțin transparente.

Riscul de credit al contrapărții
Deficiențe în ceea ce privește externalizarea serviciilor informatice și reziliența cibernetică

Având în vedere ritmul rapid al digitalizării, este esențial să se consolideze reziliența băncilor față de amenințările cibernetice și să se asigure că externalizarea serviciilor informatice este gestionată în mod corespunzător.

Externalizarea serviciilor informatice și reziliența cibernetică

Cum utilizăm prioritățile în materie de supraveghere și evaluarea riscurilor?

Pe lângă definirea principalelor domenii pe care se vor axa autoritățile de supraveghere în anii următori, prioritățile în materie de supraveghere și evaluarea riscurilor reprezintă o contribuție importantă la procesul de supraveghere și evaluare (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).


Procesul de supraveghere și evaluare (SREP)
Cele mai recente publicații
7 December 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
SUPERVISORY PRIORITIES
30 October 2018
RISK ASSESSMENT
30 October 2018
SUPERVISORY PRIORITIES
18 December 2017
SUPERVISORY PRIORITIES
15 December 2016
SUPERVISORY PRIORITIES
6 January 2016
SUPERVISORY PRIORITIES

Toate paginile din această secțiune

Whistleblowing