Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Vienotais uzraudzības mehānisms

Vienotais uzraudzības mehānisms (VUM) ir Eiropas banku uzraudzības sistēma. Tas ietver ECB un iesaistīto valstu uzraudzības iestādes.

Nacionālās uzraudzības iestādes

Eiropas banku uzraudzības galvenie mērķi ir:

 • nodrošināt Eiropas banku sistēmas drošumu un ilgtspēju;
 • veicināt finanšu integrāciju un stabilitāti;
 • nodrošināt konsekventu uzraudzību.

Eiropas banku uzraudzība un vienotais noregulējuma mehānisms ir divi ES banku savienības pīlāri.

Banku savienība

Kāpēc mums nepieciešama Eiropas banku uzraudzība?

Nesenā finanšu krīze parādījusi, ka problēmas finanšu sektorā var izplatīties ļoti ātri un spēcīgi, īpaši monetārā savienībā, un ka šīs problēmas var tiešā veidā ietekmēt iedzīvotājus visā Eiropā.

Eiropas banku uzraudzības mērķis ir palīdzēt atjaunot uzticību Eiropas banku sektoram un vairot banku noturību.

Kāda ir ECB loma?

ECB kā neatkarīga ES iestāde pārrauga banku uzraudzību no Eiropas perspektīvas:

 • nosakot vienotu pieeju ikdienas uzraudzībai;
 • veicot saskaņotus uzraudzības pasākumus un korektīvos pasākumus;
 • nodrošinot regulu un uzraudzības politikas konsekventu piemērošanu.

ECB sadarbībā ar nacionālajām uzraudzības iestādēm atbild par efektīvu un konsekventu Eiropas banku uzraudzību.

Ko nozīmē banku uzraudzība?

ECB ir pilnvarota:

 • veikt uzraudzības pārbaudes, pārbaudes uz vietas un izmeklēšanu;
 • izsniegt vai anulēt atļaujas banku darbībai;
 • vērtēt būtiskas līdzdalības iegūšanu un atsavināšanu;
 • nodrošināt atbilstību ES prudenciālajiem noteikumiem;
 • noteikt augstākas kapitāla pietiekamības prasības (drošības rezerves), lai novērstu finanšu riskus.
Uzraudzības cikls

Kas tiek uzraudzīts?

Tieši uzraudzītās bankas

ECB veic 112 nozīmīgo banku tiešu uzraudzību iesaistītajās valstīs. Šo banku turējumā ir gandrīz 82% no šo valstu banku aktīviem.

Lēmumu par to, vai banka uzskatāma par nozīmīgu, pieņem, pamatojoties uz vairākiem kritērijiem.

Nozīmīguma noteikšanas kritēriji

Nozīmīgo banku ikdienas uzraudzību veic kopējās uzraudzības komandas. Katrai nozīmīgajai bankai ir sava kopējā uzraudzības komanda, ko veido ECB un nacionālo uzraudzības iestāžu darbinieki.

Kopējās uzraudzības komandas

Netieši uzraudzītās bankas

Bankas, kuras netiek uzskatītas par nozīmīgām, tiek dēvētas par mazāk nozīmīgām kredītiestādēm. Tās arī turpmāk uzraudzīs attiecīgās valsts uzraudzības iestāde ciešā sadarbībā ar ECB.

ECB jebkurā brīdī var pieņemt lēmumu uzņemties jebkuras šādas bankas tiešu uzraudzību, lai nodrošinātu augstu uzraudzības standartu konsekventu piemērošanu.

Kuras valstis piedalās Eiropas banku uzraudzībā?

Visas eurozonas valstis automātiski piedalās Eiropas banku uzraudzībā.

Nacionālās uzraudzības iestādes iesaistītajās valstīs

Pārējās ES valstis, kuras vēl nav ieviesušas euro, pēc savas izvēles var piedalīties Eiropas banku uzraudzībā. Šajā nolūkā šo valstu uzraudzības iestādes uzsāk ciešu sadarbību ar ECB. Bulgārija pievienojās Eiropas banku uzraudzībai, uzsākot ciešu sadarbību 2020. gada oktobrī.

ECB Lēmums, kas regulē ciešas sadarbības procedūras

Sadarbība ar neiesaistītajām valstīm

Attiecībā uz ES valstīm, kuras nepiedalās Eiropas banku uzraudzībā, ECB un attiecīgo valstu uzraudzības iestādes saprašanās memorandā var noteikt, kā noritēs sadarbība uzraudzības jautājumos.

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana