Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Unjoni bankarja

L-unjoni bankarja hija pass importanti lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja ġenwina. Tippermetti l-applikazzjoni tar-regoli bankarji tal-Unjoni Ewropea (UE) b'mod konsistenti fil-pajjiżi parteċipanti. Il-proċeduri u l-għodod deċiżjonali l-ġodda jgħinu biex jinħoloq suq aktar trasparenti, magħqud u sigur għall-banek.

Għaliex l-unjoni bankarja?

Il-ħtieġa ta' unjoni bankarja ħarġet mill-kriżi finanzjarja tal-2008 u mill-kriżi sussegwenti tad-dejn. F'unjoni monetarja bħalma hija ż-żona tal-euro, deher ċar li l-problemi kkawżati mir-rabtiet mill-qrib bejn il-finanzi pubbliċi u s-settur bankarju jistgħu faċilment jinfirxu lil hinn mill-fruntieri nazzjonali u joħolqu problemi finanzjarji f'pajjiżi oħra tal-UE.

L-għan tal-unjoni bankarja huwa li l-banek ewropej ikunu
aktar trasparenti billi r-regoli komuni u l-istandards amministrattivi għas-superviżjoni, l-irkupru u r-riżoluzzjoni tal-banek jiġu applikati b'mod konsistenti
magħqudin billi l-attivitajiet bankarji nazzjonali u transkonfinali jiġu ttrattati bl-istess mod u billi s-saħħa finanzjarja tal-banek ma tibqax marbuta mal-pajjiżi fejn ikunu lokalizzati
aktar siguri billi, jekk ikollhom problemi, isir intervent bikri sabiex jiġi evitat falliment u, jekk ikun meħtieġ, issir riżoluzzjoni b'mod effiċjenti
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni: Pjan direzzjonali lejn unjoni bankarja

L-elementi tal-unjoni bankarja

L-unjoni bankarja għandha żewġ pilastri:

  • Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU)
  • Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni (MUR)

Iż-żewġ pilastri huma bbażati fuq il-ġabra unika tar-regoli, li tapplika għall-pajjiżi kollha tal-UE.

Mekkaniżmu Superviżorju Uniku

Il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku huwa sistema ġdida ta' superviżjoni bankarja għall-Ewropa li tiġbor fiha l-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) u l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali tal-pajjiżi parteċipanti.

Mekkaniżmu Superviżorju Uniku

Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni

L-għan ewlieni tal-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni huwa li jiżgura r-riżoluzzjoni effiċjenti ta' banek li jkunu fit-triq tal-falliment bl-inqas spejjeż għall-kontribwenti tat-taxxa u għall-ekonomija reali. Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni se jiżgura li l-proċeduri deċiżjonali jsiru malajr sabiex ir-riżoluzzjoni ta' bank tkun tista' sseħħ matul tmiem il-ġimgħa. Bħala superviżur il-BĊE se jkollu sehem importanti billi jrid jieħu deċiżjoni jekk bank ikunx fit-triq tal-falliment jew x'aktarx li jaqbad it-triq tal-falliment.

Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni, iffinanzjat mill-kontribuzzjonijiet tal-banek, se jkun disponibbli biex iħallas l-ispejjeż tal-miżuri ta' riżoluzzjoni.

Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni

Ġabra unika tar-regoli

Dan is-sett ta' regoli jipprovdi standards legali u amministrattivi li jikkontrollaw, jissorveljaw u jirregolaw b'mod iżjed effiċjenti s-settur finanzjarju fil-pajjiżi kollha tal-UE. Il-ġabra fiha regoli dwar ir-rekwiżiti tal-kapital, il-proċessi tal-irkupru u r-riżoluzzjoni kif ukoll sistema ta' Skemi ta' Garanzija tad-Depożiti nazzjonali armonizzati.

Il-pakkett ta' liġijiet tal-UE fil-ġabra unika tar-regoli japplika għall-pajjiżi kollha tal-UE. L-unjoni bankarja tiżgura li dawn ir-regoli jiġu implimentati b'mod konsistenti fiż-żona tal-euro kollha kemm hi u f'pajjiżi parteċipanti oħra.

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)