Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Bankovní unie

Bankovní unie je důležitým krokem na cestě ke skutečné hospodářské a měnové unii. V zúčastněných zemích umožňuje důsledně uplatňovat bankovní pravidla EU. Nové rozhodovací postupy a nástroje pomáhají vytvářet transparentnější, jednotný a bezpečnější bankovní trh.

Jaký má bankovní unie smysl?

Nezbytnost bankovní unie se projevila v důsledku finanční krize v roce 2008 a následné krize státních dluhopisů. Ukázalo se, že zejména v měnové unii, jako je eurozóna, se mohou problémy způsobené úzkými vazbami mezi veřejnými financemi a bankovním sektorem snadno přenést přes státní hranice a způsobit finanční potíže v jiných zemích EU.

Bankovní unie má za cíl učinit evropské bankovnictví:
transparentnějším konzistentním uplatňováním společných pravidel a administrativních norem na proces dohledu, ozdravení a řešení krizí bank
jednotným rovným přístupem k vnitrostátním a přeshraničním bankovním aktivitám a oddělením finančního stavu bank od zemí, ve kterých se nacházejí
bezpečnějším včasným provedením intervence v bankách, které čelí problémům, v zájmu prevence jejich selhání, a bude-li to nezbytné, efektivní řešení krizí bank
Sdělení Komise: Plán ustavení bankovní unie

Prvky bankovní unie

Bankovní unie má dva pilíře:

  • jednotný mechanismus dohledu (SSM)
  • jednotný mechanismus pro řešení krizí (SRM)

Oba pilíře spočívají na základech jednotného souboru pravidel, který se vztahuje na všechny země EU.

Jednotný mechanismus dohledu

Jednotný mechanismus dohledu je nový systém bankovního dohledu v Evropě. Tvoří jej ECB a vnitrostátní orgány dohledu zúčastněných zemí.

Jednotný mechanismus dohledu

Jednotný mechanismus pro řešení krizí

Hlavním účelem jednotného mechanismu pro řešení krizí je zajistit efektivní řešení krizí bank v selhání při minimálních nákladech pro daňové poplatníky a reálnou ekonomiku. Jednotný výbor pro řešení krizí zajistí rychlé rozhodovací postupy, díky nimž bude možné vyřešit krizi určité banky během jednoho víkendu. Jakožto orgán dohledu bude mít ECB důležitou roli při rozhodování, zda je určitá banka v selhání nebo je její selhání pravděpodobné.

K financování opatření k řešení krizí bude k dispozici Jednotný fond pro řešení krizí, financovaný příspěvky bank.

Jednotný mechanismus pro řešení krizí

Jednotný soubor pravidel

Tento soubor pravidel poskytuje právní a administrativní normy zaměřené na efektivnější regulaci, dohled a řízení finančního sektoru ve všech zemích EU. Obsahuje pravidla týkající se kapitálových požadavků, ozdravení a řešení krizí a systému harmonizovaných vnitrostátních systémů pojištění vkladů.

Balíček právních předpisů EU v rámci jednotného souboru pravidel se vztahuje na všechny země EU. Bankovní unie zajišťuje, aby byla tato pravidla uplatňována konzistentně v celé eurozóně i dalších zúčastněných zemích.

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)