Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Bankovna unija

Bankovna unija važan je korak prema istinskoj ekonomskoj i monetarnoj uniji. Ona omogućuje dosljednu primjenu pravila EU-a u vezi s bankama u državama sudionicama. Novi alati i postupci odlučivanja olakšavaju stvaranje jedinstvenog tržišta za banke, koje će biti transparentnije i sigurnije.

Zašto bankovna unija?

Potreba za bankovnom unijom proizašla je iz financijske krize 2008. i iz krize državnog duga koja je uslijedila. Postalo je jasno da, posebno u monetarnim unijama kao što je europodručje, problemi čiji uzrok leži u bliskim vezama između bankarskog sektora i financija javnog sektora mogu lako prijeći nacionalne granice i prouzročiti financijske poteškoće u drugim državama EU-a.

Cilj je bankovne unije učiniti europsko bankarstvo:
transparentnijim dosljednom primjenom zajedničkih pravila i administrativnih standarda za nadzor, oporavak i sanaciju banaka
jedinstvenim jednakim pristupom nacionalnim i prekograničnim bankarskim aktivnostima i odvajanjem financijskog zdravlja banaka od država u kojima se nalaze
sigurnijim pravodobnom intervencijom u slučaju da se banka nađe u poteškoćama kako bi se spriječila njezina propast i, ako je potrebno, učinkovitom sanacijom banaka.
Komunikacija Komisije: hodogram prema bankovnoj uniji

Elementi bankovne unije

Bankovna unija počiva na dva stupa:

  • Jedinstveni nadzorni mehanizam (SSM)
  • Jedinstveni sanacijski mehanizam (SRM).

Ta dva stupa temelje se na jedinstvenim pravilima, koja se odnose na sve države EU-a.

Jedinstveni nadzorni mehanizam (SSM)

Jedinstveni nadzorni mehanizam nov je sustav nadzora banaka za Europu. Čine ga ESB i nacionalna nadzorna tijela država sudionica.

Jedinstveni nadzorni mehanizam

Jedinstveni sanacijski mehanizam

Glavna je svrha Jedinstvenog sanacijskog mehanizma osigurati učinkovitu sanaciju banaka koje propadaju uz minimalne troškove za porezne obveznike i za realno gospodarstvo. Jedinstveni sanacijski odbor osigurat će hitro donošenja odluka, tako da će biti moguće sanirati banku tijekom vikenda. ESB će, kao nadzorno tijelo, imati važnu ulogu pri donošenju odluke kojom se utvrđuje propada li određena banka ili je vjerojatno da će propasti.

Jedinstvenim fondom za sanaciju, koji će banke financirati svojim prilozima, plaćat će se sanacijske mjere.

Jedinstveni sanacijski mehanizam

Jedinstvena pravila

Ovaj skup pravila donosi pravne i administrativne standarde za učinkovitije uređivanje i nadziranje financijskog sektora te upravljanje tim sektorom u svim državama EU-a. Uključuje pravila o kapitalnim zahtjevima, postupcima oporavka i sanacije te sustav usklađenih nacionalnih sustava osiguranja depozita.

Paket zakona EU-a u okviru jedinstvenih pravila odnosi se na sve države EU-a. Bankovna unija osigurava dosljednu primjenu tih pravila u cijelom europodručju i u ostalim državama sudionicama.

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje