SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Bankunionen

Bankunionen er et vigtigt skridt i retning af en egentlig økonomisk og monetær union. Den sikrer, at EU's regler for bankvirksomhed i deltagerlandene anvendes konsekvent. De nye beslutningsprocedurer og værktøjer vil bidrage til at skabe et mere gennemsigtigt, ensartet og sikrere marked for bankerne.

Hvorfor er en bankunion nødvendig?

Behovet for en bankunion opstod som følge af den finansielle krise i 2008 og den efterfølgende statsgældskrise. Det viste sig nemlig, at problemer forårsaget af tætte forbindelser mellem offentlige finanser og banksektoren – især i en monetær union som euroområdet – let kan sprede sig over nationale grænser og forårsage økonomiske problemer i andre EU-lande.

Formålet med bankunionen er at gøre den europæiske banksektor
mere gennemsigtig ved konsekvent at anvende fælles regler og administrative standarder i tilsynet med samt genopretningen og afviklingen af banker.
ensartet ved at behandle nationale og grænseoverskridende bankaktiviteter ens og ved at kappe forbindelsen mellem bankers soliditet og det land, hvori de er beliggende.
sikrere ved at gribe ind tidligt, hvis banker kommer i problemer, for at hjælpe dem med at undgå konkurs, og – om nødvendigt – ved at afvikle dem effektivt.
Kommissionens meddelelse: Køreplan for oprettelse af en bankunion

Elementer i bankunionen

Bankunionen består af to søjler:

  • en fælles tilsynsmekanisme
  • en fælles afviklingsmekanisme

Fundamentet for de to søjler er det fælles regelsæt, som gælder for alle EU-lande.

Den Fælles Tilsynsmekanisme

Den Fælles Tilsynsmekanisme er et nyt europæisk banktilsynssystem. Det omfatter ECB og de nationale tilsynsmyndigheder i de deltagende lande.

Den Fælles Tilsynsmekanisme

Den fælles afviklingsmekanisme

Afviklingsmekanismens hovedformål er at sikre en effektiv afvikling af nødlidende banker, således at omkostningerne for skatteyderne og realøkonomien bliver mindst mulige. Den fælles afviklingsinstans skal sikre, at der er procedurer, som gør det muligt at træffe hurtige beslutninger og eventuelt afvikle en bank i løbet af en weekend. I sin egenskab af tilsynsmyndighed spiller ECB en vigtig rolle, når det skal afgøres, om en bank er nødlidende eller forventeligt nødlidende.

En fælles afviklingsfond, som finansieres gennem bidrag fra bankerne, skal betale for afviklingsforanstaltningerne.

Den fælles afviklingsmekanisme

Et fælles regelsæt

Regelsættet fastsætter de retlige og administrative standarder for både en mere effektiv regulering og ledelse af og et mere effektivt tilsyn med den finansielle sektor i alle EU-lande. Det indeholder regler om kapitalkrav, genopretnings- og afviklingsprocesser samt et system til harmonisering af nationale indskydergarantiordninger.

EU-lovgivningspakken, som ligger til grund for det fælles regelsæt, gælder for alle EU-lande. Bankunionen vil sikre en konsekvent gennemførelse af disse regler i hele euroområdet og andre deltagerlande.

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing