Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Pankkiunioni

Pankkiunioni on tärkeä askel kohti todellista talous- ja rahaliittoa. Sen avulla voidaan yhdenmukaistaa pankkisääntelyä mukana olevissa EU-maissa. Uusien päätöksentekomenettelyjen ja välineiden myötä pankkien toimintaympäristö muuttuu selkeämmäksi, yhdenmukaisemmaksi ja turvallisemmaksi.

Mihin pankkiunionia tarvitaan?

Vuoden 2008 finanssikriisin ja sitä seuranneen valtionvelkakriisin seurauksena ymmärrettiin, että pankkisektorin ja julkisen talouden yhteyksistä johtuvat ongelmat leviävät helposti maasta toiseen ja aiheuttavat häiriöitä myös muiden maiden rahoitusmarkkinoilla, etenkin euroalueen kaltaisessa rahaliitossa.

Pankkiunioni tekee pankkitoiminnasta euroopassa
avoimempaa: kaikkien pankkien valvonnassa sekä elvytyksessä ja kriisinratkaisussa noudatetaan samoja sääntöjä ja standardeja
yhtenäisempää: kotimaista ja ulkomaista pankkitoimintaa käsitellään samalla tavoin, eikä pankkien vakavaraisuus enää riipu niiden sijaintivaltion tilasta
turvallisempaa: pankkien joutuessa vaikeuksiin tilanteeseen puututaan nopeasti, ja pankit joko saatetaan uudelleen toimintakykyisiksi tai – tarvittaessa – niiden toiminta lopetetaan
Euroopan komission etenemissuunnitelma kohti pankkiunionia

Pankkiunionin osat

Pankkiunionissa on kaksi osaa:

  • Yhteinen valvontamekanismi (Single Supervisory Mechanism, SSM)
  • Yhteinen kriisinratkaisumekanismi (Single Resolution Mechanism, SRM)

Molempien perustana on yhteinen sääntökirja, jota noudatetaan kaikissa EU-maissa.

Yhteinen valvontamekanismi

Yhteinen valvontamekanismi on EU:n uusi pankkivalvontajärjestelmä, jossa EKP ja mukana olevien maiden kansalliset valvontaviranomaiset toimivat yhteistyössä.

Yhteinen valvontamekanismi

Yhteinen kriisinratkaisumekanismi

Yhteisen kriisinratkaisumekanismin avulla pyritään ensi sijassa varmistamaan, että toimintakyvyttömien pankkien toiminta pystytään lopettamaan niin, ettei siitä koidu veronmaksajille ja reaalitaloudelle kohtuuttomia kustannuksia. Yhteisellä kriisinratkaisuneuvostolla on nopea päätöksentekomenettely, jonka avulla pankin toiminta voidaan lopettaa yhdessä viikonlopussa. EKP on valvojana tärkeässä roolissa, kun päätetään, onko jokin pankki menettämässä toimintakykynsä.

Kriisinratkaisun kustannukset on tarkoitus maksaa pankkien itsensä rahoittamasta kriisinratkaisurahastosta.

Yhteinen kriisinratkaisumekanismi

Yhteinen sääntökirja

Sääntökirja sisältää oikeudellisia ja hallinnollisia standardeja, joiden avulla EU-maiden finanssisektoria säännellään, valvotaan ja hallinnoidaan aiempaa tehokkaammin. Sääntöihin on kirjattu esimerkiksi pääomavaatimuksia, elvytys- ja kriisinratkaisuprosessi ja yhdenmukaiset kansalliset talletussuojajärjestelmät.

Yhteisen sääntökirjan muodostava EU-lainsäädäntö koskee kaikkia EU-maita. Pankkiunionin avulla varmistetaan, että sääntöjä noudatetaan yhdenmukaisesti kaikkialla euroalueella ja muissa mukana olevissa EU-maissa.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä