Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Uniunea bancară

Uniunea bancară reprezintă un pas important către o Uniune Economică și Monetară autentică și permite aplicarea consecventă a normelor bancare ale UE în țările participante. Noile proceduri și instrumente decizionale contribuie la crearea unei piețe mai transparente, unificate și mai sigure pentru bănci.

De ce a fost nevoie de uniunea bancară?

Necesitatea unei uniuni bancare a apărut ca urmare a crizei financiare din anul 2008 și a crizei datoriilor suverane care a urmat. A devenit evident faptul că, în special în cadrul unei uniuni monetare precum zona euro, problemele cauzate de legăturile strânse dintre finanțele publice și sectorul bancar se pot propaga cu ușurință în afara granițelor naționale și pot cauza dificultăți financiare în alte țări din UE.

Scopul uniunii bancare este de a asigura un sector bancar european:
mai transparent prin aplicarea consecventă a normelor comune și a standardelor administrative în materie de supraveghere, de redresare și de rezoluție a băncilor
unificat printr-un tratament egal al activităților bancare naționale și transfrontaliere și prin disocierea solidității financiare a băncilor de țările în care acestea sunt situate
mai sigur printr-o intervenție timpurie în cazul confruntării băncilor cu probleme, pentru a contribui la prevenirea intrării în dificultate a acestora și – dacă este necesar – printr-o rezoluție eficientă
Comunicarea Comisiei: Foaie de parcurs către o uniune bancară

Elementele uniunii bancare

Uniunea bancară este formată din doi piloni:

  • Mecanismul unic de supraveghere (MUS)
  • Mecanismul unic de rezoluție (MUR)

Cei doi piloni se sprijină pe fundamentul cadrului unic de reglementare, care este aplicabil tuturor țărilor din UE.

Mecanismul unic de supraveghere

Mecanismul unic de supraveghere este un nou sistem de supraveghere bancară la nivel european. Acesta este alcătuit din BCE și autoritățile naționale de supraveghere ale țărilor participante.

Mecanismul unic de supraveghere

Mecanismul unic de rezoluție

Obiectivul principal al Mecanismului unic de rezoluție constă în asigurarea unei rezoluții eficiente a băncilor în curs de a intra în dificultate, care să antreneze costuri minime pentru contribuabili și pentru economia reală. Consiliul unic de rezoluție va asigura aplicarea unor proceduri decizionale rapide, care să permită rezoluția băncilor pe parcursul unui sfârșit de săptămână. În calitate de autoritate de supraveghere, BCE va deține un rol important în a decide dacă o bancă este în curs de a intra în dificultate sau susceptibilă de a intra în dificultate.

Un fond unic de rezoluție, finanțat prin contribuții din partea băncilor, va fi disponibil în vederea acoperirii costurilor aferente măsurilor de rezoluție.

Mecanismul unic de rezoluție

Cadrul unic de reglementare

Acest set de norme prevede standarde juridice și administrative privind reglementarea, supravegherea și gestionarea mai eficientă a sectorului financiar în toate țările din UE. Cadrul include norme privind cerințele de capital, procedurile de redresare și de rezoluție, precum și un ansamblu de sisteme naționale armonizate de garantare a depozitelor.

Pachetul de acte legislative ale UE care fac parte din cadrul unic de reglementare se aplică tuturor țărilor din UE. Uniunea bancară asigură implementarea consecventă a acestor norme în întreaga zonă euro și în alte țări participante.

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate