Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Bankunion

Bankunionen är ett viktigt steg på vägen mot en verklig ekonomisk och monetär union. Den gör det möjligt att tillämpa EU:s bankregler på samma sätt i de deltagande länderna. De nya förfarandena och verktygen i beslutsprocessen bidrar till att skapa en mer transparent, enhetlig och säkrare marknad för banker.

Varför en bankunion?

Behovet av en bankunion uppstod till följd av finanskrisen 2008 och den påföljande statsskuldkrisen. Det visade sig då att, särskilt i en monetär union som euroområdet, problem som förorsakas genom nära kopplingar mellan den offentliga sektorns finanser och banksektorn enkelt kan spridas över nationsgränser och medföra finansiell oro i andra EU-länder.

Syftet med bankunionen är att göra bankverksamheten i europa
mer transparent genom konsekvent tillämpning av gemensamma regler och administrativa standarder för tillsyn, återhämtning och resolution av banker
enhetlig genom att behandla nationella och gränsöverskridande bankverksamheter lika och genom att bryta sambandet mellan bankers finansiella tillstånd och de länder de är etablerade i
säkrare genom att ingripa tidigt om banker drabbas av problem så att man kan hjälpa dem att undvika insolvens och, om så behövs, genom att avveckla banker på ett effektivt sätt
Kommissionens meddelande: En färdplan för en bankunion

Bankunionens byggstenar

Bankunionen vilar på två pelare:

  • Gemensamma tillsynsmekanismen (SSM)
  • Gemensamma resolutionsmekanismen (SRM)

De två pelarna utgår från den gemensamma regelboken, som gäller för alla EU-länder.

Gemensamma tillsynsmekanismen

Den gemensamma tillsynsmekanismen är ett nytt system för banktillsyn för Europa. Den består av ECB och de deltagande ländernas nationella tillsynsmyndigheter.

Den gemensamma tillsynsmekanismen

Gemensamma resolutionsmekanismen

Huvudsyftet med den gemensamma resolutionsmekanismen är att säkerställa en effektiv resolution av insolventa banker till en så låg kostnad som möjligt för skattebetalare och för realekonomin. En gemensam resolutionsnämnd kommer att säkerställa en smidig beslutsprocess så att en bank kan sättas i resolution över en helg. ECB kommer som tillsynsmyndighet att ha en viktig roll när beslut fattas om huruvida en bank är insolvent eller sannolikt kommer att bli insolvent.

En gemensam resolutionsfond, finansierad av bankerna, ska betala för resolutionsåtgärder.

Gemensamma resolutionsmekanismen

Gemensam regelbok

I den här regelsamlingen fastställs juridiska och administrativa standarder för en effektivare reglering, övervakning och styrning av finanssektorn i alla EU-länder. Den innehåller regler om kapitalkrav, återhämtnings- och resolutionsprocesser och ett förfarande för samordning av de nationella systemen för garanti av insättningar.

Uppsättningen av EU-lagar i den gemensamma regelboken gäller för alla EU-länder. Genom bankunionen säkerställs att dessa regler tillämpas på samma sätt i euroområdet och i andra deltagande länder.

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning