Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Bankų sąjunga

Bankų sąjunga – svarbus žingsnis tikros ekonominės ir pinigų sąjungos link. Ją sukūrus bus užtikrinta, kad visose jos šalyse ES bankų veiklą reglamentuojančios taisyklės būtų taikomos vienodai. Nauja sprendimų priėmimo tvarka ir priemonės padeda sukurti skaidresnę, vienodesnę ir saugesnę rinką bankams.

Kodėl bankų sąjunga?

Poreikis sukurti bankų sąjungą kilo 2008 m., prasidėjus finansų krizei, kurią sekė valstybių skolos krizė. Tuomet tapo akivaizdu, kad sunkumai, kuriuos lemia glaudus viešojo sektoriaus finansų ir bankų sektoriaus tarpusavio ryšys, gali greitai išplisti į kitas ES šalis, ypač tokioje pinigų sąjungoje kaip euro zona, ir sukelti jose finansinių sukrėtimų.

Bankų sąjunga kuriama tam, kad europos bankų veikla būtų:
skaidresnė nes būtų nuosekliai taikomos vienodos bankų priežiūros, gaivinimo ir pertvarkymo taisyklės ir bendros administracinės normos
vienodesnė nes tiek nacionaliniu, tiek tarpvalstybiniu lygmeniu vykdomai bankų veiklai būtų taikomi vienodi reikalavimai, o bankų „finansinė sveikata“ nebūtų siejama su šalimis, kuriose jie vykdo veiklą
saugesnė nes, bankui susidūrus su sunkumais, priemonių būtų imamasi operatyviai, kad bankas nežlugtų ir, prireikus, būtų veiksmingai pertvarkytas
Komisijos komunikatas: Bankų sąjungos kūrimo gairės

Bankų sąjungos sudedamosios dalys

Bankų sąjunga statoma ant dviejų ramsčių:

  • Bendro priežiūros mechanizmo (BPM),
  • Bendro pertvarkymo mechanizmo (BPeM).

Šie du ramsčiai pastatyti ant vieno bendro visoms ES šalims taikomo taisyklių sąvado pamato.

Bendras priežiūros mechanizmas

Bendras priežiūros mechanizmas – tai nauja Europos bankų priežiūros sistema. Priežiūrą vykdo ECB ir dalyvaujančių šalių nacionalinės priežiūros institucijos.

Bendras priežiūros mechanizmas

Bendras pertvarkymo mechanizmas

Pagrindinė Bendro pertvarkymo mechanizmo paskirtis – užtikrinti veiksmingą žlungančių bankų pertvarkymą mažiausiomis sąnaudomis mokesčių mokėtojams ir realiajai ekonomikai. Įsteigta Bendra pertvarkymo valdyba užtikrins spartų sprendimų priėmimo procesą – banką bus galima pertvarkyti per savaitgalį. Priežiūros institucijos funkciją vykdančiam ECB teks svarbus vaidmuo sprendžiant, ar bankas žlunga arba gali žlugti.

Pertvarkymo priemonės bus finansuojamos iš bendro pertvarkymo fondo, sudaryto iš bankų įnašų.

Bendras pertvarkymo mechanizmas

Bendras taisyklių sąvadas

Į šį taisyklių rinkinį sudėtos teisinės ir administracinės normos, pagal kurias visų ES šalių finansų sektorius reguliuojamas, prižiūrimas ir valdomas veiksmingiau. Į jį įtrauktos ir taisyklės dėl kapitalo pakankamumo reikalavimų, gaivinimo ir pertvarkymo procesų, suderintos nacionalinių indėlių garantijų sistemų visumos.

Bendrą taisyklių sąvadą sudarantys ES teisės aktai galioja visoms ES šalims. Sukūrus bankų sąjungą bus užtikrinta, kad šios taisyklės būtų nuosekliai taikomos visoje euro zonoje ir kitose dalyvaujančiose šalyse.

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus