Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Bančna unija

Bančna unija predstavlja pomemben korak na poti k pravi ekonomski in monetarni uniji. Omogoča konsistentno izvajanje bančnih pravil EU v sodelujočih državah. Novi postopki in orodja odločanja prispevajo k oblikovanju bolj preglednega, enotnega in varnega trga za banke.

Zakaj bančna unija?

Potreba po vzpostavitvi bančne unije se je pojavila med finančno krizo leta 2008 in državno dolžniško krizo, ki ji je sledila. Takrat je postalo jasno, da se posebej v denarni uniji, kakršno je euroobmočje, težave, ki nastanejo zaradi tesnih povezav med financami javnega sektorja in bančnim sektorjem, lahko hitro prelijejo čez državne meje in povzročijo finančne pretrese v drugih državah članicah EU.

Cilj bančne unije je narediti evropsko bančništvo:
bolj pregledno s konsistentnim izvajanjem skupnih pravil in administrativnih standardov za nadzor, sanacijo in reševanje bank
enotno z enako obravnavo nacionalnih in čezmejnih bančnih dejavnosti ter s prekinitvijo povezave med finančnim zdravjem bank in državo, v kateri se banke nahajajo
bolj varno z zgodnjim posredovanjem, če se banka znajde v težavah, da se prepreči njen propad in – če je to potrebno – zagotovi učinkovito prestrukturiranje
Sporočilo Evropske komisije: Časovni načrt za uvedbo bančne unije

Elementi bančne unije

Bančna unija ima dva stebra:

  • enotni mehanizem nadzora (EMN)
  • enotni mehanizem za reševanje (EMR)

Ta dva stebra sta utemeljena na enotnem pravilniku, ki velja za vse države članice EU.

Enotni mehanizem nadzora

Enotni mehanizem nadzora je nov sistem bančnega nadzora v Evropi. Sestavljajo ga ECB in nacionalni nadzorni organi sodelujočih držav.

Enotni mehanizem nadzora

Enotni mehanizem za reševanje

Glavni namen enotnega mehanizma za reševanje je zagotoviti učinkovito reševanje bank v težavah s čim manjšimi stroški za davkoplačevalce in realno gospodarstvo. Enotni odbor za reševanje bo zagotovil hitro sprejemanje odločitev, tako da bo banko mogoče prestrukturirati čez konec tedna. Kot nadzornik bo imela ECB pomembno vlogo pri odločanju o tem, ali banka propada oziroma bo verjetno propadla.

Za kritje stroškov reševalnih ukrepov bo na voljo enotni sklad za reševanje, ki se bo financiral s prispevki bank.

Enotni mehanizem za reševanje

Enotni pravilnik

Ta sklop pravil določa pravne in administrativne standarde za učinkovitejšo regulacijo, nadzor in upravljanje finančnega sektorja v vseh državah članicah EU. Vključuje pravila o kapitalskih zahtevah, postopkih za sanacijo in reševanje ter sistem poenotenih nacionalnih sistemov zajamčenih vlog.

Ta paket zakonov EU v okviru enotnega pravilnika velja za vse države članice EU. Bančna unija zagotavlja, da se ta pravila izvajajo konsistentno povsod v euroobmočju in drugih sodelujočih državah.

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo