Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Banku savienība

Banku savienība ir būtisks solis ceļā uz patiesu Ekonomikas un monetāro savienību. Tā ļauj iesaistītajās valstīs konsekventi piemērot ES banku darbības noteikumus. Jaunās lēmumu pieņemšanas procedūras un instrumenti palīdz veidot caurredzamāku, vienotāku un drošāku banku tirgu.

Kāpēc nepieciešama banku savienība?

Nepieciešamība veidot banku savienību radās 2008. gadā, kad sākās finanšu krīze un pēc tās – valsts parāda krīze. Kļuva skaidrs, ka īpaši monetārā savienībā, piemēram, euro zonā, problēmas, ko izraisa cieša saikne starp valsts sektora finansēm un banku sektoru, var viegli izplatīties pāri valstu robežām un radīt finansiālas grūtības citās ES valstīs.

Banku savienības mērķis ir panākt, lai eiropas banku darbība kļūtu
caurredzamāka, konsekventi piemērojot vienotus noteikumus un administratīvos standartus banku uzraudzībai, sanācijai un noregulējumam;
vienotāka, piemērojot vienādus nosacījumus iekšzemes un pārrobežu banku aktivitātēm un mazinot saikni starp banku finansiālo veselību un valsti, kurā tās atrodas;
drošāka, laikus iejaucoties, lai palīdzētu novērst banku bankrotu un, ja nepieciešams, īstenotu efektīvu noregulējumu gadījumos, kad bankām radušās problēmas.
Komisijas paziņojums "Ceļvedis virzībā uz banku savienību"

Banku savienības sastāvdaļas

Banku savienību veido divi pīlāri:

  • Vienotais uzraudzības mehānisms (VUM);
  • Vienotais noregulējuma mehānisms (VNM).

Abu pīlāru pamatā ir vienotu noteikumu kopums, kas attiecas uz visām ES valstīm.

Vienotais uzraudzības mehānisms

Vienotais uzraudzības mehānisms ir jauna Eiropas banku uzraudzības sistēma. Tas aptver ECB un iesaistīto valstu uzraudzības iestādes.

Vienotais uzraudzības mehānisms

Vienotais noregulējuma mehānisms

Galvenais vienotā noregulējuma mehānisma mērķis ir nodrošināt efektīvu grūtībās nonākušo banku noregulējumu ar minimālām izmaksām nodokļu maksātājiem un reālajai tautsaimniecībai. Vienotā noregulējuma valde nodrošinās ātras lēmumu pieņemšanas procedūras, ļaujot veikt bankas noregulējumu pat nedēļas nogales laikā. ECB kā uzraudzības iestādei būs liela nozīme, pieņemot lēmumu par to, vai banka nonākusi vai varētu nonākt grūtībās.

No banku iemaksām finansētā vienotā noregulējuma fonda līdzekļi būs pieejami noregulējuma pasākumu apmaksai.

Vienotais noregulējuma mehānisms

Vienots noteikumu kopums

Šis noteikumu kopums nodrošina juridiskos un administratīvos standartus, lai efektīvāk regulētu, uzraudzītu un pārvaldītu ES valstu finanšu sektoru. Tas ietver noteikumus par kapitāla pietiekamības prasībām, sanācijas un noregulējuma procesiem un harmonizētu valsts noguldījumu garantiju sistēmu.

Saskaņā ar vienotajiem noteikumiem ES likumu kopums piemērojams visās ES valstīs. Banku savienība nodrošina šo noteikumu konsekventu piemērošanu euro zonā un pārējās iesaistītajās valstīs.

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana