Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Openbare raadpleging over de ontwerpgids van de ECB inzake klimaat- en milieurisico's

Deze raadpleging biedt geïnteresseerden de gelegenheid opmerkingen te maken bij de ECB-gids inzake klimaat- en milieurisico's.

Deadline voor het indienen van opmerkingen: 25 september 2020 om middernacht (Midden-Europese tijd).

Alleen opmerkingen die vóór die deadline zijn ontvangen, worden in overweging genomen.

Ontwerpgids ECB inzake klimaat- en milieurisico's

In de gids worden de opvattingen van de ECB geschetst over het veilig en prudent beheer van klimaat- en milieurisico's in het bestaande prudentiële kader. Beschreven wordt dat de ECB verwacht dat de instellingen:

  1. bij de formulering en uitvoering van de bedrijfsstrategie en governance- en risicobeheerkaders klimaat- en milieurisico's meewegen
  2. transparanter worden over hun blootstelling aan dergelijke risico's door hun informatieverschaffing over klimaat- en milieurisico’s te verbeteren
Indienen van opmerkingen

U kunt uw opmerkingen indienen tot uiterlijk 25 september 2020 om middernacht (Midden-Europese tijd), met behulp van dit formulier:

U wordt verzocht relevante voorbeelden of gegevens te verstrekken (indien van toepassing).Formulier voor de openbare raadpleging

Alleen opmerkingen die via het bovengenoemde formulier zijn gegeven, worden na afloop van deze openbare raadpleging gepubliceerd.

Indienen van opmerkingen per e-mail met behulp van het bovenstaande formulier:

Stuur uw opmerkingen naar: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Vermeld ‘Public consultation on the draft ECB Guide on climate-related and environmental risks’ in de onderwerpregel.

Indienen van opmerkingen per post met behulp van het bovenstaande formulier:

Stuur uw opmerkingen per post naar het volgende adres:

Europese Centrale Bank‘Public consultation on the ECB Guide on climate-related and environmental risks’
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Duitsland

Publicatie van opmerkingen

Na sluiting van de raadpleging worden alle door middel van het formulier ingediende opmerkingen samen met een feedbackdocument gepubliceerd op deze webpagina. Zie de onderstaande privacyverklaring voor nadere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en bijdrage:

Privacyverklaring
Dialoog met de sector op 17 juni 2020 (webinar)

Als onderdeel van de raadplegingsprocedure organiseert de ECB op 17 juni 2020 een webinar met de sector. Tijdens dit evenement kunnen toezichthouders, beleidsmakers en banken van gedachten wisselen over dit onderwerp. Op het programma staan onder meer toespraken en discussies met senior vertegenwoordigers en specialisten van toezichthouders, banken en Europese en internationale instellingen. Banken die onder direct toezicht van de ECB staan, krijgen van hun gezamenlijk toezichthoudend team (JST) een uitnodiging voor deelname. Daarbij moet worden opgemerkt dat alleen formele opmerkingen bij de gids die via de webpagina van de openbare raadpleging worden ingediend, voor de raadpleging in aanmerking genomen worden.

Openbare hoorzitting op 2 september 2020
Documenten
Klokkenluiders