Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB publicē bankām adresēto norādījumu par klimata pārmaiņu un vides riskiem galīgo versiju

2020. gada 27. novembrī

  • ECB publicē norādījumu galīgo versiju, kurā ņemti vērā sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie komentāri.
  • Bankām 2021. gada sākumā būs jāveic pašnovērtējums par atbilstību ECB gaidām.
  • ECB 2022. gadā pilnībā pārskatīs banku praksi.
  • Arī nākamajā uzraudzības stresa testā 2022. gadā uzmanība tiks pievērsta klimata pārmaiņu riskiem.
  • Atsevišķi sagatavots jauns ECB ziņojums, kas liecina, ka banku atklātā informācija par klimata pārmaiņu un vides riskiem ir būtiski nepietiekama.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicēja pārstrādāto norādījumu par klimata pārmaiņu un vides riskiem galīgo versiju, kas sagatavota pēc sabiedriskās apspriešanas. Norādījumos skaidrots, kā atbilstoši ECB gaidām bankām jānodrošina pamatota šo risku pārvaldība un caurredzama informācijas atklāšana.

Tālākais ECB darbs ar bankām noritēs divos konkrētos posmos. 2021. gada sākumā ECB aicinās bankas veikt pašnovērtējumu par atbilstību norādījumos izklāstītajām uzraudzības gaidām un uz tā pamata sagatavot rīcības plānus. Tad ECB salīdzinās banku pašnovērtējumus un plānus, un pārrunās tos uzraudzības dialoga ietvaros. 2022. gadā tā pilnībā pārskatīs banku praksi un nepieciešamības gadījumā īstenos konkrētus turpmākus pasākumus.

Pieaugot klimata pārmaiņu nozīmei tautsaimniecībā un parādoties arvien jauniem pierādījumiem par to finansiālo ietekmi uz bankām, ECB 2022. gadā savā nākamajā uzraudzības stresa testā pievērsīs uzmanību klimata pārmaiņu riskiem. Sīkāka informācija tiks sniegta 2021. gada laikā.

ECB šodien publicēja arī ziņojumu, kas liecina, ka bankas nepietiekami atklāj informāciju par klimata pārmaiņu un vides riskiem. Lai gan salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu vērojams uzlabojums, bankām jāpieliek nozīmīgas pūles, lai labāk pamatotu publiskotos apgalvojumus ar atbilstošu kvantitatīvo un kvalitatīvo informāciju. 2021. gada 2. pusgadā ECB paredz apzināt atlikušās nepilnības un apspriest tās ar bankām.

Apspriešanas laikā ECB saņēma vairāk nekā 50 komentāru no dažādām iesaistītajām pusēm, t.sk. banku nozares pārstāvjiem. Pieejams pārskats par ECB sniegtajām atbildēm.

Norādījumi būs piemērojami nekavējoties.

Norādījumi un saņemtie komentāri kopā ar pārskatu par atbildēm pieejami ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Utas Harnišfēgeres (Uta Harnischfeger; tālr.: +49 69 1344 6321.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana