Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Verejná konzultácia o návrhu všeobecných zásad ECB ku klimatickým a environmentálnym rizikám

Účelom konzultácie je poskytnúť všetkým zainteresovaným stranám možnosť vyjadriť sa k návrhu všeobecných zásad ECB týkajúcich sa klimatických a environmentálnych rizík.

Pripomienky je možné predkladať do polnoci SEČ 25. septembra 2020.

Do úvahy sa berú len pripomienky prijaté pred uvedeným termínom.

Všeobecné zásady ECB ku klimatickým a environmentálnym rizikám

Tieto všeobecné zásady objasňujú, čo ECB v súčasnom prudenciálnom rámci považuje za bezpečné a obozretné riadenie klimatických a environmentálnych rizík. Špecifikujú, ako majú inštitúcie podľa očakávaní ECB:

  1. klimatické a environmentálne riziká zohľadňovať pri tvorbe a realizácii svojej obchodnej stratégie a rámcov podnikového riadenia a riadenia rizík,
  2. zvýšiť mieru transparentnosti v otázke vlastnej vystavenosti klimatickým a environmentálnym rizikám rozšírením okruhu zverejňovaných informácií o týchto rizikách.
Predkladanie pripomienok

Svoje pripomienky môžete predkladať do polnoci SEČ 25. septembra 2020 prostredníctvom tohto formulára:

V potrebných prípadoch uveďte relevantné príklady alebo údaje.Formulár na predkladanie pripomienok v rámci verejnej konzultácie

Po ukončení verejnej konzultácie budú zverejnené len pripomienky predložené prostredníctvom uvedeného formulára.

Predkladanie pripomienok prostredníctvom uvedeného formulára e-mailom:

Svoje pripomienky môžete posielať na adresu: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

V predmete e-mailu uveďte „Public consultation on the draft ECB Guide on climate-related and environmental risks“.

Predkladanie pripomienok prostredníctvom uvedeného formulára poštou:

Svoje pripomienky môžete posielať na nasledujúcu adresu:

European Central Bank„Public consultation on the ECB Guide on climate-related and environmental risks“
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Nemecko

Zverejnenie pripomienok

Po uplynutí konzultácie budú všetky pripomienky predložené prostredníctvom určeného formulára spolu so súhrnom odpovedí zverejnené na tejto internetovej stránke. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov a pripomienok prispievateľov sú v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov:

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Industry Dialogue Webinar – 17. júna 2020

V rámci procesu konzultácie ECB dňa 17. júna 2020 uskutoční webinár (Industry Dialogue Webinar). Webinár poskytne orgánom dohľadu, tvorcom politík a bankám príležitosť na výmenu názorov na túto tému. Súčasťou dialógu budú príhovory a diskusie za účasti popredných predstaviteľov a odborníkov orgánov dohľadu, bánk a európskych i medzinárodných orgánov. Banky pod priamym dohľadom ECB dostanú na webinár pozvánku od svojho spoločného dohliadacieho tímu. Na účely konzultácie však budú zohľadnené len formálne pripomienky k všeobecným zásadám predložené prostredníctvom internetovej stránky verejnej konzultácie.

Verejné vypočutie dňa 2. septembra 2020
Dokumenty
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)